dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc
Tháng 08, 2019
THÁNG KHIẾT TÂM MẸ
---
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

Mẹ xin được ơn tha thứ cho cả
những người tội lỗi nhất.
(Thánh Germanô)

 
-

 

 
-

 

 
-

 

1
1/7-
Th. Anphongso, gmts- Lễ Nhớ
NGÀY THÁNH MẪU
tại Dòng Đồng Công USA


2
2-

Th. Gioan Vianney, lm
Lễ Nhớ

3
3-

Th. Eusebio Vercellesi, gm
Th. Phero Guiliano Eymard, lm


4
4-

18 Thường Niên

5
5-


6
6-

Chúa hiển dung

7
7-


8
8-

Th. Đaminh, linh mục - Lễ Nhớ

9
9-

Th. Terexa Benedita thánh giá

10
10-

Th. Laurenxo, td

11
11-
19 Thường Niên
Th. Clara, tn


12
12-


13
13-


14
14-
-

15
15-
Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Lễ trọng16
16-


17
17-

 18
18-
20 Thường Niên
Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ


19
19-
Th. Gioan Êuđê, lm

20
20-

Th. Bênađô, viện phụ tiến sĩ

21
21-

 

 

22
22-

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương- Lễ Nhớ

23
23-
Th. Rôsa Lima, trinh nữ

24
24-

Th. Batolomeo tông đồ, td

25
25-
21 Thường Niên
Th. Piô X, giáo hoàng


26
26-


27
27-

Th. Mônica
Lễ Nhớ


28
28-

Th. Augustine, GmTs
Lễ Nhớ

29
29-

Th.Gioan Tẩy giả bị trảm quyết - Lễ Nhớ

30
1/8-31
2-tháng 7
tháng 9

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)