dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 11, 2018
Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
âm lịch--
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

Các tôi tớ Mẹ Maria nơi
luyện ngục thường được Mẹ đến viếng thăm an ủi.
(Th. Anphongsô)

 
-
 
-

 

 

 
-
1
24-

Lễ Các Thánh
Lễ buộc


2
25-

Lễ cầu hồnThứ Sáu Đầu Tháng

3
26-

Th. Martin de Porres
Thứ Bảy Đầu Tháng

4
28-

CN 31 TN
Th. Charles Boromeo, gm
*đổi giờ


5
28-
Tuần 31
6
29-

Tuần 31

7
30-

Tuần 31

8
1/10-

tuần 31

9
2-

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô
Lễ Kính

10
3-

Th. giáo hoàng Leo Cả
- lễ nhớ

11
4
CN 32 TN
Th. Martinô Tour, gm- Lễ Nhớ


12
5
Veterans'Day (USA)
13
6

Th. Phanxica Xavier Cabrini, tn

14
7
15
8
Th. Albertô Cả, gmts

16
9
Th. Margarita Tô Cách Lan
Th. Gertruđê, tn
17
10
Th. Êlizabeth Hung Gia Lợi, nt - Lễ Nhớ
18
11

CN 33 TN
Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Phaolô

19
12

Tuần 33

20
13

Th. Clêmentê I, GHTĐ
Th. Côlumban, vp
CP. Miguel Pro, lmtđ (Hoa Kỳ)

21
14

Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ
Lễ nhớ

22
15

Thanksgiving Day-USA-

23
16

tuần 33

24
17

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lễ Nhớ

25
18

Lễ Chúa Kitô Vua-Lễ Trọng

26
19

tuần 34

27
20-

Th. Catarina Alexandria, tntđ

28
21-

Tuần 34

29
22-
Tuần 34
30
23-
Th. Anrê, TĐ
Lễ Kính

 
----------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)