dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Ba

DANH XƯNG VÀ ĐỊA VỊ CỦA ĐỨC GIUSE

          Để tỏ lòng biệt tôn, biết ơn, yêu mến và ca ngợi, mọi người phải xưng hô Người là:

          - Đức Thánh Cả Giuse,
          - Thánh Cả Giuse,
          - Đức Giuse.
         
Vì những lý do sau đậy:

          - Nếu nhiều nhân vật khác trong Hội Thánh còn được xưng hô với tước hiệu Đức, thì phương chi Đức Giuse? Ta vẫn nói Đức Thánh Cha….., Đức Tổng Lãnh Thiên Thần…., Đức Ông…, Đức Giám Mục……..

          - Danh chính ngôn thuận.  Sau Đức Maria, trong hàng thần thánh, Đức Giuse trổi vượt phi thường, cũng như mặt trời sáng chói hơn các vì sao.  Cho nên phải xưng hô Người là Đức Giuse vì:

a.      Chính Thiên Chúa muốn như thế khi Người tôn phong Đức Giuse là Người Công Chính (Người Công Chính là người có đủ mọi đức độ tới mức viên mãn)

b.     Chúng ta càng tôn vinh tuyệt tác của Thiên Chúa thì càng làm vinh danh Người. 

Địa Vị và công nghiệp của Đức Giuse:

·        Đại Diện của Chúa Cha,

·        Á - Phụ của Đức Kitô,

·        Đức Lang Quân của Đức Trinh Nữ Maria,

·        Đấng Hiệp nhất Công Cứu Chuộc loài người.   

Vì thế, không nên xưng hô nhẹ nhàng, đơn giản với tước hiệu chung như các Thánh khác : Thánh Giuse, Ông Giuse…không được.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)