dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Hai Mươi Lăm   

ĐỨC GIUSE CẦN CÙ LAO ĐỘNG

          Đức Giuse làm nghề thợ mộc thủ công, đời xưa làm bằng tay vất vả khó nhọc nhiều mà thu nhập thì ít.  Thánh Cả phải vất vả lắm mới đủ chi dùng cho 3 Đấng, mặc dầu việc chi tiêu của Thánh Gia rất đơn giản.  Đức Giuse và Đức Mẹ lại không hay kèo nài, thêm bớt như phàm nhân hay mua rẻ bán đắt.  Chính Đức Mẹ cho Thánh Nữ Agreda biết: Ai đòi gía nào thì mua giá ấy.

          Đến khi Đức Giuse gần 60 tuổi thì Đức Mẹ nài xin Đức Giuse hưu dưỡng để Mẹ gia tăng lạo động thay.  Đức Giuse sống siêu nhiên thánh hóa nghề mình làm bằng tinh thần tuân theo Thánh Ý Chúa. Vì thế, dù những việc rất nhỏ thì Đức Giuse và Đức Mẹ cũng được Thiên Chúa tưởng thưởng bội hậu.

          Kính lạy Hai Đấng Rất Thánh, Rất Khôn Ngoan theo đường lối Chúa, xin thương dẫn chúng con theo, vì phàm nhân chúng con thì thường bị ba thù nhiễu hại khiến ra u tối, làm gì thì thường làm theo ý thích mình, vì hư danh và trục lợi, tham lam, vơ vét, ích kỷ, nên nhiều khi tắt hơi mở mắt linh hồn ra thấy ôm toàn thứ dỏm, chẳng được công gì hoặc rất ít sự đẹp lòng Chúa. 

Chứng Tích:         

          Vua Leopold Nước Áo không có con để nối nghiệp, nên có xin hứa với Đức Giuse là sẽ dựng tượng Kính Người ở giữa Thủ Đô Vienna.  Năm sau Vua được con trai như ý, đã đặt Tên Thánh cho Hoàng tử là Giuse để tỏ lòng biết ơn Thánh Cả.  Vua băng hà chưa kịp dựng tượng, nhưng đã truyền lại cho con phải thi hành.  Tượng được đúc chính vào Ngày Lễ Kính Đức Giuse 19-3 năm 1707.

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)