dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 
     
<<<    

THÁNH ANRÊ TRẦN VĂN TRÔNG

(1814-1835)

Anh lính trẻ can đảm một năm chờ chết

Anrê Trần Văn Trông là con duy nhất của một quả phụ đạo đức tại làng Kim Long, Huế. Lúc 20 tuổi, Trông làm thợ dệt tơ trong hoàng cung, nhưng sau đó bỏ nghề dệt, tình nguyện nhập ngũ ở tại Thợ Ðúc (Huế).

Vào tháng 11-1834 có lệnh bắt các quân nhân Công giáo ở Thợ Ðúc phải bỏ đạo. Các quân nhân này vì không phải là những người Công giáo sốt sắng, tham sanh úy tử, nên đều bỏ đạo, chỉ trừ Anrê Trần Văn Trông lúc bấy giờ hãy còn trẻ vẫn cương quyết không bỏ đạo. Anrê Trông được ra kỳ hạn trong vòng một năm nếu không chịu bỏ đạo sẽ phải xử tử.

Suốt một năm trời trong chốn lao tù, Anrê Trần Văn Trông chịu đánh đập tra tấn dã man và bị hành hạ đủ cách. Nhưng thay vì ngã lòng thối chí, nhờ cầu nguyện thầm lặng sốt sắng, Anrê Trông cảm thấy sự đau khổ và khốn khó đã hun đúc tâm hồn anh thêm kiên vững trong đức tin. Lại được người mẹ đạo đức năng thăm viếng ủi an, khuyên bảo một lòng giữ vững niềm tin vào Chúa. Anrê Trông thấy lòng càng thêm phấn chấn tỉnh táo để không bị vấp ngã. Những món quà tiếp tế anh nhận được từ tay mẹ hiền, anh đều san sẻ chẳng những cho các bạn tù mà cho cả lính canh ngục, nên anh được họ quý mến. Bao nhiêu lần bị dụ dỗ hay cưỡng ép đạp lên Thánh Giá để bỏ đạo, Anrê Trông vẫn một mực dứt khoát từ chối. Lần cuối cùng, các quan cho Trông lựa chọn: Hoặc xuất giáo, hoặc phải xử trảm. Anrê Trông không thay đổi ý kiến, vẫn giữ trọn lòng trung thành với Chúa, cam chịu mọi cực hình vài đức tin, sẵn sàng chết, chứ không bỏ đạo. Thế là quan tâu trình lên vua phê án tử hình cho Anrê Trần Văn Trông.

Ngày 28-11-1835, Anrê Trông bị điệu ra pháp trường An Hòa, Huế, để chịu tử hình. Nghe tin con bị đem đi xử, người mẹ can đảm đi theo con ra pháp trường. Bà ra hiệu cho con giữ vững đức tin, sẵn sàng chết vì đạo Chúa. Ðồng thời, bà cũng cảm tạ ơn Chúa đã nhận lời bà cầu xin cho con bà dũng cảm tuyên xưng đức tin.

Lúc tới pháp trường, lính dọn cơm cho tử tội gồm có Anrê Trông và hai tên trộm cướp. Anrê Trông không ăn gì, nhưng dùng thời giờ để cầu nguyện. Sau đó lính trói hai tên cướp đặt một hàng với Anrê Trông, chẳng khác Chúa Giêsu khi xưa bị đóng đinh giữa hai người kẻ trộm. Anrê Trần Văn Trông ngước mắt lên trời đầy lòng trông cậy trong khi lý hình vung dao chém đầu người thanh niên anh hùng 21 tuổi ấy. Người mẹ không sợ chết, chạy ào ra giữa pháp trường đòi lý hình phải trao lại thủ cấp của con bà cho bà. Bà mẹ lấy vạt áo bọc thủ cấp của con ghì chặt vào lòng, vừa hôn vừa lặp đi lặp lại: “Ôi con yêu dấu của mẹ, con nhớ cầu nguyện nhiều cho mẹ với”.

Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII suy tôn Anrê Trần Văn Trông lên bậc Chân Phước ngày 27-5-1900, và Ðức Gioan Phaolô II tôn phong Ngài lên bậc Hiển Thánh ngày 19-6-1988.

<<<    

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)