+ December 12, 2018
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 12-2018
- CRM biên soan
Lịch phụng vụ 01-2019... ...
-CRM biên soạn - ns-ttdm online
* Lịch phụng vụ Tháng 02-2019
- CRM biên soan

* Suy tư thánh lễ 3 tháng 12 với ĐTC..
- .Tứ Quyết, SJ

* Kinh truyền tin với ĐTC 9-12-2018..
--Vietvatican.net
* Danh sách giáo xứ & cộng đoàn....
-. ..dongcong.net

* ĐTC gặp gỡ thứ tư hàng tuần 31-10....
..-Vietvatican.net- Linh Tiến Khải

* Suy niệm thánh lễ với Đức Thánh Cha Phanxicô 26-4-2018
- Tứ Quyết, sj... vatican.net

* Suy niệm Chúa nhật năm B
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 9
- Châu Kiên Long
Mến yêu Thánh Thể - sách....
- nhiều tác giả
Sách- Người say yêu Thánh Thể....
- nhiều tác giả
* Suy niệm Tháng Mân Côi
- Sưu tầm
- Hỏi đáp - Thắc mắc - Trả lời
- www.tinmung.net
- Linh đạo và Chứng từ - Hồng Thủy
- vietvatican.net
- Linh đạo và Chứng từ -HT-Linh tiến Khải
- vietvatican.net
- Xin Cầu Nguyện Online
- www.tinmung.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
- Báo Giáo sĩ Việt nam #288
-Ban Biên Tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Giấc ngủ rất quan trọng cho ta
- sức khoẻ là vàng
- Những lợi ích không ngờ của hành lá.
- sức khoẻ là vàng
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- Danh ngôn của cuộc sống ..
- sưu tầm , góp nhặt,
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

Chúa nhật III Mùa Vọng, năm C

Thánh vịnh đáp ca Chúa Nhật II mùa vọng ..... - Ca đoàn Nauy

Chúa nhật 3 mùa vọng....... - Linh mục Hồ Bạc Xái

Chúa nhật 2 mùa vọng..... - sưu tầm -Tổng hợp nhiều tác giả

Chúa nhật 3 mùa vọng...... - Thiên Phúc

Chúa nhật 3 mùa vọng...... - Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

Chúa nhật 3 mùa vọng....... - Huệ Minh

Chúa nhật 3 mùa vọng............- Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Chúa nhật 3 mùa vọng..... - Lm Đan Vinh

Chúa nhật 2 mùa vọng..... - Trầm Thiên Thu

Thi ca cầu nguyện 3 mùa vọng...... - Lm Việt Hùng

Chúa nhật 3 mùa vọng.... - Linh mục Inhaxicô Trần Ngà

Chúa nhật 3 mùa vọng..... - Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

Chúa nhật 3 mùa vọng......... - Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Hiện thực............- Lm Vũ Đình Tường

*Chúa nhật 3 mùa vọng.... - Lm Jude Siciliano, OP

*Chúa nhật III mùa vọng.... - TGM Ngô Quang Kiệt

Ánh sáng trong mắt người mù.... - Lm John Nguyễn Tươi

Chúa nhật 2 mùa vọng .... - Lm Mark Link, SJ

Chúa nhật 3 mùa vọng......... - Tuyết Mai

ĐÓN CHỜ GIÁNG SINH....

Mùa vọng yêu thương..... - sưu tầm

Sứ điệp ngày thế giới người nghèo lần II -.... -ĐTC Phanxicô

Lễ Các Thánh..... - Lm Anton Nguyễn Văn Độ

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục 15... - Lm Trần Đức Anh, OP. vatican

Tiếp kiến thứ tư hàng tuần của ĐTC... - Vietvatican.net...

Văn kiện về thể thao: ... - toà thánh bộ giáo dân, gia đình và sự sống....

Phụng Vụ Giờ Kinh ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)