dongcong.net
bấm vào số sẽ có bài đọc, chúa nhật năm A, ngày thường năm 2
Tháng 01, 2020
CHÚC MỪNG NĂM MỚI-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 

 
 
1
7

Lễ Mẹ Thiên Chúa
(Lễ buộc)

New Year's Day
Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới

2
8
Th. Basiliô Cả và Th. Grêgôriô Nazian, gm-ts
Lễ Nhớ
3
9

Kính thánh Danh Chúa Giêsu
Thứ Sáu đầu tháng

4
10

USA: Th. Elizabeth A. Seton - Lễ Nhớ
Thứ Bảy Đầu tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

5
11

Lễ Hiển Linh
USA: Th. Gioan Neumann- Lễ NhớBài đọc Chúa Nhật: năm A


6
12

St. Andre Bessette, ts

7
13

Th. Raymond Penyafort, lm

8
14


9
15

10
16


11
17

Kính Đức Mẹ


12
18

Lễ Chúa chịu phép rửa

13
19

Bắt đầu Tuần 1 Mùa TN
Bài đọc hằng ngày: năm 2

14
20


15
21

 

16
22

 

17
23

Th. Antôn, viện phụ
Lễ Nhớ

18
24

Tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô hữu
Kính Đức Mẹ

19
25
Chúa nhật 2
Thường Niên A


20
26

Th. Fabianô, ghtd
Th. Sêbastianô, td
USA: Martin Luther King,


21
27

Th. Agnes, dt, td

22
28

USA-Cầu cho luật thai nhi

23
29


24
30

Th. Phanxicô Salêsiô, gmts
Lễ Nhớ
Bài lễ Giao Thừa

25
1/1
Tết nguyên đán Canh Tý 2020-
Ngày cầu bình an
-Thánh Phaolo trở lại - Lễ Kính

26
2
Chúa nhật 3
Thường Niên A


27
3

Mồng Ba Tết
Cầu cho công ăn việc làm

28
4

Th. Tôma Aquinô, lmts - Lễ Nhớ

29
-

 

30 -

31 -

Th. Gioan Don Bosco- Lễ nhớ

1
tháng 12-19
Tháng 2-2020

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)