* Lịch Bài đọc thánh lễ 8-2016
- dongcong.net soạn
* Chia sẻ tuần 16 TN-C
- nhiều tác giả - dongcong.net st
* 5 phút suy niệm tháng 7-16
- dongcong.net st
- Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Phanxicô 17-7-2016
-. .. vietvatican.net
* Buổi tiếp kiến của ĐTC.... - ..-Vietvatican.net- Linh Tiến Khải
* Suy niệm Chúa nhật năm C
- Sưu tầm nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 7
- Oanh Sông Kiên
- Thế giới nhìn từ Vatican 6-2016
-Radio Vatican ngày 9/6/2016 đã công bố chương trình cho những ngày từ 27 đến 31 tháng 7 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Ba Lan trong khuôn khổ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 31.

Vào ngày 27 tháng 7, Đức Giáo Hoàng sẽ khởi hành từ sân bay Fiumicino Rome lúc 2 giờ chiều và sẽ đến sân bay John Paul II ở Balice-Krakow hai giờ sau đó..
- Báo Giáo sĩ Việt nam #200
-ban biên tập.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
 

* Ban Tổ Chức NTM 2016 dongcong.us

* Ngày Thánh Mẫu 2016 -các thuyết trình viên dongcong.us

* Đơn Từ Ngày Thánh Mẫu 2016 dongcong.us

* Ngày Thánh Mẫu Free nước lọc - dongcong.us

* Hình ảnh công tác ngày Thánh Mẫu 2016

Chúa nhật 17 Thường Niên , Năm C

Thánh Vịnh Đáp Ca ... -
- Youtube Nauy

Chọn phần tốt nhất...
- sưu tầm - nhiều tác giả

Cứ xin, tìm và gõ cửa...
- AM Trần Bình An

Cầu xin-- kinh lạy Cha...
- Lm Hồ Bạc Xái
Suy niệm Sách Thánh Thể, nguồn tin yêu...
- Sưu tầm

Giáo Lý Năm Thánh LTX

Giáo lý lòng thương xót 20 ...
- Cao Tấn Tĩnh dịch - Ngày kia, khi đến gần thành Giêrico, Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ phục quang cho một người mù ngồi ăn xin ở bên vệ đường (xem Luca 18:35-43). Hôm nay chúng ta muốn nhận thức cái ý nghĩa của dấu lạ này, vì nó cũng trực tiếp chạm đến cả chúng ta nữa. Thánh ký Luca viết rằng người mù này đang ngồi ăn xin ở vệ đường (câu 35).

Giáo lý lòng thương xót 18...
--- Cao Tấn Tĩnh dịch/

Thần Học Kinh Thánh bài 1160... - Linh Tiến Khải vietvatican.net/

Linh đạo phu thê và gia đình theo tông huấn...
- Linh Tiến Khải vietvatican.net-Trong chương IX, là chương cuối cùng của Tông huấn “Niềm Vui Yêu Thương”, ĐTC Phanxicô khai triển đề tài “Linh đạo  hay nền tu đức phu thê và gia đình”, các số từ 313 tới 325./


ĐTC gặp thứ tư 15-6-16.., - Linh Tiến Khải

Phụng vụ giờ kinh

Daily Scripture and meditation ..., - vietcatholic.net

Bài suy niệm mới
Cầu nguyện kiên trì....,
- Lm Tạ Duy Tuyền
Lời kinh tuyệt diệu của mọi thế hệ...,
- Jos. Vinc. Ngọc Biển
Chọn phần tốt nhất...
- Thiên Phúc
Phục vụ trong trật tự.....
- Đtgm Ngô Quang Kiệt
Hai đoản khúc suy tư .....
- Mai Tá
Suy niệm thánh lễ hàng ngày với ĐTC Phanxicô...,
- Cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng ta sẽ giúp ích hơn cho họ và làm cho chính chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa là cha hơn.
 
Suy tư - Học hỏi
Từ bỏ chính mình ...
- Cmc suy niệm mỗi ngày
Công thức tung hô sau truyền phép....
--- Nguyễn T. Đa dịch
Thời lượng bài giảng...
--- Pt Nhật dịch
Đối thoại năm đức tin ...
-- Lm Đan Vinh
 
Cảnh sắc muôn mầu-tinmung
Truyện ngắn cảm động .. ,
- internet
Những cảnh hoàng hôn đẹp nhất thế giới .. ,
- internet
5 phút suy niệm mỗi ngày tháng 7-2016..,
- Một Đan Sĩ
 
Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)