dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Chúa Tình Thương
 
 
Lm. George - Dịch giả: Ngọc Đính, CMC
 
<<<

   

Chương III
Tính Cách Khẩn Thiết Của Sứ Ðiệp
 

Phải gấp rút loan báo Tình Thương Chúa bởi vì lúc này là thời giờ của tình thương xót, trước khi ngày phán xét đến. Ðây là thời gian chuẩn bị cho ngày Chúa tái lâm. Sứ điệp về Tình Thương Chúa và Ðức Mẹ ban cho thánh nữ Faustina mang một tính cách khẩn thiết đặc biệt. Ðiều quan trọng đối với linh mục chúng ta là phải xem kỹ những sứ điệp này hầu mưu ích cho những anh chị em  thuộc quyền.

83   "Con hãy viết điều này: trước khi Cha đến trong tư cách Thẩm Phán chí công, Cha sẽ đến trong tư cách Vua Tình Thương. Trước ngày phán xét, một dấu chỉ trên trời sẽ được ban cho mọi người:

"Tất cả ánh sáng trên bầu trời sẽ ra tối tăm, và sẽ có một bóng tối khổng lồ bao trùm toàn thể địa cầu. Bấy giờ, người ta sẽ nhìn thấy Thánh Giá trên bầu trời, và từ các thương tích mở ra trên tay và chân Ðấng Cứu Thế chịu đóng đinh sẽ có những luồng sáng chói chang chiếu tỏa cho địa cầu trong một thời gian. Ðiều này sẽ xảy ra trước ngày sau hết."

635   Ngày 25 tháng 3. Ban sáng, trong giờ nguyện ngắm, sự hiện diện của Chúa bao phủ tôi một cách đặc biệt đến nỗi tôi đã nhìn ra sự cao trọng khôn lường của Người, đồng thời, tôi cũng được chiêm ngưỡng sự khiêm hạ của Người trước các thụ tạo. Rồi tôi được nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ phán dạy tôi: "Linh hồn nào trung thành vâng theo những ơn soi động của ân sủng sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa biết bao! Mẹ đã ban Ðấng Cứu Ðộ cho thế giới; còn con, con phải nói cho thế giới biết về Tình Thương bao la của Người và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón Người đến lần thứ hai. Người không đến như Ðấng Cứu Thế nhân lành, mà như một Thẩm Phán chí công.

"Ôi khủng khiếp thay ngày đó! Ngày đã được xác định là ngày của phép công thẳng, ngày của cơn nghĩa nộ Thiên Chúa. Các thiên thần còn phải run giùng. Con hãy nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành vô biên của Chúa trong khi vẫn còn thời giờ của Tình Thương. Nếu lúc này con im tiếng, con sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy. Con đừng sợ hãi gì cả. Hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ thông cảm với con."

848   "? Con hãy ghi chép những lời này, hỡi ái nữ của Cha. Con hãy nói cho thế giới biết về Tình Thương của Cha; hãy cho toàn thể nhân loại nhận ra Tình Thương vô bờ của Cha. Ðó là một dấu chỉ của thời buổi cuối cùng; và sau đó sẽ đến ngày của phép công thẳng. Trong khi vẫn còn thời giờ, hãy để mọi người tìm đến nương nhờ nơi nguồn mạch Tình Thương của Cha; hãy để họ được hưởng nhờ Máu và Nước đã đổ ra vì họ.

"Ôi các linh hồn, trong ngày thịnh nộ của Thiên Chúa, các ngươi định sẽ ẩn trốn nơi đâu? Ngay bây giờ, các ngươi hãy đến nương náu nơi nguồn mạch Tình Thương của Người. Ôi, Cha nhìn thấy quá đông đúc các linh hồn! Họ tôn thờ Tình Thương Thiên Chúa và sẽ hát lên bài tụng ca cho đến muôn đời."

1159   Những thác nguồn Thiên Chúa đều được mở toang cho chúng ta. Chúng ta hãy tận dụng những thác nguồn ấy trước khi ngày công thẳng đến. Ðó thật là một ngày kinh hoàng!

1160   Một lần tôi hỏi Chúa Giêsu sao Người lại nhịn nhục quá nhiều tội lỗi và tai ác mà không đoán phạt thế gian. Chúa đã trả lời cho tôi rằng, "Cha có cả đời đời để luận phạt, cho nên lúc này Cha đang kéo dài thời gian của lòng thương xót cho các tội nhân. Nhưng khốn thay nếu họ không nhận ra đây là thời gian Cha viếng thăm. Hỡi ái nữ của Cha, thư ký của Tình Thương Cha, nhiệm vụ của con không những phải ghi chép và loan báo về Tình Thương Cha, mà còn phải nài xin ân sủng cho họ nữa, để họ cũng được tán dương Tình Thương của Cha."

1588   Hôm nay, tôi được nghe những lời này: "Trong Cựu Ước, Cha đã sai các tiên tri dùng những lời đe loi với dân tộc của Cha. Còn nay, Cha sai con đem Tình Thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghì chặt nhân loại tang thương vào Trái Tim đầy lân ái của Cha. Cha chỉ sử dụng hình phạt khi chính họ ép Cha phải làm như vậy; tay Cha rất miễn cưỡng khi phải cầm thanh gươm công thẳng. Trước Ngày Công Thẳng, Cha gửi đến Ngày Tình Thương." Tôi thưa lại cùng Chúa, "Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa hãy đích thân nói với các linh hồn, bởi vì những lời của con toàn là những lời vô nghĩa."

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)