dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 09, 2018
Tháng Đức Mẹ Sầu Bi - Âm lịch -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
 
-

Phanxicô cũng được về trời, nhưng phải đọc nhiều kinh Mân Côi đã. (Đức mẹ Fatima 1917)

 
-

Hãy tiếp tục lần hạt để xin chiến tranh chấm dứt. (Đức Mẹ Fatima)

 
-

 
-

 
-

 

1
22-
Đầu tháng Kính Khiết Tâm Đức Mẹ


2
23-
CN 22 TN
3
24-

Th. Grêgôriô Cả, ghts-Lễ Nhớ
USA: Labor Day

4
25-

 


5
26-

Th, Teresa Calcuta, nt

6
27-
-

7
28-

Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

8
29-
Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Kính
9
30-
CN 23 TN

10
1/8-

 11
2-

 


12
3-

Lễ Kính Thánh Danh Maria


13
4-

Th. Gioan Kim Khẩu, gmts - Lễ Nhớ

14
5-
Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Kính

15
6-
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Lễ Nhớ
16
7-
CN 24 TN

17
8-

Th. Roberto Bellarmino, gmTs

18
9-

19
10-

Th. Januario, gmtđ

20
11-
Th.Anrê Kim, Phao-lo Chong và các Bạn tử đạo -Lễ Nhớ
21
12-
Th. Matthêô, tông đồ thánh sử -lễ kính
22
13-

-

23
14-
CN 25 TN

24
15-

Tết Trung Thu

25
16-

-

26
17-

Th. Cosma và Đamianô, tđ-

27
18-

Th. Vinh Sơn Phao-lô, lm - Lễ Nhớ

28
19-

Th. Venceslao, Lrenso Ruiz và các Bạn tử đạo

29
20-
Lễ Ba Tổng Thần Micae, Gabriel và Raphael -Lễ Kính---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)