dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Chúa Tình Thương
 
 
Lm. George - Dịch giả: Ngọc Đính, CMC
 
<<<

   

Những Suy Tư

Thật là những lời đầy uy lực và an ủi! Chúa Giêsu muốn tỏ ra Tình Thương của Người. Người muốn các linh mục hãy công bố điều ấy, nhất là cho các tội nhân. Lời Chúa hứa Người sẽ "xức dầu" cho các lời rao giảng của các linh mục cũng như trái tim của những người nghe lời vị linh mục rao giảng và tôn vinh lòng thương xót Chúa là một lời hứa đầy hấp dẫn, thách thức tôi hãy tận dụng. Tôi đã ý thức và thường xuyên giảng về Tình Thương Chúa, và tôi đã nhìn thấy hiệu quả nơi các thính giả.

Chúa Giêsu muốn các linh mục hãy khẩn nài Tình Thương của Người, nhất là cho những ai đang trong tình trạng khốn cùng. Lời tôi nguyện cầu lòng nhân lành Chúa thường bao hàm cả việc "ném" một hoàn cảnh hoặc một người nào đó vào đại dương Tình Thương Chúa. Hoặc đôi khi vỏn vẹn có một lời than thở "ôi Chúa Giêsu nhân lành!" Khi chúng ta hướng về Chúa, Chúa sẽ hoàn tất khát vọng tha thiết của Người là đổ tràn Tình Thương xuống cho các linh hồn, và như thế, mới thỏa được khát vọng nóng bỏng vì yêu thương chúng ta của Người.

Hơn nữa, Chúa rất buồn sầu vì các linh hồn ưu tuyển ? nhất là các linh mục và tu sĩ ? vì không hiểu biết và còn xoay lưng lại với Tình Thương của Người.

Lòng tôn sùng Tình Thương Chúa, xét theo một ý nghĩa, được gồm tóm lại trong mối phúc: "Phúc cho ai có lòng xót thương vì họ sẽ được thương xót." Những người xót thương tha nhân ? trong tư tưởng, lời nói, việc làm ? sẽ được thương xót, bởi vì chỉ những người ấy mới lãnh nhận được lòng thương xót. Chính Chúa Giêsu là Ðấng Thương Xót đầu tiên và cao trọng nhất, Người đã lãnh nhận được lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha, được nâng lên từ trong cõi chết để bước vào một đời sống mới, và được tôn vinh trên ngai tòa của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã tín thác vào Thiên Chúa Cha đầy tình thương, và đã truyền lại cho chúng ta: "Các con hãy nhân lành như Cha các con là Ðấng Nhân Lành" (Lc 6:36 RSV).

Lời than thở ngắn gọn "lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!" hàm chứa được lòng sùng kính Tình Thương Chúa. Tín thác nơi Chúa là sự đáp ứng đầu tiên và quan trọng nhất đối với Tình Thương của Người. Ðể được tín thác nơi Chúa, chúng ta phải sống thật nhân lành; và để sống nhân lành, chúng ta phải tín thác nơi Người. Chỉ một mình Chúa là nguồn mạch Tình Thương. Chỉ nơi Chúa, chúng ta mới đặt trọn niềm tín thác của chúng ta.

Tôi cảm thấy một nhu cầu ngày càng khẩn thiết phải cao rao Tình Thương của Chúa. Thời buổi rất cấp bách vì ngày tuyên án của Chúa cũng đã đến gần. Có từng triệu từng triệu linh hồn đang sống trong tội lỗi và bóng tối, bởi vì họ không biết đến Tình Thương của Chúa.

Nhiệm vụ của mỗi linh mục chúng ta là phải cao rao và khẩn nài lòng thương xót Chúa cho mọi người đang lúc vẫn còn thời giờ của tình thương xót. Ðó là tính khẩn cấp của lòng sùng kính Tình Thương Chúa.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)