Today- April 30, 2016
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 5-2016
- CMC soan
* Suy Niệm Chúa nhật Phục Sinh VI, C...
- nhiều tác giả
* Tông huấn mới của ĐTC- Amoris Laetitia... - vietvatican
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

 

THÔNG BÁO - TIN VUI

KỂ TỪ NGÀY LỄ THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG, 1 THÁNG 5 - 2016

KÍNH MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ GHÉ THĂM DONGCONG.US

 

Phụng vụ giờ kinh

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Hình Ảnh Các Ngày Thánh Mẫu 2015 by Nhóm dongcong.net

DVD Hội Thảo Ngày Thánh Mẫu 2015.., - dongcong.net..
Kết quà Xổ Số Ngày Thánh Mẫu 2015.., - dongcong.net..
Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc Ngày Thánh Mẫu.., - dongcong.net..
ntm-khách hành hương Rochester, NY.., - dienNguyen..
Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ.., - dongcong.net..
Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima.., - dongcong.net..
Dâng Hoa Kính Mẹ.., - dongcong.net..
Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu.., - dongcong.net..
Lễ Đại Trào Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.., - dongcong.net..
Đoàn Trống La San.., - dongcong.net..
Các Hội Thảo Ngày Thánh Mẫu.., - dongcong.net..
Sinh Hoạt Ngày Thứ Sáu.., - dongcong.net..
Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa - Cầu Cho Bệnh Nhân.., - dongcong.net..
Kiệu Thánh Thể & Phép Lành Thánh Thể.., - dongcong.net..
Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa.., - dongcong.net..
Sinh Hoạt Ngày Thứ Năm.., - dongcong.net..
Kiệu và Thánh Lễ Biệt Kính Thánh Cả Giuse.., - dongcong.net..

Sinh Hoạt Ngày Thứ Tư.., - dongcong.net..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)