dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, Chúa nhật năm A, ngày thường năm II
Tháng 11, 2020
Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Canh Tý
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1
16/9-

Lễ Các Thánh
Lễ Trọng
(đổi giờ 2g=1g)

2
17-
-Lễ cầu hồn
3
18-
Th. Martino Porre, ts
4
19-
Th. Charles Boromeo, gm
5
20-

6
21-


Thứ Sáu Đầu Tháng

7
22-

Thứ Bảy Đầu Tháng

8
23

Chúa Nhật 32 Thường Niên

9
24

Lễ cung hiến đền thờ Th. Gioan Laterano
Lễ Kính

10
25

Th. Lêô Cả, ghTs
-Lễ Nhớ

11
26
Th. Martinô Tour, gm- Lễ Nhớ
Veterans'Day (USA)
12
27
Th. Giôsaphat, GmTđ - Lễ Nhớ
13
28

Th. Phanxica Xavier Cabrini, tn

14
29

-

15
1/10
Chúa Nhật 33 Thường NiênTh. Albertô Cả, gmts

16
2-

Th. Margareta Tô-cách-Lan, Gertrude, dt

17
3-

Th. Êlizabeth Hung Gia Lợi, nt - Lễ Nhớ


18
4-

Th. Rosa Philippine Duchesne, trinh nữ (Hoa Kỳ)

19
5-

Cung Hiến Đền Thờ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

20
6-


21
7-

Lễ Đức Mẹ Dâng Mình
Lễ nhớ


22
8-

-Lễ Chúa Kitô Vua
Lễ Trọng
( Th. Cêcilia, tntđ
)

23
9-


24
10-

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Lễ Nhớ

25
11-

 

26
12-

Thanksgiving Day- USA

27
13-

Black Friday

28
14-


29
15-

Chúa nhật I mùa vọng, năm B


30
16-
Th. Anrê, TĐ
Lễ Kính


 
-

 

 
-

Vì cuộc đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới

 
-

Giêsu Maria Giuse, con yêu mến, xin cưu các linh hồn-

 
-
Các tôi tớ Mẹ Maria nơi
luyện ngục thường được Mẹ đến viếng thăm an ủi.
(Thánh Anphongsô)
-

 
-
Ba mệnh lệnh mẹ Fatima: -năn lần hạt mân côi.
-cải thiện đời sống
-Tôn sùng Trái Tim Mẹtháng 10
tháng 12

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)