dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
 
Ngày 16 tháng 6
 
<<<    

Thánh Ða Minh Nguyên, Ða Minh Nhi,
Ða Minh Mạo, Vinh Sơn Tường
Và Anrê Tường, Giáo Dân (+1862)

Các ngài là năm nông dân giàu có thuộc tỉnh Nam Ðịnh, địa phận Trung, cùng bị bắt và bị tống giam một nơi. Trong tù, các ngài đã dành nhiều thì giờ để cầu nguyện. Liên tiếp trong hai ngày 15 và 16/6/1862, các ngài bị tra tấn và bị ép buộc chối đạo theo chiếu chỉ của vua Tự Ðức, nhưng thánh Ða Minh Mạo đã trả lời thay các bạn: "Tại sao ngài lại thử thách chúng tôi? Các ngài tưởng chúng tôi là trẻ nít vì sợ hình khổ, nên sẽ nghe theo lời quyến rũ mà chối bỏ Thiên Chúa sao?". Trước những lời anh hùng đó, các ngài đã bị kết án tử hình, và cùng chịu trảm quyết ngay ngày 16/6/1862.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong năm vị lên bậc Chân Phước tử đạo ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia

16/6 – Thánh Gioan Phanxicô Regis, Linh mục (1597-1640)
Sinh trong một gia đình khá giả, nhưng Gioan Phanxicô ảnh hưởng giáo dục của các tu sĩ Dòng Tên nên khao khát vào tu dòng này. Ngài đã thực hiện ý nguyện này lúc 18 tuổi. Sau khi thụ phong linh mục, ngài đi truyền giáo tại nhiều thành phố ở Pháp quốc. Lm Regis đặc biệt thương giúp người nghèo. Ngài dành buổi sáng để cử hành thánh lễ và giải tội, buổi chiều ngài đi thăm những người tù và các bệnh nhân.
Nội chiến Pháp kéo dài, thiếu vắng giáo sĩ, giáo dân không được nhận lãnh các bí tích, Tin Lành thịnh hành ở nhiều nơi. Cha Regis đi khắp giáo phận, hướng dẫn mục vụ trước khi ĐGM đến. Ngài hoán cải được nhiều người và đem nhiều người trở lại với lòng đạo đức.
Lm Regis muốn đi truyền giáo cho những người Ấn Độ gốc Bắc Mỹ ở Canada. Bốn năm cuối đời, ngài giảng đạo và tổ chức các dịch vụ xã hội, đặc biệt cho các tù nhân, bệnh nhân và người nghèo. Mùa Thu năm 1640, ngài cảm thấy cuộc đời ngài sắp hết. Ngài ổn định một số công việc và chuẩn bị từ giã thế gian bằng cách nói với người ta về Thiên Chúa yêu thương họ. Cả ngày 31-12, ngài luôn ngước mắt nhìn lên Thánh giá. Ngài qua đời vào chiều tối hôm đó. Lời cuối của ngài: “Con xin phó thác hồn con trong tay Chúa”. Ngài được phong thánh năm 1737.

Thomas Aquinas TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ từ BeliefNet.com, Saints.sqpn.com, AmericanCatholic.org, Catholic.org)

<<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)