dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc
Tháng 10, 2018

Tháng Mân Côi Đức Mẹ
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
30
21-

CN 26 TN

1
22-
Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, dtts
-Lễ Nhớ
2
23-

Thiên Thần Hộ Thủ
Lễ Nhớ


3
24-

 

4
25-

Th. Phanxico Assisi

5
26-

Th. Faustina Kowalska,ts

6
27-
Th. Brunô, lm
cp. Marie Rose

Đầu Tháng Kính Khiết tâm Đức Mẹ


7
28-

CN 27 TN
Lễ Mẹ Mân Côi
USA:ngày tôn trọng sự sống


8
29-

 

 

9
1/9-

Th. Denis, gm và
các Bạn tử đạo

Th. Gioan Lêônarđô, lm


10
2-

 11
3-
Th. Gioan 23

12
4-

 13
5-14
6-

CN 28 TN
Columbus Day
(Hoa Kỳ)


15
7-
Th. Têrêxa Avila, dtts - lễ nhớ

16
8-
Th. Hedviga, nữ tu
Th. Margarita Maria Alacoque, trinh nữ


17
9-
Th. Inhaxiô Antiokia, gmtđ- Lễ Nhớ

18
10-

Th. Luca thanh su

19
11-

Th. Isaac Jogues và
Gioan Brebeuf, và
các Bạn tử đạo
Lễ Nhớ (Hoa Kỳ)

20
12-

 21
13-

CN 29 TN
LỄ TRUYỀN GIÁO

Th. Luca, TS

22
14-

 

23
15-

 

24
16-

Th. Antôn Claret, gm

25
17-

 

26
18-
27
19-


28
20-

CN 30 TN
Th. Simon và Th. Thađêô, TD

29
21-

 

30
22-


 

31
23-

USA-Halloween

 
-
-siêng năn lần hạt
-tôn sùng trái tim Mẹ
-cải thiện đời sống
*sứ điệp Fatima
 
-

-Kinh Mân Côi là bản toát lượt Phúc Âm.
Chân Phước Phaolo VI 2-2-1974

 

 
-

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)