dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 12, 2019
THÁNG NGÔI LỜI NHẬP THỂ
-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1
-
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
2
-

-

3
-
Th. Phanxicô Xaviê, linh mục
4
-


5
136
14

(Th. Nicôla)
Thứ Sáu Đầu Tháng


7
15
Th. Ambrôsiô, giám mục tiến sĩ

8
16
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

9
17

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Lễ Buộc tại HK

10
18

Th. Juan Diego

11
19
(Th. Đamasiô I, gh)
12
20

Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Lễ Kính


13
21

Th. Lucia, tntđ
Lễ Nhớ

14
2215
23
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

16
24
Th. Gioan Kanty, linh mục

17
25

Từ 17-24, có bài đọc riêng

18
26


19
27


20
28
 
21
29


22
30
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

23
1/11
24
2

Lễ vọng Chúa Giáng sinh

25
3

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

26
4

Th. Stephano, tử đạo tiên khởi

27
5

Th. Gioan, tđ-ts
Lễ Kính

28
6
Các thánh anh hài

29
7
Th. Tôma Becket, giám mục tử đạo
30
8

Lễ Thánh Gia -Lễ kính

31
9

Th. Sylvestê I, giáo hoàng

 
10

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội. Xin giữ gìn hồn con trong sạch và nên lành thánh suốt đời.

 
11

  
-

  
-

  
-

tháng 11
tháng 1-2017

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)