Theo Giáo Hội hoàn vũ
 dongcong.net
 
 
Lịch Phụng vụ dongcong.net 2015
   

 

 

   
  <<<  
           
  Chúa nhật năm B   Ngày thường Năm 1    
Tháng Giêng Tháng 5 Tháng 9
Tháng Hai Tháng 6 Tháng 10
Tháng Ba Tháng 7 Tháng 11
Tháng Tư Tháng 8 Tháng 12
        Tháng 1 năm 2016
           

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)