Today- September 28, 2017
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 9-17
- CRM biên soan
Lịch phụng vụ 10-2017... ...
-CRM biên soạn - ns-ttdm online
* Lịch phụng vụ Tháng 11-2017
- CRM biên soan

* Ơn gọi Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
- www.cmcvocation.org

* Sứ điệp thế giới nghèo tiên khởi của ĐTC 2017..
Vietvatican.net
* Các con đừng có sợ -ĐTC Phanxicô
-. .. Vietvatican.net


* Buổi Tiếp Kiến Thứ Tư 9 tháng 8....
..-Vietvatican.net- Linh Tiến Khải

* Suy niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô
- Tứ Quyết, sj... vatican.net

* Suy niệm Chúa nhật năm A
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 10
- Châu Kiên Long
 
tháng mân côi Đức Mẹ ....
- nhiều tác giả
* Suy niệm Tháng Mân Côi
- Sưu tầm
- Hỏi đáp - Thắc mắc - Trả lời
- www.tinmung.net
- Linh đạo và Chứng từ - Hồng Thủy
- vietvatican.net
- Linh đạo và Chứng từ -HT-Linh tiến Khải
- vietvatican.net
- Xin Cầu Nguyện Online
- www.tinmung.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
- Báo Giáo sĩ Việt nam #288
-Ban Biên Tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Những lợi ích không ngờ của hành lá.
- sức khoẻ là vàng
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- danh ngôn của cuộc sống ..
- sưu tầm , góp nhặt,
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

Chúa nhật 26 thường niên, năm A

Thánh vịnh đáp ca tuần 26 thường niên..
- Ca đoàn Nauy

Lòng tốt của Thiên Chúa...
- Linh mục Hồ Bạc Xái

Hãy tha thứ để được nhận ơn thứ tha...
- Lm Đan Vinh

Tin vào tình yêu...
- Thiên Phúc...

Sao anh lại ghen ?..
- Lm Jos Tạ Duy Tuyền

Tha thứ, Chúa nhật tuần 26 thường niên, năm A...
- Sưu tầm nhiều tác giả

Hai người lính...
- Lm. Mark Link, SJ

Công bằng ...
- Lm. Nguyễn Việt Hùng

Ra đi gieo giống.....
- Lm Jude Siciliano, OP

Tha bảy mươi lần bảy....
- Khổng Nhuận

Hãy sống hiền lành và khiêm nhường....
- Tuyết Mai

SUY NIỆM HÀNG NGÀY

5 Phút Suy niệm Lời Chúa tháng 8 năm 2017....
- nhiều tác giả

5 phút suy niệm Lời Chúa tháng 9-2017.....
- Sưu tầm, vhd

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép giây Pallium...
- Vietvatican.net Trần Đức Anh

Phụng Vụ Giờ Kinh ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..


Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)