dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 12, 2019
THÁNG NGÔI LỜI NHẬP THỂ
-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1
6/11-
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A
2
7-

-

3
8-
Th. Phanxicô Xaviê, linh mục
4
9-


5
106
11

(Th. Nicôla)
Thứ Sáu Đầu Tháng


7
12
Th. Ambrôsiô, giám mục tiến sĩ

8
13
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

9
14

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Lễ Trong (không buộc)

10
15

Th. Juan Diego

11
16
(Th. Đamasiô I, gh)
12
17

Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Lễ Kính


13
18

Th. Lucia, tntđ
Lễ Nhớ

14
1915
20
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

16
21
Th. Gioan Kanty, linh mục

17
22

Từ 17-24, có bài đọc riêng

18
23


19
24


20
25
 
21
26


22
27
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

23
28
24
29

Lễ vọng Chúa Giáng sinh

25
30

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

26
1/12

Th. Stephano, tử đạo tiên khởi

27
2

Th. Gioan, tđ-ts
Lễ Kính

28
3
Các thánh anh hài

29
4
Lễ Thánh Gia -Lễ kính
(Th. Tôma Becket, GmT
đ)
30
5

Lễ Tuần Bát Nhật

31
6

Th. Sylvestê I, GhTđ

1
7

Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa - Đâu năm 2020.

 
-

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội. Xin giữ gìn hồn con trong sạch và nên lành thánh suốt đời

 
-

  
-

  
-

tháng 11
tháng 1-2017

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)