dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc-CN năm A-ngày thường năm 2
Tháng 05, 2020
Tháng Hoa Đức Mẹ
2020- Canh Tý -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
31

Chúa Thánh Thần Hiện xuống

 
-

-Tôn sùng Trái Tim Mẹ
-Lần Hạt Mân Côi
-Cải thiện đời sống
(3 mệnh lệnh Fatima)

 
-
 
-
 
-

1
-

Thánh Giuse Thợ
Ngày Lao Động

2
-
Th. Athanasiô, gmts
Lễ nhớ
3
-

Chúa Nhật 4 Phục Sinh

4
-
5
-

6
-
Th. Damien Veuster, linh mục (Hoa Kỳ)

7
-

8
-

Th. Nêrêô và Th. Akilêô, tử đạo

9
-

 

10
-
Chúa Nhật 5 Phục Sinh
USA: Mother's Day

11
-
Th. Isiđôrô, nông gia (Hoà Kỳ)
12
-


13
-
Lễ Đức Mẹ Fatima
Kỷ niệm Fatima 100 năm
14
-
Th. Mathia, tông đồ

15
-

 


16
-

Th. Bênađinô Siêna, lm

17
-

Chúa Nhật 6 Phục Sinh

18
-

Th. Rita Cascia, ts

19
-

 

20
-

 

21
-

LỄ THĂNG THIÊN

22
-
Th. Philip Neri
Lễ nhơ
23
-

Th. Augustinô Cantuariô, gm

24
-

Lễ Thăng Thiên
Chúa Nhật 7 Phục Sinh

25
-


26
-

 


27
-

 

28
-


29
-30
-

 ---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)