dongcong.net
bấm vào số sẽ có bài đọc, chúa nhật năm B, ngày thường năm 2
Tháng 01, 2018
CHÚC MỪNG NĂM MỚI- 2018*
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 

1
15/11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
New Year's Day
Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới
2
16
Th. Basiliô Cả và Th. Grêgôriô Nazian, gmts
Lễ Nhớ
3
17-

Lễ thánh Danh Chúa Giêsu

4
18-
USA: Th. Elizabeth A. Seton - Lễ Nhớ
5
19-

USA: Th. Gioan Neumann- Lễ NhớThứ Sáu đầu tháng Kinh Thánh Tâm Chúa

6
20-

Th Anrê Bessette, ts (Hoa Kỳ)
Thứ Bảy Đầu tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

7
21-

Lễ Hiển Linh
Lễ Trọng


8
22-

Lễ Chúa GIêsu Chịu Phép Rửa
Lễ kính

9
23-

Tuần 1 Mùa TN
Bài đọc hằng ngày: năm 2

10
24-

 

11
25-

12
26-


13
27-

Th. Hilario, Gm

14
28-

CN 02 TN B

15
29-

USA: Martin Luther King

16
30-

-

17
1/12-

Th. Antôn, viện phụ
Lễ Nhớ

18
2-

Tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô hữu

19
3-

-

20
4-

Th. Fabianô, ghtd
Th. Sêbastianô, td

21
5-
CN 03 TN B

22
6-
USA-Cầu cho luật thai nhi
T
h. Vinh sơn, pttđ


23
7-


24
8-

Th. Phanxicô Salêsiô, gmts
Lễ Nhớ

25
9-

Thánh Phaolo trở lại - Lễ Kính

26
10-

-Th. Timothy & Tito
Lễ Nhớ

27
11-
Th. Angêla Merici, đt

28
12-
CN 04 TN B
Th. Tôma Aquinô, lmts

29
13-

-

30
14-

CP Mary Angela Truszkowska

31
15-

th. Gioan Don Bosco- Lễ nhớ

  -

  - 
tháng 12-17

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)