Today- January 11, 2018
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 1-2018
- CRM biên soan
Lịch phụng vụ 2-2018... ...
-CRM biên soạn - ns-ttdm online
* Lịch phụng vụ Tháng 3-2018
- CRM biên soan

* Ơn gọi Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
- www.cmcvocation.org

* Sứ điệp ngày thế giới hòa bình ĐTC 2018..
--Vietvatican.net
* Khiêm tốn 2 MV- ĐTC Phanxicô
-. .. Vietvatican.net


* Thứ Tư 3 tháng 1-2018 tiếp kiến chung....
..-Vietvatican.net- Linh Tiến Khải

* Suy niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô
- Tứ Quyết, sj... vatican.net

* Suy niệm Chúa nhật năm B
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 12
- Châu Kiên Long
suy niệm Giáng Sinh....
- nhiều tác giả
tháng mân côi Đức Mẹ ....
- nhiều tác giả
* Suy niệm Tháng Mân Côi
- Sưu tầm
- Hỏi đáp - Thắc mắc - Trả lời
- www.tinmung.net
- Linh đạo và Chứng từ - Hồng Thủy
- vietvatican.net
- Linh đạo và Chứng từ -HT-Linh tiến Khải
- vietvatican.net
- Xin Cầu Nguyện Online
- www.tinmung.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
- Báo Giáo sĩ Việt nam #288
-Ban Biên Tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Những lợi ích không ngờ của hành lá.
- sức khoẻ là vàng
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- danh ngôn của cuộc sống ..
- sưu tầm , góp nhặt,
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

Chúa nhật II thường niên, năm B

Thánh vịnh đáp ca chúa nhật 2 thường niên B...
- Ca đoàn Nauy

Chúa kêu gọi con người hợp tác...
- Linh mục Hồ Bạc Xái

Ơn gọi, năm B...
- sưu tầm - nhiều tác giả

Giới thiệu Chúa cho anh em mình...
- Thiên Phúc

Sứ mạng truyền giáo cúa chúng ta,..
- Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

Lên đường truyền giáo như các đạo sĩ...
- Huệ Minh

Truyền giáo trong thế giới ảo.
- Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Nhạy bén với tiếng gọi của Chúa...
- Tu sĩ Ngọc Biển, SSP

Đổi đời..2 thường niên.....
- Trầm Thiên Thu

Khiêm nhường - thi ca cầu nguyện....
- Lm Việt Hùng

Học gương nơi thánh gia thất..
- Tuyết Mai

SUY NIỆM HÀNG NGÀY

Suy niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô, lễ thường ngày....
- Tứ Quyết, S.J.

5 phút suy niệm Lời Chúa tháng 1-2018.....
- Sưu tầm, vhd

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép giây Pallium...
- Vietvatican.net Trần Đức Anh

Phụng Vụ Giờ Kinh ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..


Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)