dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Bảy

  ĐỨC GIUSE ĐƯỢC THIÊN CHÚA ĐẶC TUYỂN

            Chọn ai, bổ nhiệm ai vào địa vị nào, Chúa là Cha nhân từ bao giờ cũng ban đủ khả năng và đức độ thích hợp cho họ.

            Vậy Thiên Chúa đã thương chọn Đức Giuse làm Lang Quân tinh tuyền cho Đức Maria suốt đời Đồng Trinh, làm Á Phụ của Đức Giêsu Kitô, và làm Đại Diện Đức Chúa Cha để săn sóc và gìn giữ hai Kho Tàng châu báu - Giêsu và Maria - thì đương nhiên Người tạo cho Giuse thành một kỳ công tuyệt diệu, đầy đủ tài năng, đức độ để tương xứng với Đức Trinh Nữ Maria.  Nếu cả Nước Chúa hằng tung hô Đức Maria qua Kinh Kính Mừng thế nào, thì Đức Giuse cũng có thể được khen ngợi tương tự. 

Chứng tích: 

            Thánh Phan Sinh Giám Mục (Francois de Sales) suốt đời hết lòng tôn kính Đức Giuse.  Người lập Dòng Đức Bà Thăm Viếng, và kính nhận  Đức Giuse làm Đấng Bảo Trợ cho Dòng.  Người khuyên mỗi Tu viện nên nhận Đức Giuse làm Bổn Mạng, làm Cha và Thầy dạy.

            Lạy Đức Giuse là Lang Quân của Đức Trinh Vương, xin cầu cho chúng con.

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)