+ January 19, 2019
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 1-2019
- CRM biên soan
Lịch phụng vụ 02-2019... ...
-CRM biên soạn - ns-ttdm online
* Lịch phụng vụ Tháng 03-2019
- CRM biên soan

* Suy tư thánh lễ 3 tháng 12 với ĐTC..
- .Tứ Quyết, SJ

* Kinh truyền tin với ĐTC 9-12-2018..
--Vietvatican.net
* Danh sách giáo xứ & cộng đoàn....
-. ..dongcong.net

* Suy niệm thánh lễ với Đức Thánh Cha Phanxicô 26-4-2018
- Tứ Quyết, sj... vatican.net

* Suy niệm Chúa nhật năm B
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 1
- Châu Kiên Long
Mến yêu Thánh Thể - sách....
- nhiều tác giả
Sách- Người say yêu Thánh Thể....
- nhiều tác giả
* Suy niệm Tháng Mân Côi
- Sưu tầm
- Hỏi đáp - Thắc mắc - Trả lời
- www.tinmung.net
- Linh đạo và Chứng từ - Hồng Thủy
- vietvatican.net
- Linh đạo và Chứng từ -HT-Linh tiến Khải
- vietvatican.net
- Xin Cầu Nguyện Online
- www.tinmung.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
- Báo Giáo sĩ Việt nam #288
-Ban Biên Tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Giấc ngủ rất quan trọng cho ta
- sức khoẻ là vàng
- Những lợi ích không ngờ của hành lá.
- sức khoẻ là vàng
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- Danh ngôn của cuộc sống ..
- sưu tầm , góp nhặt,
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

Chúa nhật II thường niên

Thánh vịnh đáp ca lễ Chúa nhật II thường niên ..... - Ca đoàn Nauy

Hôn ước giữa Thiên Chúa và loài người....... - Linh mục Hồ Bạc Xái

Chúa nhật II thường niên ..... - sưu tầm -Tổng hợp nhiều tác giả

Hạnh phúc mong manh........ - Thiên Phúc

Noi gương Đức Mẹ vững tin vào Thiên Chúa...... - Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

Hãy tỏa chiếu đời mình....... - Huệ Minh

Hãy mời Chúa đến nhà bạn............- Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Cùng mẹ vững tin vào Thiên Chúa.... - Lm Đan Vinh

Hiển Linh..... - Trầm Thiên Thu

Thi ca suy niệm: Sao mai...... - Lm Việt Hùng

Chúa nhật II thường niên.... - Linh mục Inhaxicô Trần Ngà

Ánh sao cứu độ..... - Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

Chúa nhật II thường niên......... - Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Chúa nhật II thường niên.........- Lm Vũ Đình Tường

Chúa nhật II thường niên....... - Lm Jude Siciliano, OP

Chúa nhật II thường niên...... - TGM Ngô Quang Kiệt

Chúa nhật II thường niên...... - Lm John Nguyễn Tươi

Chúa nhật II thường niên........ - Lm Mark Link, SJ

Chúa nhật II thường niên.......... - Tuyết Mai

Xuân Kỷ Hợi ......

Giáng Sinh yêu thương..... - sưu tầm

Sứ điệp ngày thế giới người nghèo lần II -.... -ĐTC Phanxicô

RIP cha cố Giuse Trương Cao Kỷ........... -ĐTC Phanxicô

Tết kỷ hợi....... - Trầm Thiên Thu

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Bài cám ơn của tân tổng giám mục Hà Nội... - tgm Vũ Văn Thiên, Hà Nội

Bài giáo lý về kinh lạy Cha của ĐTC... - Cao Tấn Tĩnh dịch ...

Văn kiện về thể thao: ... - toà thánh bộ giáo dân, gia đình và sự sống....

Phụng Vụ Giờ Kinh ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)