dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
 
Ngày 09 tháng 6
 
<<<    

Thánh Êphrem, Phó Tiến Sĩ Hội Thánh (308-373)

Thánh Êphrem sinh năm308 tại Nisible nước Syria. Từ khi còn nhỏ, ngài đã bị cha đuổi ra khỏi gia đình vì ngài có cảm tình với đạo Công Giáo, ngài đến với Ðức Cha Giacôbê học đạo và chịu phép Rửa. Vì sự tiến triển quá mau chóng về đường tu đức và học vấn, Ðức Cha đã trao cho ngài giữ chức vụ giáo sư thần học tại Nisible, miền Mésopotamia, và ít lâu sau phong chức phó tế cho ngài. Vì sự khiêm tốn, ngài xin từ chối không lãnh chức linh mục. Nhờ khôn ngoan, thông minh và đạo đức, ngài đã được mang danh hiệu Tiến Sĩ Giáo Hội ngay khi ngài còn sống. Ngài có lòng mộ mến Ðức Maria Vô Nhiễm cách đặc biệt.

Ngài cũng là một nhà chiêm niệm với nếp sống khổ hạnh, một tiến sĩ với những lời giảng thuyết cao sâu cũng như những bài giáo lý bình dị cho đại chúng. Hơn nữa ngài còn là một thi sĩ với danh hiệu "Cây đàn của Chúa Thánh Linh". Ngài đã dùng thơ văn trong việc giảng dạy Phúc Âm. Dưới hình thức Thánh Vịnh, ngài đã chuyển đạt cho dân chúng những bài học dễ hiểu và dễ nhớ. Những bài thơ của ngài đầy ý vị diễn tả tình yêu đối với Chúa Giêsu và Ðức Mẹ Maria.

Năm 363, Nisible bị rơi vào tay người Ba Tư, ngài phải chạy về Edesse (Mésopotamia) và chết ở đó ngày 16/6/373.

Năm 1920, Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XV đã tuyên phong ngài làm Tiến Sĩ Hội Thánh.

 

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia

 

<<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)