dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Sáu  

THÁNH DANH ĐỨC GIUSE

          Ngoài hai Thánh Danh Đức Giêsu và Đức Maria, thì chẳng có danh nào đẹp lòng Thiên Chúa, và vui lòng Đức Mẹ bằng Đức Giuse, bởi vì tên tức là người mang tên ấy.  Danh Đức Giuse có thần thế trước tôn Nhan Chúa Ba Ngôi, có uy tín nơi Đức Mẹ, và có quyền lực phi thường trên bè lũ ma quỷ.  Hỏa ngục nghe tới Danh Người là khiếp vía chạy trốn.

          Để làm vinh Danh Chúa nhiều, và mưu ích lớn cho mọi người, bây giờ và lúc gần chết, xin mọi người hãy hiệp thông với Hội Thánh mà kêu cầu Thánh Danh Ba Đấng: “GIÊSU, MARIA, GIUSE, con mến yêu, xin thương cứu các linh hồn”. 

Chứng tích: 

          Có hai thầy Dòng Phan Sinh (Francisco, Dòng Thánh Phan Sinh khó nghèo, Dòng Anh em  khiêm hạ, Dòng khất thực)  đi biển bị bão, tàu đắm, mọi người khác chết.  Còn hai thầy bám được tấm ván sau 3 ngày lênh đênh cũng đang chờ chết.  Nhưng ngày đêm, hai thầy liên tục kêu van Đức Giuse cứu vớt.  Đến ngày thứ ba, Đức Giuse đẩy ván vào bờ và phán: “Ta là Giuse cứu các con.  Từ nay các con hãy nguyện 7 sự vui-buồn để nhớ ơn Ta thì sẽ còn được nhiều ơn quý trọng khác, nhất là khỏi chết chìm trong biển đời”. 

Suy niệm và Cầu Nguyện: 

          Nhờ Danh Đức Giuse, biết bao người khác được ơn cứu nguy tương tự như vụ này, hoặc ngoạn mục hơn, nhất là ơn được khỏi chết chìm trong biển lửa đời đời.

          Lạy Đức Giuse, xin cho mọi người chúng con luôn luôn hiếu thảo kêu cầu Danh Thánh 3 Đấng lúc thường và lúc biến:

          “Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương cứu các linh hồn”.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)