dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc
Tháng 07, 2019
THÁNG GIÁO HỘI
--
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-


1
-
2
-
Th. Antôn Giacaria, linh mục- Th. Êlizabeth Bồ Đào Nha

3
-


4
-

Independence Day (Hoa Kỳ)
Cầu cho giáo hội

5
-

 

6
-


7
-
14 Thường Niên

8
-9
-


10
-
-

11
-
Th. Bênêđictô, viện phụ
Lễ Nhớ


12
-13
-


14
-
15 Thường Niên
Th. Kateri Tekakwitha, trinh nữ

15
-

Th. Camillô Lellis, linh mục (Hoa Kỳ)

16
-
Lễ Đức Mẹ Núi Carmêlô

17
-


18
-
Th. Laurensô Brinđisiô, linh mục tiến sĩ

19
-
Th. Maria Mađalêna
Lễ Nhớ
20
-


21
-
16 Thường Niên
Th. Sharbel Makhluf, linh mục

22
-

Th. nữ Mai đệ liên, lễ nhớ

23
-

24
-

-

25
-
Th. Giacôbê, tông đồ
Lễ Kính


26
-
Th. Gioakim và Th. Anna, song thân Đức Maria

27
-


28
-
17 Thường Niên
St. Ignatius of Loyola

29
-
Th. Martha
Lễ Nhớ

30
-

 

31
-
 
-
Thà được một lạng đức yêu thương, còn hơn một trăm lẽ phải.
(Thánh Robert Bellamino)


 
-

 

 
-


 
-
-
 
-tháng 6

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)