dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Chúa Tình Thương
 
 
Lm. George - Dịch giả: Ngọc Đính, CMC
 
<<<

   

Những Lời Của Chị Faustina 

A. Về Việc Chịu Ðau Khổ Cầu cho Tha Nhân 

57   Những khát vọng của con thật điên rồ và không thể đạt được. Con muốn giấu kín không cho Chúa biết con đang đau khổ. Con muốn những nỗ lực và những việc lành của con không bao giờ được thưởng công. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là phần thưởng duy nhất của con; một mình Chúa đã đủ cho con rồi, ôi Kho Tàng của lòng con! Con muốn chia sẻ trong niềm thương cảm với đau khổ của những người chung quanh và giấu kín không cho họ, và cả Chúa nữa, biết đến những đau khổ của riêng con, lạy Chúa Giêsu.

Ðau khổ là một hồng ân trọng đại; qua đau khổ, linh hồn sẽ được nên giống Ðấng Cứu Ðộ; trong đau khổ, tình yêu được tinh luyện; đau khổ càng lớn lao, tình yêu càng tinh ròng. 

135   Trong thời gian thử thách lần thứ ba, Chúa đã cho tôi hiểu rằng tôi phải hiến thân để Người có thể dùng tôi theo thánh ý Người. Tôi sẽ đến trước thánh nhan Người như một của lễ hiến tế. Lúc đầu, tôi hết sức hoảng sợ vì cảm thấy bản thân quá khốn nạn và tôi biết rõ trường hợp của mình. Một lần nữa tôi lại thưa Chúa: "Con là chính sự khốn nạn, làm sao có thể trở nên của lễ đền bồi cho người khác?" Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Hôm nay, con không hiểu việc này. Ngày mai, trong giờ chầu của con, Cha sẽ cho con hiểu." Trái tim tôi run rẩy, linh hồn tôi cũng thế, vì những lời ấy đi sâu vào linh hồn tôi. Lời của Thiên Chúa hằng sống.

Khi đến giờ đi chầu, từ trong linh hồn tôi cảm thấy mình đã tiến vào thánh điện của Thiên Chúa hằng sống. Uy nghi của Người cao cả vô song. Chúa đã tỏ cho tôi biết rằng ngay cả những thần thánh trong sạch nhất cũng chẳng là gì trước nhan thánh Người. Mặc dù tôi không thấy gì bên ngoài, nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa bao trùm lấy tôi. Ngay lúc đó, trí năng tôi được thông sáng một cách lạ thường. Một thị kiến đi qua con mắt linh hồn tôi, giống như thị kiến của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu. Lúc đầu, các đau khổ thể lý gia tăng và mọi hoàn cảnh chung quanh càng làm đau đớn hơn; thế rồi, tất cả những đau khổ tinh thần và những đau khổ không được ai biết đến cũng tăng thêm. Mọi sự đều hiện ra trong cuộc thị kiến: những nghi ngờ, hiểu lầm, mất danh giá. Tôi tóm kết những chi tiết ấy ở đây, nhưng bấy giờ tôi được hiểu biết rõ ràng đến độ những gì tôi phải trải qua sau này đều không có gì khác biệt với những điều tôi được biết lúc ấy. Tên tôi sẽ là: "hy sinh."

Khi thị kiến chấm dứt, mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng trán của tôi. Chúa Giêsu cho biết rằng dù tôi không đồng ý đón nhận điều ấy thì tôi vẫn được rỗi linh hồn; Chúa cũng không bớt giảm những ân sủng và vẫn tiếp tục mối tương giao mật thiết với tôi như trước. Cho dù tôi không đồng thuận thực hiện hành vi hy sinh này thì lòng quảng đại Thiên Chúa cũng không vì thế mà giảm bớt. 

136   Và Chúa cho tôi biết toàn bộ mầu nhiệm ấy tùy thuộc vào tôi, vào sự tự do chấp nhận hy sinh để các tài năng của tôi được sử dụng hoàn toàn. Toàn bộ sức mạnh và giá trị trước nhan Chúa đều hệ ở hành vi tự do và ý thức này. Cho dù những gì tôi đã hiến thân chấp nhận không xảy ra điều nào đi nữa, thì trước mặt Chúa, tất cả đều giống như đã được hoàn tất rồi vậy.

Lúc đó, tôi nhận ra mình đang đi vào sự kết hiệp với Ðấng Uy Nghi vô cùng. Tôi cảm thấy Thiên Chúa đang chờ đợi lời đáp, chờ đợi sự đồng thuận của tôi. Sau đó, linh hồn tôi chìm ngập trong Chúa, và tôi thưa: "Xin hãy dùng con như Chúa muốn, con xin phó mình cho thánh ý Chúa. Vì từ hôm nay, thánh ý Chúa sẽ là lương thực cho con, nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ trung thành với những yêu sách của Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng con như Chúa muốn. Ôi lạy Chúa, con nài xin Chúa hãy ở với con trong mọi giây phút cuộc đời." 

190   Một lần kia, trong giờ chầu, Chúa yêu cầu tôi hãy dâng mình cho Người như một của lễ bằng cách chịu đựng một đau khổ nọ để đền vì tội lỗi không những của thế giới nói chung, mà còn là những xúc phạm cụ thể ngay trong nhà này. Tôi liền thưa: "Tốt quá; con xin sẵn sàng." Bấy giờ Chúa Giêsu cho tôi thấy những gì tôi sắp sửa chịu đựng, và trong một giây phút, tất cả sự đau khổ hiện lên trước mắt tôi. Lúc đầu, những thiện chí của tôi sẽ không được người khác chấp nhận; rồi sẽ có đủ thứ nghi nan, ngờ vực cũng như xỉ nhục và thù nghịch. Tôi không kể tất cả ra đây. Mọi thứ lù lù trước mắt tôi như một cơn giông đen ngòm, sấm chớp lúc nào cũng sẵn sàng giáng xuống, chỉ chờ sự đồng thuận của tôi. Tính tự nhiên của tôi run giùng khiếp đảm. Thế rồi, chuông giờ cơm tối vang lên. Tôi rời nhà nguyện mà vẫn còn run rẩy và thiếu dứt khoát. Nhưng hy sinh vẫn luôn ở trước mắt tôi, vì tôi chưa quyết định chấp nhận mà cũng chưa từ chối Chúa Giêsu. Tôi muốn đặt mình hoàn toàn trong thánh ý Chúa. Nếu Chúa Giêsu đích thân trao hy sinh ấy cho tôi, tôi sẵn sàng đón nhận. Nhưng Chúa Giêsu cho tôi biết rằng chính tôi phải tỏ ra sự đồng ý một cách tự do và chấp nhận một cách ý thức, nếu không, hy sinh ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Toàn bộ sức mạnh của hy sinh ấy được gồm chứa trong hành vi tự do của tôi trước mặt Chúa. Nhưng đồng thời, Chúa Giêsu cũng cho tôi hiểu rằng sự quyết định hoàn toàn nằm trong năng lực của tôi. Tôi có thể chấp nhận hay không chấp nhận hy sinh ấy. Bấy giờ, tôi liền thưa: "Lạy Chúa Giêsu, con chấp nhận mọi sự Chúa muốn gửi đến cho con; con tín thác vào lòng nhân lành của Chúa." Lúc đó, tôi cảm thấy qua hành vi này tôi đã tôn vinh Thiên Chúa rất nhiều. Nhưng tôi đã trang bị cho mình sự nhẫn nại. Ngay khi vừa rời nhà nguyện, tôi đã phải đối đầu với thực tế. Tôi không muốn kể ra đây các chi tiết, nhưng tôi phải gồng hết sức mình để chịu đựng. Giả như thêm chỉ một giọt nữa mà thôi, có lẽ tôi đã không sao chịu đựng nổi. 

192   Một lần kia, tôi tự gánh nhận một cơn cám dỗ kinh hồn mà một học sinh của chúng tôi tại nhà Warsaw đang phải chịu. Ðó là một cơn cám dỗ muốn tự vẫn. Tôi đã chịu đau khổ suốt bảy ngày; và sau bảy ngày ấy, Chúa Giêsu đã ban cho thiếu nữ ấy ơn cần thiết, và đau khổ của tôi cũng chấm dứt. Ðó thật là một đau khổ kinh hoàng. Tôi thường gánh chịu những dằn vặt của học sinh chúng tôi. Chúa Giêsu và cả cha giải tội cũng ban phép cho tôi thực hiện điều ấy. 

194   + Ngày 27 tháng 3. Tôi khát mong được chiến đấu, được chịu gian khổ, và hủy mình cho công cuộc cứu độ các linh hồn. Và dù những cố gắng này có làm tôi giảm thọ cũng chẳng hề gì; cuộc sống tôi không còn thuộc về tôi nữa, nhưng thuộc về Cộng Ðoàn. Tôi muốn trở nên hữu ích cho toàn thể Giáo Hội bằng việc trung thành với Cộng Ðoàn của tôi.   

195   Ôi Chúa Giêsu, hôm nay linh hồn con ra tăm tối vì đau khổ. Không một tia sáng nào. Cơn giông tố đang gầm thét mà Chúa Giêsu vẫn đang ngủ say. Ôi Thầy của con, con sẽ không đánh thức Chúa đâu; con sẽ không làm gián đoạn giấc ngủ an lành của Chúa. Con tin rằng Chúa ban sức mạnh cho con mà con không biết. 

239   + Ôi Tình Yêu, chính vì yêu mến Chúa mà con hiến mình như một của lễ ca ngợi, như một của lễ toàn thiêu tận tuyệt, ôi lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh. Và qua của lễ toàn thiêu này, con khát khao cho danh thánh Chúa được ngợi khen, ôi lạy Chúa. Con sấp mình như một nụ hồng rơi dưới chân Chúa, ôi lạy Chúa, và chớ gì hương thơm của bông hoa này chỉ được một mình Chúa biết đến mà thôi. 

243   Lạy Chúa Giêsu, con cám tạ Chúa vì mọi xỉ nhục và con sẽ cầu nguyện đặc biệt cho người đã mang lại cho con cơ hội được chịu xỉ nhục. Con sẽ toàn hiến bản thân vì lợi ích cho các linh hồn. Con sẽ chẳng kể gì cái giá phải trả cho bất kỳ hy sinh nào. Con sẽ sấp mình dưới chân chị em, như một tấm thảm không những để cho các chị em dẫm lên, mà còn lau chân nữa. Ðịa vị của con là ở dưới chân chị em. Con sẽ cố gắng hết sức để đạt cho bằng được địa vị ấy mà không để cho người khác biết được. Chỉ một mình Thiên Chúa nhìn thấy là đủ rồi. 

276   Từ giây phút ấy, tôi được ơn yêu mến đau khổ, nếu đau khổ chấm dứt thì đó cũng sẽ là một đau khổ khác nữa cho tôi. Ðau khổ là lương thực hằng ngày của linh hồn tôi. 

308   Thứ năm tuần thánh năm 1934. Chúa Giêsu phán bảo tôi: "Cha khát mong con hãy hiến thân vì các tội nhân và nhất là cho các linh hồn đã đánh mất niềm hy vọng vào Tình Thươngcủa Thiên Chúa." 

309   Thiên Chúa và các linh hồn. Một hành vi dâng hiến.

Trước trời và đất, trước tất cả các ca đoàn thiên thần, trước Ðức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, trước tất cả các quyền thần trên thiên đàng, con xin tuyên xưng vào Thiên Chúa Ba Ngôi, trong sự hợp nhất với Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ các linh hồn, con thực hiện một hành vi dâng hiến tự nguyện để các linh hồn được hoán cải, nhất là các linh hồn đã mất lòng cậy trông vào Tình Thươngcủa Chúa. Ðể đổi lại, con cho họ tất cả những an ủi mà linh hồn con nhận được trong sự kết hợp với Chúa. Tắt một lời, con xin dâng hiến tất cả vì họ: những thánh lễ, những lần hiệp lễ, những việc đền tạ, những hành vi khổ chế, những lời cầu nguyện. Con không sợ hãi những đòn phạt của phép công thẳng Thiên Chúa, vì con được hiệp nhất với Chúa Giêsu. Ôi Thiên Chúa của con, bằng cách này, con muốn vì Chúa sửa cải lại những linh hồn không tin tưởng vào Tình Thươngcủa Chúa. Con nhắm mắt hy vọng vào đại dương lòng lành của Chúa. Lạy Chúa con, Thiên Chúa của con, phần chén của con ? phần chén của con muôn đời, con không cậy dựa hành vi dâng hiến này trên sức mạnh của riêng con, nhưng trên sức mạnh tuôn tràn từ nguồn công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Hằng ngày, lạy Chúa Giêsu, con sẽ lặp lại hành vi dâng hiến này bằng cách đọc lại lời kinh mà Chúa đã dạy con sau đây:

"Kính lạy Máu và Nước đã trào tuôn từ Trái Tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót chúng con, con tín thác nơi Chúa."

 S.M. Faustina Bí Tích Thánh Thể, thứ năm tuần thánh, trong giờ thánh lễ, ngày 29.3.1934. 

310   - "Cha sẽ cho con được tham dự vào việc cứu độ nhân loại. Con là niềm an ủi trong giờ hấp hối của Cha."  

311   Khi được cha giải tội (cha Sopocko) ban phép thực hiện hành vi dâng hiến này, tôi biết ngay rằng điều này rất đẹp lòng Chúa, vì tôi cảm nghiệm ngay được những hiệu quả của nó. Một lúc sau, linh hồn tôi trở nên như một hòn đá ? khô cằn, chất chứa đầy những trăn trở và bất an. Ðủ mọi lời lộng ngôn và nguyền rủa cứ dội vào tai tôi. Sự nghi ngờ và tuyệt vọng xâm chiếm lòng tôi. Ðây là hoàn cảnh của một người đáng thương mà tôi đã tự gánh lấy. Lúc đầu, tôi rất hoảng sợ vì những điều kinh hồn ấy, nhưng trong lần xưng tội liền sau đó, tôi đã được an bình. 

324   . . . Sau khi hiệp lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giống như tôi đã được nhìn thấy Người trong một giờ chầu. Ánh nhìn của Chúa xuyên thấu tận đáy linh hồn tôi, ngay một đốm bụi nhỏ nhất cũng không thoát khỏi mắt Người. Và tôi thưa Chúa Giêsu: "Lạy Chúa Giêsu, con nghĩ rằng Chúa sắp sửa cất con về." Chúa Giêsu trả lời: "Thánh ý Cha chưa được thực hiện hoàn toàn nơi con; con vẫn còn ở lại thế gian, nhưng không quá lâu đâu. Cha rất thỏa nguyện với lòng tín thác của con, nhưng tình yêu của con phải nồng nàn hơn nữa. Tình yêu tinh ròng đem lại cho linh hồn sức mạnh trong giờ hấp hối. Khi cha hấp hối trên thập giá, Cha không nghĩ đến mình, nhưng đến các tội nhân đáng thương, và Cha cầu nguyện cho họ với Chúa Cha. Cha muốn những giây phút cuối cùng của con cũng hoàn toàn giống như giây phút cuối cùng của Cha trên thập giá. Chỉ có một giá chuộc duy nhất cho các linh hồn, và đó là sự đau khổ được liên kết với đau khổ của Cha trên thập giá. Tình yêu tinh ròng hiểu những lời này; tình yêu xác thịt không bao giờ có thể hiểu được." 

384   Khi tôi ở lại chầu Chúa từ 9 đến 10 giờ, có bốn chị khác cũng ở lại. Khi tôi lên gần bàn thờ và bắt đầu suy niệm về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, một nỗi đau kinh khủng lập tức tràn ngập linh hồn tôi vì sự vong ân của quá nhiều linh hồn đang sống trên thế giới; nhưng đau đớn nhất là vì sự vô ơn của các linh hồn ưu tuyển. Không có một khái niệm hay việc so sánh nào có thể nói lên được. Khi nhìn thấy sự vong ân tệ bạc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình như bị xé nát; tôi cảm thấy không còn một chút sức lực nào, và tôi ngã sấp xuống đất, không thể nén được nên phải oà lên khóc. Mỗi lẫn nghĩ đến Tình Thươngvô biên của Chúa và về sự vong ân của các linh hồn, trái tim tôi bị một nỗi đau xuyên thấu, và tôi hiểu rằng điều đó đã làm cho Trái Tim rất dịu hiền của Chúa Giêsu đã phải đau đớn dường nào. Với một tâm hồn sốt sắng, nhân danh các tội nhân, tôi đã lặp lại hành vi dâng hiến của mình. 

385   Với niềm hoan lạc và khát khao, tôi đã đưa môi nhấp chén đắng mà mỗi ngày tôi đều được lãnh nhận trong thánh lễ. Ðó là phần mà Chúa Giêsu đã dành riêng cho tôi, và tôi sẽ không nhường lại cho ai cả. Tôi sẽ không ngừng ủi an Trái Tim Thánh Thể vô cùng dịu dàng và sẽ tấu lên những giai điệu du dương nhất bằng những cung đàn của trái tim tôi. Ðau khổ là giai điệu du dương nhất. Hôm nay, tôi sẽ chuyên tâm tìm kiếm những điều làm cho Trái Tim Chúa được sướng vui! 

419   . . . Ôi Chúa Giêsu, con muốn được chịu vất vả, tàn tạ, và chịu đau khổ suốt cả đời con để đáp lại giây phút mà con đã được nhìn thấy vinh quang của Chúa, và để mưu ích cho các linh hồn. 

482   Ôi lạy Thiên Chúa của con, con ý thức sứ mạng của mình trong Giáo Hội. Ðó là phải luôn cố gắng nài xin lòng nhân lành của Chúa cho thế giới. Con kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và ra trước nhan Người như một hiến lễ hy sinh đền tạ nhân danh thế giới. Thiên Chúa sẽ không từ chối con một điều gì khi con khẩn nài Người bằng tiếng nói của Con  Một Người. Hy sinh của con tự nó chẳng là gì, nhưng khi được kết hợp với hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, nó sẽ trở nên toàn năng và có sức làm nguôi được cơn nghĩa nộ Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong Người Con của Người; cuộc Khổ Nạn đau đớn của Con Thiên Chúa hằng làm thay đổi cơn nghĩa nộ của Người.

483   . . . Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho con thành một hiến lễ tinh tuyền và đáng được chấp nhận trước tôn nhan Thiên Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy biến đổi con thành nên chính bản ngã của Chúa (vì Chúa làm được mọi sự), cho dù con đớn hèn tội lỗi, và xin dâng con lên cho Thiên Chúa Cha hằng hữu. Con muốn trở thành một bánh thánh hiến tế trước nhan Chúa, nhưng là một tấm bánh bình thường trước mặt người ta. Con muốn chỉ một mình Chúa biết đến hương thơm của lễ hy sinh của con. Ôi Thiên Chúa hằng hữu, trong con đang bừng bừng một ngọn lửa kêu nài lòng thương xót Chúa không thể dập tắt được. Con biết và con hiểu rằng đó là sứ vụ của con ở đây cũng như trong cõi đời đời. Chính Chúa đã truyền cho con phải nói về Tình Thươngvô bờ ấy và về lòng nhân lành của Chúa. 

485   Con chấp nhận niềm vui hay đau khổ, ca ngợi hay xỉ nhục với cùng một tâm trạng như nhau. Con nhớ rằng điều này cũng như điều kia đều đang qua đi. Thế thì những gì thiên hạ nói về con có can hệ gì đâu? Ðã từ lâu, con đã không màng đến những gì liên quan đến cá nhân mình nữa. Tên của con là bánh thánh ? hoặc là hy sinh, không phải bằng ngôn từ suông mà bằng hành động, trong việc hủy mình và trở nên giống như Chúa trên thập giá. Ôi lạy Chúa Giêsu tốt lành của con, Thầy của con! 

487   Trong các đau khổ xác hồn, tôi cố gắng nín lặng, vì lúc ấy tâm hồn tôi nhận được nguồn sức mạnh tuôn trào từ cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Tôi luôn nhìn thấy trước mắt tôi thánh nhan khổ nạn của Người, chịu bỉ báng và biến dạng, Trái Tim chí thánh của Người đã bị xuyên qua vì tội lỗi chúng ta, nhất là vì sự vô ơn của các linh hồn ưu tuyển. 

488   Tôi đã được khuyến giục hai lần hãy sẵn sàng dọn mình để chịu các đau khổ đang đợi chờ tôi ở Warsaw. Tôi nhận được lời cảnh báo lần đầu qua tiếng nói từ nội tâm, và lần thứ hai trong thánh lễ. Trước giờ tôn vinh Thánh Thể, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá và Người phán với tôi: "Con hãy dọn mình đón nhận đau khổ." Tôi đã cám tạ Chúa vì ơn được cảnh báo trước, và thưa Người rằng: "Con chắc chắn mình sẽ không chịu đau khổ nhiều hơn Chúa đâu, lạy Ðấng Cứu Ðộ con." Tuy nhiên, tôi ghi tâm và tiếp tục củng cố chính mình bằng việc cầu nguyện và chịu những đau khổ nhỏ mọn để có thể kiên cường khi có những đau khổ lớn hơn ập đến. 

604   Lúc ấy, tôi nhìn thấy một người kia (cha Sopocko) và phần nào tình trạng linh hồn cùng những thử thách Chúa đang gửi đến cho ngài. Những đau khổ của ngài là những đau khổ trong tâm hồn, ghê rợn đến độ tôi cảm thấy tội nghiệp cho ngài nên thưa cùng Chúa: "Sao Chúa lại xử với ngài như vậy?" Chúa cho tôi biết rằng: "Vì ba chiếc triều thiên của ngài." Chúa đã cho tôi biết về vinh quang không thể tưởng tượng đang chờ đón những ai nên giống Chúa Giêsu đau khổ ở đời này. Người ấy sẽ được nên giống Chúa Giêsu trong vinh quang của Người. Chúa Cha trên trời sẽ công nhận và tôn vinh linh hồn chúng ta khi nhìn thấy nơi chúng ta hình ảnh Con của Người. Tôi hiểu rằng được đồng nhất trong đau khổ với Chúa Giêsu là một hồng ân cho chúng ta đang khi còn sống ở đời này. Tôi nhìn thấy các linh hồn thanh sạch và vô tội đang chịu phép công thẳng của Thiên Chúa đánh phạt; họ là những tế vật nâng đỡ thế giới và làm trọn những gì còn thiếu trong cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu. Con số những linh hồn ấy không nhiều lắm. Tôi rất mực vui mừng vì Chúa đã cho tôi biết có những linh hồn như vậy. 

605   Ôi Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, Thiên Chúa Hằng Hữu, con cám tạ Chúa vì đã cho con được biết sự cao trọng và cách biệt giữa các cấp độ vinh quang mà các phúc nhân đang được hoan hưởng. Thật khác biệt biết bao về mức độ được hiểu biết Chúa giữa cấp độ này với cấp độ khác! Ôi nếu như người ta biết được điều này! Lạy Chúa, giả như có thể đạt thêm chỉ một cấp độ nữa mà thôi, con cũng sẽ vui mừng chịu hết mọi khổ hình của các vị tử đạo hợp lại. Quả thật, mọi hình khổ đối với tôi chẳng là gì nếu so với vinh quang đang chờ đón chúng ta trong cõi đời đời. Lạy Chúa, xin hãy dìm con trong biển cả Thần Tính của Chúa và ban cho con được hiểu biết Chúa; vì càng hiểu biết Chúa, con càng khao khát Chúa và càng yêu mến Chúa hơn. Con cảm thấy như có một vực thẳm trong linh hồn con mà chỉ một mình Chúa mới có thể lấp đầy. Con mất hút trong Chúa như một giọt nước hòa tan giữa đại dương. Chúa đã đoái nhìn đến sự khốn cùng của con như một tia sáng mặt trời rọi xuống sa mạc khô cằn sỏi đá. Và dưới ảnh hưởng những tia sáng Chúa ban, linh hồn con đâm chồi nẩy lộc xanh ngát, đơm hoa kết trái, và trở nên một khu vườn xinh tốt cho Chúa nghỉ ngơi. 

705   Ngày 25 tháng 9. Tôi cảm thấy đau nhức kinh khủng ở hai bàn tay, hai bàn chân, và cạnh sườn, những nơi mà thân thể Chúa Giêsu đã chịu đâm thâu. Tôi nghiệm thấy những đau khổ này rõ rệt hơn nữa khi gặp một linh hồn không sống trong tình trạng ơn thánh. Lúc đó, tôi tha thiết cầu xin lòng thương xót Chúa hãy bao phủ linh hồn ấy. 

871   + Lạy Thầy chí thánh, xin để cho lòng con đừng bao giờ mong đợi sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, nhưng luôn luôn ráng sức đem sự trợ giúp, ủi an, và mọi hình thức nâng đỡ đến cho tha nhân. Lòng con luôn mở rộng trước những đau khổ của tha nhân; và con sẽ không khép kín lòng mình trước những khổ đau của họ, cho dù vì vậy mà con đã bị gọi một cách khinh bỉ là "thùng chứa"; bởi vì lòng con là nơi cho mọi người đổ những khổ đau. Con cho rằng mọi người đều có một chỗ trong trái tim con, còn phần con, bù lại, con có một chỗ trong Trái Tim Chúa. Những lời chế nhạo lỗi luật yêu thương cũng không thu hẹp trái tim con được. Linh hồn con lúc nào cũng tinh tế về điểm này và chỉ mình Chúa Giêsu là động lực duy nhất để con yêu thương những người chung quanh. 

926   Ngày 9.2.1937. Thứ ba Béo trước lễ Tro. Trong hai ngày trước của kỳ lễ hội, tôi cảm thấy một dòng lũ đầy những hình phạt và tội lỗi. Trong một giây phút, Chúa đã cho tôi biết về những tội lỗi khắp thế giới đã phạm trong những ngày này. Tôi ngất đi vì kinh hoàng mặc dù vốn biết lượng từ bi của Chúa vô bờ. Tôi kinh ngạc vì Chúa vẫn để cho nhân loại được tồn tại. Và Chúa cho tôi biết chính vì các linh hồn ưu tuyển là những người đã nâng đỡ sự tồn tại của nhân loại. Khi các linh hồn ưu tuyển đã đủ số, thế giới sẽ không còn tồn tại nữa. 

927   Hai ngày nay, tôi hiệp lễ để đền tạ và tôi thưa cùng Chúa: "Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay, con xin hiến dâng mọi sự vì các tội nhân. Xin phép công thẳng của Chúa hãy giáng phạt trên con, và xin biển cả Tình Thươngcủa Chúa hãy ngập lút các tội nhân đáng thương." Chúa đã nhậm lời tôi cầu xin: nhiều linh hồn được trở về cùng Chúa, nhưng tôi phải quằn quại chịu khổ đau vì ách công thẳng của Chúa. Tôi cảm thấy mình là đối tượng của cơn nghĩa nộ Thiên Chúa tối cao. Ðến tối, những đau khổ của tôi đã lên đến tình trạng bị ruồng bỏ bề trong, từ lồng ngực trào lên những tiếng rên không sao kiềm chế được. Tôi khóa cửa phòng và bắt đầu làm một giờ thánh. Cảm giác bị ruồng bỏ nội tâm và nghiệm cảm trước phép công thẳng Thiên Chúa đã trở thành lời cầu nguyện của tôi; những tiếng rên rỉ và nỗi đau đớn từ linh hồn tôi trào lên thay cho cuộc thưa chuyện ngọt ngào với Chúa. 

963   + Ôi, giả như một linh hồn đang đau khổ biết mình được Thiên Chúa dấu ái thế nào, có lẽ họ sẽ chết vì vui sướng trong niềm hạnh phúc trào tràn! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết được giá trị của đau khổ, nhưng khi ấy, chúng ta không còn khả năng chịu đau khổ nữa. Giây phút hiện tại là thời gian của chúng ta. 

981   Tôi đã hiểu rằng hai năm đau khổ nội tâm tôi đã chịu đựng trong sự vâng phục thánh ý Chúa để hiểu biết thánh ý Người nhiều hơn đã giúp tôi tiến bộ trên đường trọn lành hơn cả mười năm trước đó. Trong hai năm nay, tôi đã ở trên thập giá giữa trời và đất. Nói cách khác là tôi bị ràng buộc bởi lời khấn vâng phục và phải vâng lời bề trên như chính Thiên Chúa. Ðàng khác, Chúa lại cho tôi biết trực tiếp thánh ý của Người, và vì thế, nỗi cực hình bề trong của tôi lại càng kinh khiếp đến nỗi không ai hiểu được hay tưởng tượng nổi những đau khổ tinh thần này. Ðối với tôi, dường như chết đi còn sướng hơn là phải tái đi tái lại một giờ với những đau khổ như thế. Tôi không ghi chép nhiều về vấn đề này vì không thể tả được thế nào là hiểu biết thánh ý Chúa cách trực tiếp, đồng thời phải vâng phục thánh ý Người một cách gián tiếp qua các bề trên sao cho trọn hảo. Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một vị linh hướng, nếu không dù một bước có lẽ tôi cũng không sao tiến được. 

1010   + Ngày 5.3.1937. Hôm nay, tôi cảm nghiệm được cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu trong thân xác một lúc rất lâu. Nỗi đau đớn rất ghê rợn, nhưng tất cả điều này đều vì các linh hồn. 

1016   Ngày 15.3. 1937. Hôm nay tôi được chia sẻ vị đắng trong cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Tôi chịu đau khổ thuần túy tinh thần. Tôi đã biết tội lỗi kinh hãi chừng nào. Thiên Chúa đã cho tôi biết tất cả sự độc dữ của tội lỗi. Tự thâm tâm, tôi đã được biết tội lỗi, ngay cả tội mọn, độc dữ đến đâu và làm cực lòng Chúa Giêsu thế nào. Tôi chẳng thà chịu cả ngàn hỏa ngục còn hơn phạm tội, dù là một tội mọn cỏn con nhất. 

1022   + Mặc dù bên ngoài tôi gặp nhiều đau khổ và chống đối đủ loại, tuy nhiên, điều ấy không làm giảm sút đời sống nội tâm, cũng không làm xao động sự thinh lặng tâm hồn của tôi một phút giây nào. Tôi không sợ bị các thụ tạo ruồng bỏ, cho dù tất cả đều khước từ tôi, tôi vẫn không cô đơn, vì Chúa ở cùng tôi. Và ngay cả khi Chúa ẩn mặt, lòng mến cũng biết cách để tìm ra Người. Vì tình yêu không hề biết đến cổng gác hay lính canh; cho dù một luyến thần tinh mắt nhất cầm gươm lửa cũng không ngăn được tình yêu; tình yêu có cách hoạt động riêng để vượt qua sa mạc và sức nóng thiêu đốt, băng qua giông tố, bão bùng và bóng tối để đạt đến cội nguồn, nơi nó đã xuất phát và ở đó, tình yêu sẽ bền vững muôn đời. Tất cả sẽ chấm dứt, nhưng tình yêu thì không bao giờ. 

1062   + Tôi làm một giờ thánh để tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho tôi và cho căn bệnh của tôi. Bệnh tật là một ân huệ lớn lao. Tôi đã chịu bệnh suốt bốn tháng trời, nhưng vẫn nhớ rằng mình chưa hề phí phạm dù chỉ một phút giây. Tất cả đều cho Chúa và các linh hồn; tôi muốn trung thành với Người ở khắp nơi. 

1263   Cho đến bây giờ, trong nỗi sợ hãi, tôi vẫn cứ thắc mắc không biết những ơn soi động này rồi sẽ dẫn tôi đến đâu. Nỗi sợ càng gia tăng khi Chúa tỏ cho tôi biết rằng rồi đây tôi sẽ rời bỏ cộng đoàn này. Kể từ thời gian đó đến nay đã ba năm trôi qua, và linh hồn tôi trái lại vẫn cảm thấy một sự sốt sắng và một động lực để hành động ? và rồi, tôi thấy mình đầy sức mạnh và can đảm ? thế rồi, giây phút quyết định để đảm nhận công việc đang đến gần, tôi cảm thấy mình bị Chúa bỏ rơi. Và vì thế, một nỗi sợ hãi xâm chiếm linh hồn tôi. Tôi thấy đó không phải là giờ Chúa định để khởi sự công việc. Có những đau khổ mà tôi không biết phải ghi lại thế nào. Chỉ một mình Chúa biết những gì tôi đã chịu đựng ngày đêm. Ðối với tôi, những khổ hình kinh sợ nhất mà các vị tử đạo dường như còn dễ chịu hơn những gì tôi sắp phải gánh chịu, mặc dù không phải đổ một giọt máu nào. Nhưng tất cả chỉ vì các linh hồn, vì các linh hồn, lạy Chúa. . .

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)