dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Mười Hai  

ĐỨC GIUSE VÀ ĐC MARIA DÂNG HIN ẤU CHÚA  

          Đức Giuse và Đức Maria dâng tiến Ấu Chúa cho Thiên Chúa để đền tội và cầu phúc cho nhân loại.  Chúng con biết lấy gì đền ơn cao cả.  Chính hai Đấng đã biết ngày sau Đức Kitô sẽ hiến tế trên Thánh Giá, nhưng hai Đấng đã hiệp thông dâng tiến vì thương nhân loại chúng con.  Các Ngài còn tự hiến trọn đời vì chúng con.

          Đức Giêsu càng mong chóng đến giờ hy sinh, mong đến tuổi Hoa Niên để được chết cho chúng con.  Chính Mẹ tiết lộ cho Agrêda: “Mỗi khi trông thấy Thánh Giá, Chúa Giêsu vẫn reo lên khao khát; biết đến bao giờ Ta mới được căng thây trên tay ngươi?” Xem thế chúng ta thấy Ba Đấng thương chúng ta biết chừng nào!!!

          Hiến tế một lần trên Thánh Giá cho ta được sống đời đời, Chúa chưa thỏa lòng yêu.  Chúa còn tự ý giam mình trong bất cứ Nhà Thờ nào dù nguy nga hay như túp lều.  Ở đó ngày đêm mấy ngàn năm cho đến tận thế.  Chúa để cho bất cứ linh mục nào, thánh thiện hay nhơ nhớp hay xấu xa.  Có nhiều Thánh và tâm hồn đã phải kêu lên: “Ôi Chúa như điên dại vì yêu chúng con”.  Chúa ẩn mình trong Bánh Thánh, trong Nhà Tạm để liên tục tế lễ đền tội cho chúng con không phút nào ngơi. 

Suy Niệm và Cầu Nguyện: 

          Một Thánh Lễ đẹp lòng Thiên Chúa hơn tất cả Thần Thánh và loài người hiệp lại mà ca tụng Chúa, vì chính Đức Kitô là Thượng Tế.  Nếu linh mục và Dân Chúa dâng Lễ cho tử tế thì càng sinh ích cho Giáo Hội biết bao.  Nên Thánh Gioan Vianney mới nói:  “Sau một Thánh Lễ, tạ ơn đến muôn đời không đủ".  Xin Đức Mẹ và Thánh Cả cùng dâng Lễ, cùng rước Lễ với chúng con, và tạ ơn thay chúng con. 

Chứng Tích: 

          Có một cha sở gặp người rối đạo ở ngay trong xứ mình.  Người  khuyên bảo suốt 17 năm không được.  Bệnh gần chết cũng vẫn cứng lòng.  Một hôm cha bảo: “Thôi bây giờ tôi đi làm lễ.  Xin ông hiệp ý, tôi sẽ cầu nguyện cho ông”.

          Cha sở tới Bàn Thờ Đức Giuse khấn: “Xin Đức Giuse cứu giúp con vụ này.  Con sẽ đăng báo để tôn vinh Đức Thánh Cả”.

          Sau Lễ, tôi lại thăm đã thấy anh ta được Ơn cải thiện và dọn mình chết lành.

          Lạy Đức Giuse, Đấng Bảo Trợ ơn Chết Lành cho những người hấp hối, cầu cho chúng con.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)