dongcong.net
xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc
Tháng 05, 2018
Tháng Hoa Đức Mẹ
2018
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

-Tôn sùng Trái Tim Mẹ
-Lần Hạt Mân Côi
-Cải thiện đời sống
(3 mệnh lệnh Fatima)

-
-

 

1
16-
Th. Giuse Thợ
Ngày Lao Động
2
17-
Th. Athanasiô, gmts
Lễ nhớ
3
18-
Th. Philiphe,
Th. giacobe, TD,
Lễ Kính

4
19-

Thứ Sáu Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

5
20-
Thứ Bảy Đầu Tháng
Kính Trái Tim Đức Mẹ
6
21-

CN 06 Phục Sinh

7
22-
8
23-

9
24-
)

10
25-
LỄ CHÚA LÊN TRỜI Lễ Trọng-
11
26-


Th. Damien Veuster, linh mục (Hoa Kỳ
12
27-

Th. Nêrêô và Th. Akilêô, tử đạo
Lễ Đức Mẹ

13
28-
Lễ Chúa Lên Trời
USA: Mother's Day

14
29-
Th. Mathia , TĐ
15
1/4-


16
2-
Th. Isiđôrô, nông gia (Hoà Kỳ)
17
3-


18
4-


19
5-

Th. Gioan I, ghtđ

20
6-

Lễ Hiện Xuống

21
7-

Lễ Đức Trinh Nữ: Mẹ Giáo Hội .
Lễ Nhớ
Tuần 7 thường niên

22
8-

Th. Rita Cascia, ts

23
9-

 

24
10-

-

25
11-
26
12-

Th. Philip Neri
Lễ nhơ

27
13-

Lễ Chúa Ba Ngôi
Lễ trọng

28
14-
Tuần 8 thường niên
29
15-

 


30
16-


31
17-
Lễ Mẹ Thăm Viếng
Lễ kính


 
-


 
-

 ---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)