+ October 28, 2020
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 10-2020
- CRM biên soan
Lịch phụng vụ Tháng 11-2020
-CRM biên soạn
* Lịch phụng vụ Tháng 12-2020
- CRM biên soan

* ĐTC giáo lý về chữa lành .....
- .Cao Tấn Tĩnh dịch

* Chúa nhật với ĐTC ......
--Vaticannews.va/vi

* Suy niệm thánh lễ với ĐTC Phanxicô tháng 8-2020
- Trần Đỉnh, sj... vaticannews.va.vi

* Suy niệm Chúa nhật năm A
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 7
- Châu Kiên Long
Mến yêu Thánh Thể - sách....
- nhiều tác giả
Sách- Người say yêu Thánh Thể....
- nhiều tác giả
* 5 phút suy niệm tháng 7 năm 2020
- Sưu tầm
- Linh đạo và Chứng từ -HT-Linh tiến Khải
- vietvatican.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2020
- Báo Giáo sĩ Việt nam #288
-Ban Biên Tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Giấc ngủ rất quan trọng cho ta
- sức khoẻ là vàng
- Những lợi ích không ngờ của hành lá.
- sức khoẻ là vàng
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- Danh ngôn của cuộc sống ..
- sưu tầm , góp nhặt,
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

MỪNG KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ

Thánh vịnh đáp ca tuần 31 thường niên ..... - Ca đoàn Nauy

Mục lục ngày thánh mẫu 2019...... -Sao Mai Video

Chúa Nhật 31 TN, năm A..... - Lm Hồ Bạc Xái

Chúa Nhật 31 TN, năm A........ - Lm Đinh Lập Liễm

Chúa Nhật 31 TN, năm A........ - Thiên Phúc

Chúa Nhật 31 TN, năm A...... - Lm Đan Vinh

Chúa Nhật 31 TN, năm A............- Lm Jos. Tạ Duy Tuyền

Chúa Nhật 31 TN, năm A..... - Huệ Minh

Chúa Nhật 31 TN, năm A.... - Lm Nguyễn Hữu An

Thi ca Cầu nguyện 31 TN...... - Lm. Trần Việt Hùng

Chúa nhật 31 TN, năm A.... - Lm vũđình Tường

Chúa Nhật 31 TN, năm A..... - Lm Hương

Chúa nhật 31 TN, năm A......... - Trầm Thiên T hu

Chúa nhật 31 TN, năm A.........- Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

Chúa nhật 30 TN, năm A....... - Lm Jude Siciliano, OP

Chúa nhật 31 TN, năm A.......... - Tuyết Mai

MÙA THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Bài viết của Người Giồng Trôm...... - sưu tầm

Kinh cầu cho đại dịch Coronavirus của ĐTC Phanxicô...... - Cao Tấn Tĩnh dịch...

Giáo lý về cầu nguyện của ĐTC Phanxicô... - Cao tấn Tĩnh dịch...

PHỤNG VỤ GIỜ KINH ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)