dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Chúa Tình Thương
 
 
Lm. George - Dịch giả: Ngọc Đính, CMC
 
<<<

   

Hành vi dâng hiến

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ðấng con đã đón nhận vào lòng trong phút giây này, nhờ sự kết hợp với Chúa, con xin hiến thân cho Cha trên trời như một bánh thánh hiến tế, hoàn toàn bỏ mình vì thánh ý rất nhân lành và thánh thiện của Chúa. Từ nay về sau, thánh ý Chúa, lạy Chúa, xin hãy là lương thực của con. Xin Chúa hãy nhận lấy hữu thể của con; định đoạt về con theo ý Chúa muốn. Bất cứ những gì bàn tay hiền phụ Chúa ban cho con, con sẽ đón nhận với lòng tùng phục, bình an và vui mừng. Con không hãi sợ gì, cho dù Chúa dẫn con đi hướng nào; được ơn Chúa trợ giúp, con sẽ thực hiện mọi điều Chúa truyền cho con. Con không còn sợ hãi bất kỳ những ơn soi động nào của Chúa nữa, cũng không lo lắng dò xét xem các ơn ấy sẽ đưa con về đâu. Lạy Chúa, xin hãy dìu con đi trên bất cứ nẻo đường nào Chúa muốn. Con đã đặt trọn niềm tín thác của con nơi thánh ý Chúa, đối với con, thánh ý Chúa chính là toàn yêu và toàn thương.

Nếu Chúa bảo con ở lại trong tu viện này, con sẽ ở lại; nếu Chúa trao cho con công việc này, con xin đảm nhận; Chúa để con trong bấp bênh về công việc này cho đến hơi thở cuối cùng, nguyện Chúa được chúc tụng; Chúa cho con chết khi mà ? nói theo loài người - sự sống xem ra đặc biệt cần thiết cho con, nguyện Chúa được chúc tụng; nếu Chúa cất con về lúc tuổi đời còn trẻ, nguyện Chúa được chúc tụng; nếu Chúa cho con sống đến lúc tuổi già, nguyện Chúa được chúc tụng; nếu Chúa để con bị liệt gường đau đớn suốt cả một đời, nguyện Chúa được chúc tụng. Nếu Chúa để con gặp toàn thất bại và chán chường trong cuộc sống, nguyện Chúa được chúc tụng. Nếu Chúa để những chủ ý tinh ròng nhất của con bị kết án, nguyện Chúa được chúc tụng. Nếu Chúa soi sáng tâm trí con, nguyện Chúa được chúc tụng. Nếu Chúa để con trong tăm tối và chịu đủ thứ khổ hình, nguyện Chúa được chúc tụng.

Từ giây phút này trở đi, tôi sống trong niềm bình an sâu thẳm nhất, vì Chúa đang dẫn đưa tôi đi trong lòng bàn tay của Người. Chúa là Ðấng từ bi vô cùng, Người biết tôi ở đâu và lúc nào cũng chỉ khao khát một mình Người trong mọi sự. 

1574   Ôi Chúa Giêsu của con, chớ gì những tháng ngày cuối cùng trong cuộc lưu đầy của con được trôi qua hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa. Con xin kết hợp những đau khổ của con, nỗi đắng cay và cơn thống khổ sau cùng của con với cuộc Thương Khó cực thánh của Chúa; và vì thế giới, con xin hiến mình nài xin lượng từ bi tràn đầy của Chúa cho các linh hồn, đặc biệt là các linh hồn ở trong nhà chúng con đây. Con vững lòng tín thác vào thánh ý Chúa, thánh ý tình thương, và con hoàn toàn trông cậy vào đó. Tình thương Chúa sẽ là tất cả cho con trong giờ sau hết như chính Chúa đã hứa với con. . . 

1620   + Lạy Chúa Giêsu ? Bánh Thánh, nếu Chúa không đỡ nâng, con sẽ không thể kiên vững đến cùng trên thập giá. Con sẽ không thể chịu được đau khổ nhiều đến thế. Nhưng quyền năng ân sủng Chúa gìn giữ con và làm cho những đau khổ của con được nên đáng công. Chúa ban cho con sức mạnh để luôn luôn tiến bước và dùng sức mạnh mà chiếm lấy nước trời, và lòng con có thể yêu thương những người đã gây đau khổ cho con qua sự thù địch và khinh bỉ của họ. Với ơn Chúa, người ta có thể làm được mọi sự. 

1680   Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh. Hôm nay, tôi dâng mình lại cho Chúa để làm của lễ toàn thiêu cầu cho các tội nhân. Chúa Giêsu của con ơi, nếu như cuộc đời con sắp đến ngày chấm dứt, con sấp mình khẩn nài Chúa hãy đón nhận cái chết của con trong sự kết hợp với Chúa như một của lễ toàn thiêu con dâng lên Chúa hôm nay, trong lúc con vẫn còn khả năng sử dụng đầy đủ các tài năng và hoàn toàn ý thức, theo ba mục đích sau đây:

Thứ nhất: cho công việc của Tình ThươngChúa được lan truyền khắp thế giới và lễ kính Tình Thương Chúa được tuyên bố và mừng kính long trọng.

Thứ hai: cho các tội nhân, nhất là những người đang hấp hối, được nương ẩn trong Tình ThươngChúa, và cảm nghiệm được những hiệu quả khôn tả của Tình Thươngấy.

Thứ ba: cho tất cả công việc của Tình Thương Chúa được thực hiện theo như những khát vọng của Chúa, và cho vị nào đảm đương công việc này. . ..

Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin hãy chấp nhận lễ hy sinh bất xứng mà con dâng lên Chúa hôm nay trước trời đất. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa đầy lân tuất hãy làm trọn những gì còn thiếu sót trong lễ hiến dâng của con và xin hãy tiến dâng lên Chúa Cha để các tội nhân được ơn hoán cải. Ôi Chúa Kitô, con khao khát các linh hồn. 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)