dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Mười Sáu  

ĐC GIUSE TÔN KÍNH YÊU MN ĐC GIÊSU KITÔ

          Theo mạc khải Agreda, Chúa Thánh Thần lấy 3 giọt Máu Tinh Tuyền trong Trái Tim Đức Maria Đồng Trinh để tạo nên Thai Nhi cho Đức Kitô.  Như vậy, Chúa cũng ban cho Đức Giuse ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu hơn tất cả lòng kính mến Chúa của tất cả các thánh.

          Khi biết Chúa Giêsu là siêu Nhi, siêu Nhân là Chúa Cứu Thế,  lòng tôn kính của Đức Giuse càng tăng bội.  Người đã hủy mình ra không để phục vụ Chúa và Đức Mẹ, triệt để tuân theo Tôn Ý của Thiên Chúa.  Lòng kính mến Chúa thánh hảo nhất ở chỗ tuân Ý Chúa. "Ai mến Ta tht thì làm theo ý Ta.  Chẳng phải những ai kêu: Lạy Chúa, lạy Chúa. . . là được vào Nước Trời, nhưng là những ai làm theo Ý Cha Ta”. 

Suy niệm và Cầu Nguyện: 

          Đức Giuse luôn luôn tuân hành Thánh Ý Chúa một cách mau mắn và vui vẻ dù cực kỳ khó khắn như vụ về Belem, tỵ nạn sang Ai Cập. . . Mẹ đã dạy: “Nếu con tìm hiểu lý do, rồi mới tuân hành Ý Chúa là con sỉ nhục uy quyền của Người.  Hạnh phúc thay ai được biết Ý Chúa”.

          Lạy Đức Giuse là Gương Mẫu Đức vâng lời, cầu cho chúng con. 

Chng Tích:         

          Thánh Nữ Cecilia quê Thành Milano, rất tôn kính Đức Giuse nên được nhiều ơn, rất nhiều.  Chỉ xin đơn cử một tích sau.  Có lần Bà cùng mấy chị em sang đảo Cicilia hành hương kính Đức Mẹ.  Đêm về bị bọn lái đò bỏ lửng ở bãi cát bơ vơ.  Đang lo buồn, kêu khóc, đột nhiên thấy một ông lão đến hỏi sự việc, và hứa cử một thanh niên đưa về tận nhà.  Đến cổng Nhà Dòng thì Ông Già từ biệt.  Chúa soi sáng cho Bà hiểu là Đức Giuse đã sai Thiên Thần hộ mệnh đưa Bà về. 

          Lạy Đức Giuse, gương mẫu Đức Tuân Phục, cầu cho chúng con.

          Một ngày bạn làm gì được 1 cây, 1 chỉ?  Cả trời đất biết bao vàng và châu báu?

          Linh hồn bạn quí hơn tất cả vũ hoàn!!!

          Bạn chỉ niệm câu: “Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu các linh hồn”, bạn đã cứu 1 linh hồn.
 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)