dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 12, 2018
Mùa Vọng -Mùa Giáng Sinh
âm lịch
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
30
24-
Lễ Thánh Gia -Lễ Kính
thánh hóa các gia đình công giáo
31
25-

Th. Sỵvester I,gh

 
-
 
-


 
-


 
-
1
24-

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ.

2
25-
CN 1 Mùa Vọng C

3
26-

Th. Phanxicô Xaviê, linh mục - lễ nhớ

4
27-

Th. Gioan Đamacênô, Ts

5
28-

 6
29-

Th. Nicôla, gm,

7
1/11-

Th. Ambrôsiô, GMTS
Lễ Nhớ

8
2-

Lễ Mẹ Vô Nhiễm
Bổn mạng Giáo Hội Hoa Kỳ

9
3-
CN 2 Mùa Vọng C

10
4-11
5-

(Th. Đamasiô I, gh)

12
6-

Lễ Đức Mẹ Guadalupe
USA:Lễ Kính


13
7-
Th. Lucy
14
8-

Th. Gioan Thánh Giá, LMTS
Lễ Nhớ
-

15
9-

-

16
10-
CN 3 Mùa Vọng C

17
11-

Từ 17-24, có bài đọc riêng

18
12-19
13-

 

20
14-21
15-

Th. Phêrô Canisiô, linh mục tiến sĩ

22
16-
22-12

23
17-
CN 4 Mùa Vọng C
24
18-

Lễ vọng Chúa Giáng sinh

25
19-

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

26
20-

Th. Stephanô, tđ tiên khởi
Lễ Kính

27
21-

Th. Gioan, TĐTS
Lễ Kính


28
22-

Các Thánh Anh Hài
Lễ Kính

29
23-

Th. Thomas Becket, gmtđ

 
-

tháng 11
tháng 1-2019

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)