dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Mười  

ĐC GIUSE ĐƯC TÔN TH ẤU CHÚA Ở BELEM 

          Thấy Thiên Chúa mặc xác phàm đến thăm và giải cứu nhân loại, Đức Giuse và Đức Maria vui mừng khôn tả.  Nhưng thấy Chúa hạ mình xuống tận đất đen, lấy chuồng chiên bò hôi thối làm nơi tạm trú, Đức Mẹ và Đức Giuse sấp mình tôn thờ và cảm phục thay cho cả loài người phần đông không nhận ra Chúa.  Nhất là thấy nhân loại tối tăm không biết Chúa, từ chối Chúa, xua đuổi Đấng đến cứu mình khỏi chết đời đời, nên Đức Giuse và Đức Maria đau buồn không thần thánh nào hiểu thấu. 

Suy Niệm và Cầu Nguyện: 

          Chúng con kính mừng Đức Giuse và Đức Maria đã được thấy Thiên Chúa trong xác phàm.  Chúng con cám ơn Hai Đấng đã yêu mến thờ lạy Chúa thay cho nhân loại chúng con.  Chúng con mừng Mẹ và Thánh Cả đã được bồng bế Ấu Chúa.  Nhưng con biết lấy chi cám ơn, vì nhờ Mẹ và Thánh Cả, chúng con được đón Chúa vào tâm hồn mình, mặc dầu nhơ nhớp, hôi tanh hơn chuồng chiên bò.  Chỉ mình Mẹ, và Thánh Cả, xứng đáng đón nhận Chúa.  Kính xin Hai Đấng hằng đón tiếp Chúa thay chúng con mỗi khi chúng con gặp Chúa Giêsu Thánh Thể.  Lạy Chúa, chúng con vô cùng bất xứng, nhưng Chúa lại phán: “Niềm vui sướng của Ta là được ở với con cái loài người”.  (Deliciae mae esse cum hominis filibus).

          Thế nhưng, ngược đời.  Bốn ngày hành trình về Belem, đêm nào Thánh Gia cũng phải nằm trong túp lều đầy bụi đất.  Đêm cuối, gõ cửa 50 nhà họ hàng, bạn bè ở Belem, không ai đón nhận, Đức Giuse phải tìm ra chuồng chiên giữa cánh đồng.  Cả ngàn năm Cựu Ước chưa đủ để Dân ưu tuyển của Chúa nhận ra Chúa.

          Thế nhưng sau hai ngàn năm Tân Ước, cũng mới chỉ một số quá nhỏ biết Chúa.  Xin Chúa thương xót mọi người. 

Chứng Tích: 

          Ở thành Valentia (Tây Ban Nha) có người nhớ lời Chúa dạy: “Ai thương người, ấy là phúc thật”.  Hằng năm, đến Lễ Giáng Sinh, ông ấy dọn tiệc và mời gia đình 3 người, có ý tôn mừng Thánh Gia Thất.  Ông còn tặng tiền bạc, quà bánh cho gia đình nghèo kia.

          Sau khi ly trần,  ông được về báo cho vợ con biết: “Để trọng thưởng việc tôi làm những năm trước, Thánh Gia đã đón tôi vào Cõi Trường Sinh”

          Lời Chúa:

          - Hãy dùng của hay hư nát để mua Nước Hằng Sống.
          - Khi dọn tiệc, hãy mời những người chẳng có gì đáp lễ.
          - Biếu tặng người nghèo là cho chính Ta.
         - Xin cho chúng con biết đón rước những người nghèo khổ, để khi chúng con lìa đời, họ sẽ đón chúng con vào Thiên Đàng. 

          Lạy Đức Giuse là Đại Diện Thiên Chúa Cha, cầu cho chúng con.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)