dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc
Tháng 07, 2017
THÁNG GIÁO HỘI
Đinh Dậu
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-


 
-

Thà được một lạng đức yêu thương, còn hơn một trăm lẽ phải.
(Thánh Robert Bellamino)


 
-


 
-


 
-
Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba: ngày thứ sáu 13-7-1917 'bà mặc áo trắng' ...

 
-

 

1
8/6
Thứ Bảy đầu tháng - kính Trái Tim Đức Mẹ
2
0
Chúa Nhật 13 Thường Niên

3
10

Th. Toma, TD
Lễ Kính

4
11
Th. Elizabeth Bồ Đào Nha Independence Day (Hoa Kỳ)

5
12
Th. Antôn Giacaria, lm

6
13
Th. Maria Goretti, dttd

7
14

Thứ Sáu đầu tháng - kính Thánh Tâm Chúa

8
15


9
16
Chúa Nhật 14 Thường Niên

10
17

 

11
18

Th. Bênêđictô, viện phụ
Lễ Nhớ


12
19


13
20

Th. Henry Vua
Kỷ Niệm Fatima 100 năm

14
21
USA: Th. Kateri Tekakwitha,
Lễ nhớ
15
22

Th. Bonaventura, gm-ts
Lễ Nhớ


16
23
Chúa Nhật 15 Thường Niên
(Đức Mẹ Cát Minh)


17
24

 

18
25

Th. Camillô Lellis, linh mục (Hoa Kỳ)

19
26

 

20
27

Th. Apollinario, gmtđ

21
28

Th. Laurensô Brinđisiô, lmts

22
29

Th. Maria Mađalêna
Lễ Nhớ


23
1/6
Chúa Nhật 16 Thường Niên

24
2

Th. Sharbel Makhluf, lm

25
3

Th. Giacôbê, tông đồ
Lễ Kính

26
4
Th. Gioakim và Th. Anna, Song Thân Đức Mẹ
Lễ Nhớ


27
5

Th. Phêrô Kim Ngôn, giám mục tiến sĩ

28
6

 

 

29
7

Th. Martha
Lễ Nhớ


30
8
Chúa Nhật 17 Thường Niên
31
9
St. Ignatius of Loyola


tháng 6
tháng 8

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)