dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc, CN năm A, TN năm chẵn
Tháng 08, 2020
THÁNG KHIẾT TÂM MẸ
Canh Tý
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
30
12-

Chúa Nhật 22 Thường Niên

31
13-

00

 
-

Mẹ xin được ơn tha thứ cho cả
những người tội lỗi nhất.
(Thánh Germanô)

 
-

 

 
-


 
-

 

1
12/6-

Th. Anphongso, gmts- Lễ Nhớ

2
13-

Chúa Nhật 18 Thường Niên

3
14-

 

4
15-

Th.Gioan Vianey, Lm. Lễ Nhớ

5
16-

Lễ Cung Hiến ĐT Đức Bà Cả, Roma

6
17-
-Lễ Chúa hiển dung - lễ kính
NGÀY THÁNH MẪU Cancel
7
18-

NGÀY THÁNH MẪU cancel

8
19-

NGÀY THÁNH MẪU Cancel
Th. Đaminh, lm
Lễ Nhớ


9
20-
Chúa Nhật 19 Thường Niên

10
21-

Th. Laurensô, PtTđ (F) Vd

11
22-

Th. Clara, trinh nữ
Lễ Nhớ


12
23-
Th. Phanxica Chantal

13
24-

Th. Pontiano, GhTđ; Th. Hippilito, LmTđ

14
25-
Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ

15
26-

Lễ Đức Mẹ Lên Trời

16
27-
Chúa Nhật 20 Thường Niên

17
28-


18
29-19
1/7-

Th. Gioan Êuđê, lm

20
2-

Th. Benado, viện phụ TS
Lễ nhớ

21
3-
Th. Piô X, gh
Lễ nhớ

22
4-

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương- Lễ Nhớ

23
5-
Chúa Nhật 21 Thường Niên
Th. Rôsa Lima, đt

24
6-

Th. Batôlomeo, TĐ
Lễ Kính


25
7-

Th. Lu-y
Th. Giuse Calasanz, lm


26
8-

 

27
9-

Th. Mônica

28
10-

Th. Augustino, gmTs
Lễ Nhớ

29
11-
-Th.Gioan Tẩy giả bị chém đầu
Lễ Nhớ---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)