dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc
Tháng 08, 2017
THÁNG KHIẾT TÂM MẸ
2017 Đinh Dậu
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

Mẹ xin được ơn tha thứ cho cả
những người tội lỗi nhất.
(Thánh Germanô)

 
-


1
10/6

Th. Anphongso, gmts- Lễ Nhớ

2
11

Th. Eusebio Vercellesi, gm
Phero Eymard, lm

3
12
NGÀY THÁNH MẪU tại Dòng Đồng Công USA

4
13

NGÀY THÁNH MẪU tại Dòng Đồng Công USA

5
14

NGÀY THÁNH MẪU tại Dòng Đồng Công USA

6
15

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Lễ Kính

7
16

Th.Sixto II, gh và các bạn tđ; Cajetanoo, lm

8
17

Th. Đaminh, lm
Lễ Nhớ

9
18

Th. Edith Stein, dttđ

10
19
Th. Lôrenso, pttđ
Lễ Kinh
11
20

Th. Clara, trinh nữ
Lễ Nhớ

12
21

Th. Phanxica Chantal

13
22
Chúa Nhật 19 Thường Niên

14
23

Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ

15
24

Lễ Đức Mẹ Lên Trời
USA-Lễ Buộc


16
25
Th. Têphanô Hung Gia Lợi

17
2618
27


19
28

Th. Gioan Êuđê, lm
ky niệm Fatima 100 năm


20
20
Chúa Nhật 20 Thường Niên

21
30

Th. Piô X, gh
Lễ nhớ

22
1

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương- Lễ Nhớ

23
2

Th. Rôsa Lima, đt

24
3

Th. Batôlomeo, TC
Lễ Kính

25
4
Th. Lu-y
Th. Giuse Calasanz, lm


26
527
6
Chúa Nhật 21 Thường Niên
(Th. Mônica)

28
7

Th. Augustino, gmTs
Lễ Nhớ

29
8

Th.Gioan Tẩy giả bị chém đầu
Lễ Nhớ

30
9

England: Th. Magaret Ward

31
10

 

1
112
12
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)