dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Bài Ba Mươi Mốt   

ĐỨC GIUSE QUAN THÀY HỘI THÁNH

          Chúa Giêsu là Đầu Hội Thánh.  Đức Mẹ và Đức Giuse yêu kính Chúa biết dường nào Người cũng thương Hội Thánh ai tả được.  Chúa Cứu Thế là Con thảo bậc nhất với Đức Mẹ và Đức Giuse, thì toàn thể Hội Thánh là thân Nhiệm Màu Chúa Kitô cũng phải theo mến Cha và Mẹ như vậy.  Nên xưa nay, các Đức Giáo Hoàng, Giám Mục và toàn thể Dân Chúa hằng chạy đến tỏ bày lòng tôn kính, mến yêu, biết ơn và cầu xin Đức Giuse, nhất là những lúc gian nan.

          Đặc biệt Đức Giuse hay thi nhiều ân vào Ngày Giờ của Người, như cho Giáo Hội Việt Nam được vinh hạnh nhận Người làm Cha, làm Quan Thầy vào chính Ngày Đại Lễ 19.3.1627, hôm ấy hai Vị Thừa Sai quan trọng (Cha Đặc Lộ) đã thoát trận bão lớn mấy ngày ở Vịnh Bắc Việt và vào Việt Nam.

          Kính lạy Thánh Cả Giuse, ước gì lưỡi chúng con nhiều hơn lá rừng ngợi khen, lòng chúng con nhiều hơn sao trời để cảm tạ, yêu mến Thánh Cả vì công lao Người đã gì giữ Chúa Giêsu và Đức Mẹ để cứu chuộc loài người, nhờ đó chúng con sẽ được sống đời đời.  Chúng con kính dâng lời tri ân sâu xa trước và mãi mãi.  Dầu sao chúng con cảm tạ chẳng xứng chúng con xin Đức Mẹ cám ơn thay cho chúng con một lời thì hài lòng Thánh Cả hơn hết mọi lời chúc tụng.  Một lần nữa và luôn mãi chúng con xin hiệp với muôn loài của Chúa mà tung hô Đức Giuse vì công ơn Người, tình thương Người. 

Chứng Tích: 

          Ở Ba Lê có một linh mục bê bối, gương mù.  Anh ruột là một linh mục Dòng khuyên mãi cũng vẫn thế.  Sau mọi người hiệp ý làm Tuần 9 ngày, dâng lễ và cầu nguyện.  Thánh Giuse can thiệp.  Linh mục kia lâm bịnh gần chết mới nghĩ lại muôn vàn tội lỗi, sợ hãi lắm, ăn năn và xưng thú hết ra.

          Được thoát chết Hỏa Hình lại được sống thêm một thời gian, vị Linh mục ấy đã ra sức đền ơn Thánh Cả nên hằng ra sức khuyên nhiều người kính mến Thánh Cả. 

Suy Niệm và Cầu Nguyện: 

          Trên Trời đã có hàng triệu, hàng triệu Thánh mà dĩ vãng nặng đầy tội lỗi.  Như Vị linh mục trong chuyện này không trở về, thì bây giờ ở đâu?  Nhưng về được là nhờ có nhiều người cầu nguyện cho.  Ngược lại trong Hỏa ngục cũng đang có hàng triệu triệu kẻ đã từ bỏ Ơn Chúa, không trở về được, và vô phúc hơn: không có người hy sinh (sức lực, thời giờ, tiền bạc v.v. . .) và cầu xin ơn tha thứ cho họ.  Như lời chính Đức Mẹ than phiền ngày 19.8.1917 tại Valinbos với Chị Lucia rằng nhiều người hư đi vì không ai cầu nguyện và hy sinh cho họ.

          Một linh hồn thôi đã quí báu hơn tất cả vũ trụ (Lời Thánh Âu Tinh).  Mà cầu nguyện thì không vất vả tốn kém gì, hoặc không tốn kém bao nhiêu.  Để tới nơi này nơi kia cho được thoát khó khăn này nọ, mà phải vào sinh ra tử, tốn kém bao nhiêu, người ta vẫn không một chút ngại ngùng, còn say sưa nữa, dù rằng có đi đâu rồi cũng chết, và vẫn có vất vả làm ăn, vẫn có bịnh tật v.v. . . Còn muốn vào Nước Hằng Sống và sống vô cùng sung sướng không phải mất mát gì bao nhiêu chỉ phải mở miệng xin là được, như Lời đã hứa: “Xin thì được”.  Quá sức nhẹ nhàng và dễ dãi đến nỗi quỉ Hỏa ngục phải ghen tức vô cùng vì chúng phạm tội, Chúa phạt liền, còn loài người phạm tội, Chúa chờ, Chúa kêu gọi trở về, gợi mời tha thiết chí tình, còn chết thay đền thay. Thế nhưng tuyệt đại đa số vẫn từ chối Lời Mời Đáng Kính và còn tỏ ra khinh miệt Chúa quá sức không Thần Thánh nào hiểu được.  Chính Chúa Kitô than phiền xác nhận điều chúng ta vừa nhắc lại: Đường vào Hỏa ngục đông đảo, còn đường vào Nước Trời ít kẻ theo.  Sách Gương Phúc (đứng sau Phúc Âm) cũng than trách: “Hỡi kẻ biếng nhác, người ta lăn lộn ngược xuôi cho được chút danh lợi như phẩn thổ, còn con chịu khó một chút xíu cho được sống đời đời thì con tỏ ra ươn lười”.

          Người Kitô, nhất là sau Công Đồng  Vaticano II, có nhiệm vụ và làm như Đức Kitô:  cầu nguyện cho mình và còn phải cầu nguyện cho người khác, cho mọi người cũng được sống đời này xứng nhân phẩm và đời đời sung sướng.

          Cho nên cái nhìn vào người có tội và những kẻ đã sa Hỏa ngục  phải là cái nhìn trách nhiệm, cái nhìn thương người, và trách ta chưa nguyện đủ, cũng xin Chúa tha thứ những thiếu sót cho ta, và nhất là xin Ơn Thương xót cho mọi người, chớ gì mọi người đều được hưởng Ơn Cứu Độ để Máu Châu Báu Chúa đổ ra khỏi bị chà đạp.  “Lạy Mẹ, không ai thương người tội lỗi bằng Chúa và Mẹ, và Đức Giuse.  Chúng con cúi sâu kính xin Ba Đấng thương xót chúng con, cả kẻ lành, người dữ, xin cho chúng con biết thương nhau, biết nhìn tội lỗi mình trước, và biết nài xin Ơn Thương Xót cho người đang nằm chết hơn là vô tình, hơn là khinh rể họ.  Không Ơn Chúa và Mẹ, chúng con còn tệ hơn, chết thối hơn nhiều”.

          Kẻ chết (trong tối tăm) đáng thương hơn đáng trách, tại chúng ta chưa nói với họ về Chúa đủ, nên họ chưa chỗi dậy được.  Xin Chúa thương xót chúng con.

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)