dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Hai Mươi Tám   

ĐỨC THÁNH GIUSE VÀO U NGỤC  

          (Nên đọc lại bài 26)

          Các Thánh suy luận rằng Chúa trao cho Đức Mẹ và Đức Giuse mỗi vị 1 chìa khóa Cửa Thiên Đàng.  Chúng ta vẫn đọc Kinh Cầu: Đức Bà là Cửa Thiên Đàng. . .

          Còn Chúa phán : Vậy Tôi bảo thật cho các khán thính giả hay: “Chủ sẽ đặt tôi tá trung trực và khôn ngoan lên cai tất cả gia nghiệp Nhà Ông.” (Mt. 24, 45-47).

          Vậy nên Đức Mẹ và Đức Giuse là Hai Đấng thương cứu các Đẳng linh hồn khỏi Lửa Luyện Ngục cách mãnh liệt nhất, đặc biệt những ai khi còn sống đã tôn kính Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse.  Thật là vô cùng sướng vui cho các Đẳng khi gặp những Ngày của Mẹ và Đức Giuse.  Nhiều bằng chứng thần bí cho thấy cứ vào Ngày Lễ của Mẹ (Các Thứ Bảy cũng là Ngày riêng của Mẹ) thì Mẹ thân hành xuống ngục thăm, an ủi các Đẳng và lãnh các con hết hạn tù, có các Thánh đông đão tháp tùng, nhất là Thánh Micael được lệnh đón các linh hồn giải thoát dâng lên cho Mẹ.  Chúng ta cũng có quyền tin Ngày Thứ Tư cũng vui như vậy. 

Chứng Tích: 

          Năm 1865, 1 vùng bên Pháp bị dịch thương hàn chết nhiều.  Có nhà 10 người chết 7, còn 3 thì ngắc ngoải.  Họ hàng thương lắm thì khấn xin Thánh Cả Giuse cứu giúp.  Sau 3 ngày, bệnh giảm, 3 ngày thì khỏi, thêm nhiều người trong làng đó cũng được khỏi.  Tin này làm cho nhiều người, nhiều vùng thêm lòng biết ơn, kính mến Thánh Cả Giuse. 

          Lạy Đức Giuse, Đấng bảo trợ cho các Đẳng linh hồn, xin cầu cho những người ly trần trong ân nghĩa Chúa.

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)