dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 02, 2016
THÁNG CHÚA KHỔ NẠN
-Bính Thân-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
31
22-
Chúa Nhật 4 Thường Niên

1
23-
-

2
24-
Lễ Đức Mẹ Dâng Con

3
25-
Th. Biasiô, gmtđ
Th. Ansgariô, g
m


4
26-

-

5
27-

Thánh Agatha, Tn

6
28

St. Paul and Companions

7
29

Chúa Nhật 5 Thường Niên

8
1/1

TẾT BÍNH THÂN
lễ Giao Thừa,
lễ Tân Niên

9
2

Mùng Hai Tết
kính nhớ tổ tiên

10
3

 Thứ Tư Lễ Tro (Giữ chay & Kiêng thịt)

11
4

Ngày thế giới bệnh nhân

12
5


mùa chay-Kiêng Thịt

13
6

Giles Maria Giuse

14
7
1 Mùa Chay
Vạentine's Day


15
8

Mùa Chay

16
9

Mùa Chay

17
10

Mùa Chay

18
11

-

19
12

mùa chay-Kiêng Thịt

20
13

Mùa Chay

21
14

2 Mùa Chay

22
15
Tông Toà Thánh Phêrô- Lễ Kính

23
16

 

Mùa Chay
(St. Polycarp)

24
17

Mùa Chay-

25
18

Mùa Chay

26
10


mùa chay-Kiêng Thịt

27
20

Mùa Chay

28
21

3 Mùa Chay

29
22
 
-

Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt (Gl 1251)

 
-

-18-59 tuổi phải giữ chay
-14 tuổi trở lên phải kiêng thịt


 
- 
-

 

 
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)