dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Giuse
 
     
<<<    

Thơ ca ngợi THÁNH GIUSE
Tuyết Mai
 

Huệ Về Tươi Nở Ngát Thơm Một Trời
(Kính Thánh Cả Giuse 01 tháng Ba 2011)

 Cảm tạ Chúa cho chúng con!
Người cha trần gian muôn lòng thành kính
Một Giu-se từ bỏ mình
Đã Xin Vâng, nhận Ma-ri-a bạn
  
Cả đời Ngài thề hiến dâng
Tâm hồn thể xác trọn dâng Chúa Trời
Ngài thề rằng cả một đời
Trọn đời theo Chúa trọn đời khiết trinh

 Nhưng ngài gặp Chúa Thánh Linh
Am tường ngài hiểu quyền bính Chúa Trời
Làm dưỡng phụ Con Chúa Trời
Cùng Ma-ri-a muôn đời bạn nhau
  
Thế gian có Chúa nhiệm mầu
Thánh Gia tình sử toàn cầu biết ơn
Thánh Cả người cha thi ơn
Làm gương hết thảy người chồng thế gian
  
Gương sáng của ngài phải chăng?
Hiền lành đức độ chẳng màng lợi danh
Bổn phận trách nhiệm đã đành
Làm nhiều, nói ít, tốt lành vợ con
  
Chẳng điều gì mà ngài “không”
Hết lòng tin tưởng hết lòng yêu vợ
Nuôi gia đình bằng nghề thợ
Cái nghề thợ mộc bao giờ giầu đâu!?
  
Có giờ rảnh ngài nguyện cầu
Cầu cùng Thiên Chúa nhiệm mầu Chúa ban
Hằng ngày dùng đủ chớ tham
Có dư ngài giúp hằng trăm kẻ nghèo
  
Ngài là cột trụ tuy nghèo
Nhưng thật hạnh phúc tình nghèo mà vui
Tình phụ tử thật là vui
Gia đình đằm thắm an vui tháng ngày
  
Thánh Gia quả chẳng thiếu ngày!
Trên dưới hòa thuận thật đầy tình thương
Hết thảy sống vì tình thương
Tình thương Thiên Chúa tình thương loài người
  
Thánh Gia hẳn luôn rạng ngời
Làm gương cho mọi người đời noi theo
Sống trong tinh thần khó nghèo
Luôn biết chia sẻ kẻ nghèo chung quanh
  
Trước kính Chúa sau nhìn quanh
Yêu thương tất cả lòng thành như ta
Để được Thiên Chúa là Cha
Yêu thương bang trợ giúp ta hằng ngày
  
Cảm tạ Thánh Cả tháng ngày!
Ngài nên gương tốt tình này không quên
Cầu ngài giúp thành thói quen
Làm nhiều, nói ít, ấm êm cửa nhà!
  
Gia đình khắp nơi thuận hòa
Nhờ gương Thánh Cả Huệ Hoa ngát trời
Tháng ba huệ thơm khắp trời
Nhớ về Thánh Cả, đất trời tạ ơn.
  
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)