+ January 16, 2021
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 1-2021
- CRM biên soan
Lịch phụng vụ Tháng 2-2021
-CRM biên soạn
* Lịch phụng vụ Tháng 3-2021
- CRM biên soan

* ĐTC giáo lý về chữa lành .....
- .Cao Tấn Tĩnh dịch

* Huấn từ Chúa nhật với ĐTC ......
--Vaticannews.va/vi

* ĐTC Phanxicô giáo lý cầu nguyện..
- Trần Đỉnh, sj... vaticannews.va.vi

* Suy niệm Chúa nhật năm B
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 1
- Châu Kiên Long
Mến yêu Thánh Thể - sách....
- nhiều tác giả
Sách- Người say yêu Thánh Thể....
- nhiều tác giả
* 5 phút suy niệm tháng 1 năm 2021
- Sưu tầm
- Phụng vụ chư thánh tgp Sài gòn
- Tổng giáo phận Sài Gòn
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2021
- Báo Giáo sĩ Việt nam #288
-Ban Biên Tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Giấc ngủ rất quan trọng cho ta
- sức khoẻ là vàng
- Những lợi ích không ngờ của hành lá.
- sức khoẻ là vàng
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- Danh ngôn của cuộc sống ..
- sưu tầm , góp nhặt,
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

CHÚA NHẬT TUẦN II THƯỜNG NIÊN, NĂM B

Thánh vịnh đáp ca lễ Chúa chịu phép rửa ..... - Ca đoàn Nauy

Mục lục suy niệm mùa giáng sinh...... - Sưu tầm

Chúa Nhật 2 TN..... - Lm Hồ Bạc Xái

Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa........ - Lm Đinh Lập Liễm

Chúa Nhật tuần 2 TN........ - Thiên Phúc

Chúa Nhật 2 TN...... - Lm Đan Vinh

Chúa Nhật 2 TN............- Lm Jos. Tạ Duy Tuyền

Chúa Nhật 2 TN..... - Huệ Minh

Chúa Nhật 2 TN.... - Lm Nguyễn Hữu An

Thi ca Cầu nguyện 2 TN...... - Lm. Trần Việt Hùng

Chúa nhật Phép rửa.... - Lm vũđình Tường

Chúa Nhật Phép rửa..... - Lm Hương

Chúa nhật Phép rửa......... - Trầm Thiên T hu

Chúa nhật Chúa chịu phép rửa.........- Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

Chúa nhật Chúa chịu phép rửa....... - Lm Jude Siciliano, OP

Chúa nhật Chúa chịu phép rửa.......... - Tuyết Mai

MÙA GIÁNG SINH, NĂM B

Bài viết của Người Giồng Trôm...... - sưu tầm

Kinh cầu cho đại dịch Coronavirus của ĐTC Phanxicô...... - Cao Tấn Tĩnh dịch...

Giáo lý về cầu nguyện của ĐTC Phanxicô... - Cao tấn Tĩnh dịch...

PHỤNG VỤ GIỜ KINH ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)