dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Chín  

ĐỨC GIUSE ĐƯA ĐỨC MARIA ĐI THĂM BÀ CHỊ ISAVE

            Đức Mẹ sai Tôn Nữ Agreda chép như sau:

           Sau Ngày Ngôi Lời Nhập Thể, trong một thị kiến, Mẹ được Thiên Chúa thúc đẩy đi thăm Bà Isave để Chúa thánh hóa thai nhi của Bà hầu trở nên Tiền Hô cho Chúa Cứu Thế.

          Mẹ sẵn sàng ngay vì không bao giờ Mẹ dám từ khước Chúa điều gì.  Mẹ xin Chúa để Đức Giuse đồng ý cho mẹ đi, Mẹ nói với Đức Giuse: “Thiên Chúa dạy tôi rằng người chị họ là Isave được mang thai con trai mà lòng hằng mong ước.  Xin Bạn Thánh cho tôi đi thăm Bà để làm sáng Danh Chúa, và cho hợp tình hợp lý”.  Đức Giuse hoàn toàn đồng ý và xin đi theo để phục vụ Đức Trinh Nữ.  Người để tùy Mẹ định ngày lên đường.

          Ngôi Lời Nhập Thể được 4 ngày thì Mẹ lên đường.  Chuẩn bị ít lương khô, và được người hàng xóm cho mượn con lừa.  Lúc sắp đi, Mẹ quì xuống xin Đức Giuse chúc lành.  Vì khiêm tốn, Đức Giuse gạt đi.  Mẹ ép buộc mãi, Thánh Cả cũng chiều lòng.

          Mẹ ngước mắt nhìn trời, hiến dâng tất cả để làm trọn Thiên Ý.  Vâng lệnh Đức Giuse, Mẹ cưỡi lên lưng con lừa.  Thỉnh thoảng Mẹ có xuống đi bộ để nhường Thánh Cả, nhưng Người vẫn đi bộ với Mẹ.

          Các Thiên Thần hầu cận hằng ca ngợi những việc kỳ diệu Chúa làm trong trời đất, và việc Nhập Thể khiến cho Tâm Hồn Mẹ bừng cháy tình yêu Mến Chúa.

          Lâu lâu, Đức Giuse lại cắt ngang sự suy tư của Mẹ, hỏi xem Mẹ có cần giúp đỡ gì không, vì đường xá xa xôi, gồ ghề rất khó đi.  Trong lúc đàm đạo với Mẹ, Đức Giuse phải bỡ ngỡ vì thấy tâm trí mình sáng suốt, và lòng rực lên lửa yêu mến Thiên Chúa, nhưng Người thinh lặng, không dám hỏi tại đâu. 

Suy Niệm và Cầu Nguyện: 

1.     Mọi việc Chúa làm tuyệt diệu vô cùng.  Các Thần Thánh không ngừng ca ngợi.  Chỉ có con người, đã tối tăm lại kiêu ngạo, thường xuyên vô ơn, lại còn kêu trách, phàn nàn….

2.     Ai càng thinh lặng thánh, càng dễ kết hiệp với Chúa, thường xuyên cầu nguyện như Chúa dạy trong Phúc Âm, và dễ dàng nồng nàn yêu mến Chúa.  Ta thấy Hai Đấng cầu nguyện suốt dọc đường gian nan.

3.     Hai Đấng luôn luôn tuân lệnh Chúa mau mắn và triệt để.  Vâng Ý Chúa là Thánh.

4.     Hai Đấng luôn tương kính tương ái cao độ, luôn khiêm nhu thẳm sâu, luôn quả cảm hy sinh, vui chịu gian khổ vì thương chúng ta.

5.     Hai Đấng đem Thiên Chúa đến cho Gia đình ông bà Zacharia.  Thai nhi trong lòng mẹ Isave mừng vui khấp khởi vì được Chúa đến thăm. 

Xin Mẹ và Đức Giuse đem Chúa đến với thế giới hôm nay đang khẩn cấp cần những cuộc viếng thăm thánh thiện để được cứu cấp và cải tạo.  Xin đến với những người đau khổ vì bất công, nghèo đói, dốt nát, lao tù, tội lỗi, nhất là những linh hồn chịu tẩy luyện….

Xin thương sai con đi thăm anh em.  Xin thánh hiến những cuộc thăm viếng, trò chuyện của chúng con.  Xin cho con đến đâu cũng làm cho họ được bình an, nhất là được gặp Chúa như Mẹ và Đức Giuse đã làm. 

Chứng tích: 

          Năm 1866, ở Pháp có một người thanh niên bị thổ huyết gần chết mà vẫn chưa bỏ tội lỗi.  Bà mẹ đạo đức kêu van Chúa.  Bệnh đã nguy kịch mà nó vẫn cứng lòng.  Gặp Tháng Đức Giuse, Bà kêu cầu Người và lấy Ảnh Người giấu dưới gối đầu nó.  Về sau, Bà lại đặt Ảnh vào tay nó.  Thoạt đầu, nó quay mặt đi, sau nó nhận và còn hôn kính Ảnh nữa.  Bà khuyên nó ăn năn.  Nó phân van vì nhiều tội quá, nhưng Bà cứ an ủi rằng Đức Giuse sẽ xin Chúa tha hết cho.  Rồi chàng cầu nguyện: “ Kính lạy Đức Giuse là Bạn Đức Mẹ, là Á Phụ Chúa Cứu Thế, xin cầu bầu cho con”.  Sau nhiều lần cầu nguyện như vậy, chàng được ơn mủi lòng, thấy hối hận, ăn năn thống hối, và xin được gặp linh mục để xưng tội.  Hôm sau, anh chết lành vào đúng Ngày 19/3 Ngày Đại Lễ kính Đức Giuse. 

Nhận Định: 

          Lời Chúa phán: “Xin thì được”.  Ngày 19/8/1917, Đức Mẹ phàn nàn với Chị Lucia tại Valinhos, Bồ Đào Nha: “Nhiều người sa hỏa ngục vì thiếu người chịu hy sinh và lần hạt cho họ”.  Chỉ cần những hy sinh nho nhỏ, những chuỗi hạt Mai Khôi đọc tử tế đã cứu được nhiều linh hồn.  Một linh hồn quí hơn tất cả vũ trụ.

          Lạy Đức Giuse là Đấng các ma quỉ hỏa ngục khiếp sợ, xin cầu cho chúng con.

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)