dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Mười Bảy  

ĐC GIUSE HIN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯNG

          Các thánh ví Đức Ái như cây, Đức Hiền Hòa như hoa, như quả.  Trong Thánh Gia Thất, mặc dầu Đức Giuse là Gia Trưởng, nhưng Người luôn luôn lễ độ với Chúa Hài Nhi và Đức Mẹ.

          Các bậc cha mẹ, thầy cô, và chủ chăn phải noi gương Đức Giuse khi chỉ bảo, sửa dạy con cái, học sinh, hay con chiên. Phải hòa nhã, khoan dung. 

          Không những hiền lành phi thường, Đức Giuse còn khiêm nhu lạ lùng, tế nhị hết mình.  Người thường giành làm những việc nhà thay Đức Maria.  Trong 4-5 ngày đường đi thăm Bà chị, Đức Giuse luôn nhường Đức Maria ngồi trên lưng lừa, còn Người đi bộ dẫn đường.  Đức Maria cũng muốn nhường Đức Giuse nhưng không xuôi, nên lâu lâu Đức Mẹ lại xuống đi bộ với Đức Giuse để chia sẻ nỗi vất vả.

          Sau khi được biết Thai Nhi là Chúa Cứu Thế, mỗi lần Đức Giuse đi ngang qua Đức Mẹ, đều bái gối kính chào Chúa (Agreda).         

Suy Niệm và Cầu Nguyện:         

          Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng có những nơi Chúa Ngự đặc biệt, những lúc đặc biệt (lúc ta được Hiệp Lễ chẳng hạn).  Chúng ta phải có thái độ thế nào cho hợp lễ? Trong Thánh Đường có Mình Thánh, nhiều người, kể cả một số linh mục chỉ giữ lễ khi có đông người? Còn bao cử chỉ bất kính khác! Than ôi, sau Công Đồng Vatican II, lấy cớ đem đời, đem văn hóa vào Đạo, người ta coi thường Chúa quá, chỉ như miếng bánh.  Nhiều cử chỉ phụng thờ lố lăng, khiếm nhã, phàm tục.  Thử hỏi dù các quan, các viên chức cao cấp đến trước quốc trưởng, vua hay tổng thống, thái độ họ ra sao? Bề gì, họ chỉ là cát bụi như ai.  Còn chúng ta là gì trước Tôn Nhan Chúa?

          Kính xin Đức Giuse dạy chúng con biết kính thờ Chúa khi đi ngang qua Nhà Thờ, năng nhớ đến Chúa trong Nhà Chầu và Rước Lễ thiêng liêng, biết cúi đầu kính chào khi đi ngang qua tượng Chúa, Đức Mẹ, Đức Giuse, hay các Thánh Đường, trong lúc Dâng Lễ, dự Lễ, lúc cầu nguyện. 

Chng Tích: 

          Năm 1864 ở La mã có một thiếu nữ rất giầu, đẹp, hóa điên, bệnh nan y.  Họ hàng, bạn bè hiệp ý với gia đình cầu nguyện đã 3 tháng chưa có kết quả.  Đột nhiên đúng ngày 19/3 Ngày Đại Lễ Kính Đức Giuse.  Chị được khỏi hẳn.  Ai cũng thêm lòng tin, cậy kính mến biết ơn Đức Giuse.

          Lạy Đức Giuse là Gương Mẫu Đức Hiền Lành và Khiêm Nhường, cầu cho chúng con.

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)