dongcong.net
bấm vào số sẽ có bài đọc, chúa nhật năm A, ngày thường năm 1
Tháng 01, 2017
CHÚC MỪNG NĂM MỚI- 2017 Đinh DậuI
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1

Lễ Mẹ Thiên Chúa
(Lễ buộc)

New Year's Day
Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới

2
Th. Basiliô Cả và Th. Grêgôriô Nazian, giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ
3
Kính thánh Danh Chúa Giêsu
4
7

USA: Th. Elizabeth A. Seton - Lễ Nhớ

5
8
USA: Th. Gioan Neumann- Lễ Nhớ
6
9

USA: Th. Anre Bessette, ts
Thứ Sáu đầu tháng Kinh Thánh Tâm Chúa

7
10

Th. Raymond Penyafort, lm
Thứ Bảy Đầu tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

8
11

Lễ Hiển Linh
Bài đọc Chúa Nhật: năm A


9
12

Lễ Chúa GIêsu Chịu Phép Rửa
Lễ kính

10
13

Bắt đầu Tuần 1 Mùa TN
Bài đọc hằng ngày: năm 1

11
14

Th. Raymunđô Penafort, Linh Mục

12
15
Thánh Anrê Bessette, tu sĩ (Hoa Kỳ)
13
16


14
17

Kính Đức Mẹ


15
18

Chúa Nhật 2 Thường Niên A

16
19

USA: Martin Luther King,

17
20

Th. Antôn, viện phụ
Lễ Nhớ

18
21

Tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô hữu

19
22

 

20
23

Th. Fabianô, ghtd
Th. Sêbastianô, td

21
24


Kính Đức Mẹ

22
25
Chúa nhật 3
Thường Niên A


23
26
USA-Cầu cho luật thai nhi

24
27

Th. Phanxicô Salêsiô, gmts
Lễ Nhớ

25
28

Thánh Phaolo trở lại - Lễ Kính

26
29

Th. Timothy và Tito
Lễ Nhớ

27
30

Tất niên Ất Mùi
Th. Angela Merici

28
1/1
Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017- Ngày cầu bình an-Th. Tôma Aquinô, lmts - Lễ Nhớ
29
2
Chúa nhật 4
Thường Niên A


30
3

Mồng Ba Tết
Cầu cho công ăn việc làm

31
4

th. Gioan Don Bosco- Lễ nhớ

 
-

 

  -

  - 
tháng 12-16

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)