dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
 
Ngày 25 tháng 3
 
<<<    

Lễ Truyền Tin

Ðúng chín tháng trước lễ Giáng Sinh, phụng vụ hôm nay mừng kính Mầu Nhiệm xuống thế của Con Một Chúa. Ðược sứ thần Gabrie trình bày chương trình của Thiên Chúa, Ðức Maria đã khiêm tốn chấp nhận, nhờ đó Ngôi Hai đã nhập thể làm người và ở giữa chúng ta.

Khi suy niệm về hai chữ "Xin vâng" của Ðức Maria, các giáo hữu thời xưa đã quen tuyên xưng Ðức Mẹ là "Evà mới". Chính sự bất tuân của Evà thứ nhất đã khiến chúng ta phải chết, thì sự ưng thuận của Ðức Maria đã làm cho Ngài trở nên Mẹ của một dòng dõi mới, vì Ngài đã ban cho chúng ta chính Chúa Giêsu nguồn mạch sự sống.

Bởi đó mỗi khi đọc kinh truyền tin, chúng ta nhắc lại biến cố trọng đại nhất của lịch sử nhân loại: Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa và lời kinh kính mừng được dâng lên Mẹ, chính là lời ca tụng đẹp nhất mà thiên sứ Gabrie đã dùng để kính chào Mẹ Chúa Trời.

 

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia

 

<<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)