dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Tám

  LÒNG TƯƠNG KÍNH, TƯƠNG ÁI CAO VỜI
GIỮA ĐỨC GIUSE VỚI ĐỨC TRINH NỮ

          Từ sơ sinh, Đức Maria đã toàn hiến sống cho Thiên Chúa.  Lên 3 tuổi, Người đã ý thức và tự nguyện dâng mình vào Đền Thánh Jerusalem để suốt đời phụng sự Chúa.  Đức Maria đã tiên phong mở đường đời sống tu trì cho Giáo Hội sau này.  Nhưng ý Chúa lại chuẩn bị Đức Maria làm Mẹ Chúa Cứu Thế.  Chức Thiên Chúa Thánh Mẫu càng làm Mẹ Trinh trong phi thường.

          Từ nhỏ, Đức Giuse cũng đã quyết tâm sống độc thân, tinh tuyền để phục vụ Chúa…..Nhưng Thiên Chúa lại tuyển Người làm Đấng Bảo vệ Đức Mẹ Thiên Chúa, và làm Đấng Á Phụ của Chúa Cứu Thế, để yêu kính, phục vụ và dưỡng nuôi như một người Cha tuyệt vời xứng danh là Á Phụ của Đấng Cứu Chuộc muôn dân, và làm Đại Diện cho Cha hằng hữu trên Trời.

          Đức Giuse thổ lộ với Đức Maria: “Tôi cảm tạ Thiên Chúa tối cao đã thương cho tôi ân huệ trọng đại là được vinh dự làm Bạn đường cùng Đức Trinh Nữ, mặc dầu tôi không đáng”.

Còn Đức Trinh Nữ đầy e ấp trước mặt phái nam, thẹn thùng Mẹ đáp lời: “Vâng, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã chọn chúng ta phục vụ Người….Ngay từ lúc thơ ấu, tôi đã được Người gọi tôi đoan nguyền sống trinh vẹn trọn đời….. Thưa Phu Quân, ý tôi là xin Thầy giúp tôi tuân giữ trọn lời khấn khiết trinh.  Còn mọi sự tôi xin làm nô tỳ trung thành với Thầy”.  

Đức Giuse được biết tôn ý của Đức Maria, thì như được cởi tấm lòng vì từ 12 tuổi, Đức Giuse cũng đã được Thiên Chúa gọi sống khiết trinh trọn đời.  Người đáp: “Hôm nay, trước Tôn Nhan Thiên Chúa, tôi xin thề  khấn một lần nữa, và xác nhận lời khấn của Đức Trinh Nữ”.

Cuộc sống của hai Đấng tuyệt vời thánh thiện: trinh khiết, khiêm nhu, nghèo khó, cầu nguyện nồng nàn, yêu mến Thiên Chúa liên tục và đầy lòng tương ái.  Đức Giuse đòi hầu hạ Đức Maria, Đức Mẹ giành quyền phục vụ Đức Giuse. (Thần Đô Huyền Nhiệm, Agreda).

Đức Giuse hết sức kính trọng Đức Maria, ngay cả sau khi Đức Maria đi thăm Bà Chị Isave về, Thai Nhi đã 3 tháng và mỗi ngày thêm lớn.   Sau khi được Thiên sứ Gabriel cho biết Thai Nhi sẽ là Đấng Cứu Chuộc muôn dân, thì Đức Giuse càng thêm lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. 

Suy Niệm và Cầu Nguyện: 

          Vì Đức Giuse và Đức Maria tuyệt vời ngọc ngà khiết trinh, nên quỉ dơ dáy vô cùng khiếp sợ hai Đấng.  Ai muốn  giữ mình trong sạch, xin ép mình trong cánh tay Mẹ và Thánh Cả Giuse.  Nhớ đến Mẹ và Đức Giuse là ta có thể đuổi quỉ trốn xa.

          Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin gìn giữ mọi người sống trong sạch theo địa vị và giúp các vợ chồng biết trọng kính nhau. 

Chứng tích: 

          Cha Barri kể có một thiếu nữ khấn giữ mình trinh khiết, rồi lỗi phạm.  Vì xấu hổ, xưng tội tới 3 lần mà vẫn giấu tội trọng.  Sau nhờ Tuần 9 Ngày kính Đức Giuse chị mới thắng được quỉ kiêu ngạo, giả hình, và trở nên khiêm nhường thành thật thú tội.  Được bình an, chị không hề quên ơn Đức Giuse, và xin Cha Barri công bố, loan truyền chuyện này để làm sáng danh Đức Giuse.

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)