dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Chúa Tình Thương
 
 
Lm. George - Dịch giả: Ngọc Đính, CMC
 
<<<

   

Chương IV
Tình Thương Cho Mọi Người

Tình Thương được loan báo cho ai? Cho tất cả mọi người, đặc biệt là những tội nhân khốn nạn nhất. Thiên Chúa muốn tỏ lòng nhân từ đối với tất cả chúng ta (x. Rm 11:32), nhưng Người chỉ có thể thi thố cho những ai đón nhận Tình Thương của Người; tức là những người khiêm nhượng. Tất cả chúng ta là những tội nhân cần phải kêu cầu lòng nhân từ của Chúa, trở về và đón nhận Tình Thương của Người. Những lời Chúa phán với thánh nữ Faustina là lời mời gọi tha thiết hãy cầu nguyện cho các tội nhân, và hãy loan báo Tình Thương của Người bằng việc rao giảng, giáo huấn, và viết lách. Ðối với các linh hồn sám hối, Chúa Giêsu chính là Ðấng Toàn Thương.

Chúa cũng kêu gọi chúng ta hãy thân đến gặp gỡ các tội nhân để trợ giúp họ sám hối và trở về với Tình Thương Chúa. Chúa sướng vui khi nhìn thấy sự sám hối của từng tội nhân, Người đợi chờ, không phải trong cơn thịnh nộ, nhưng trong tình xót thương lân tuất.

Là những linh mục, chúng ta hãy đem tin mừng đến cho vô số các linh hồn khốn cùng đang cần đến lòng thương xót của Chúa.

206   Ngày hôm sau, sau giờ hiệp lễ, tôi nghe có tiếng nói, "Ái nữ của Cha, con hãy nhìn vào vực thẳm lòng thương xót của Cha và hãy dâng lời ca ngợi tôn vinh Tình Thương của Cha. Con hãy thực hiện điều ấy như thế này: con hãy qui tụ tất cả các tội nhân trên khắp thế giới và nhận chìm họ trong vực thẳm Tình Thương của Cha. Cha muốn hiến thân cho các linh hồn; Cha khát khao các linh hồn, ái nữ của Cha. Vào ngày đại lễ của Cha, ngày lễ kính Tình Thương Cha, con hãy đi khắp thế giới và đem các linh hồn đang lả mệt đến với suối nguồn Tình Thương của Cha. Cha sẽ chữa lành và sẽ bổ sức cho họ." 

378   Chúa còn hứa ban một hồng ân rất đặc biệt cho bạn và cho tất cả những người? "loan báo Tình Thương vĩ đại của Cha. Cha sẽ bảo bọc họ trong giờ lâm tử như vinh quang của riêng Cha. Và nếu tội lỗi của các linh hồn có đen đúa như bóng đêm, nhưng khi họ quay về với Tình Thương của Cha là họ đã dâng lên Cha một chúc vinh lớn lao nhất và là vinh quang cuộc Thương Khó của Cha. Khi một linh hồn ca tụng lòng nhân lành của Cha, Satan sẽ run giùng và chạy biến xuống tận đáy hỏa ngục."

1146   "Chớ gì các tội nhân đặt trọn niềm tín thác vào Tình Thương Cha. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Cha. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy viết về lòng lân tuất Cha dành cho các linh hồn thống khổ. Linh hồn nào kêu nài đến Tình Thương Cha là làm cho Cha được sướng vui. Với những linh hồn ấy, Cha sẽ rộng ban cho họ nhiều ơn thánh hơn là họ kêu xin. Cha không thể trừng phạt cho dù là một tội nhân khốn nạn nhất nhưng biết khẩn cầu đến Tình Thương Cha. Sự khốn nạn của các con không gây trở ngại cho Tình Thương Cha, ngược lại, Cha còn thánh hóa các con trong Tình Thương vô cùng và khôn sánh của Cha. Con hãy viết rằng: trước khi Cha đến như Thẩm Phán chí công, trước tiên Cha sẽ mở rộng cánh cửa của Tình Thương Cha. Ai khước từ không bước qua cánh cửa Tình Thương của Cha, sẽ phải bước qua cánh cửa phép công thẳng của Cha. . ."

1182   + Hôm nay, Chúa phán với tôi, "Hỡi ái nữ của Cha, niềm hoan lạc sướng vui của Cha, không gì có thể ngăn cản không để Cha ban phát ơn thánh cho các con. Ái nữ của Cha, con hãy viết rằng linh hồn nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn đối với Tình Thương của Cha, con hãy hối thúc các linh hồn tín thác vào vực thẳm vô tận lòng từ ái của Cha, vì Cha muốn cứu vớt tất cả mọi người. Trên thập giá, nguồn mạch Tình Thương của Cha đã được lưỡi đòng khai mở cho hết mọi linh hồn ? Cha không loại trừ bất kỳ một ai!"

1275   "Thư Ký của Cha, con hãy viết rằng Cha rộng lượng với các tội nhân hơn với những người công chính. Vì họ, Cha đã từ trời xuống thế; vì họ, Cha đã đổ máu mình ra. Chớ gì họ đừng sợ hãi khi đến gần Cha; họ rất cần đến Tình Thương của Cha."

1396   Hôm nay, tôi đã nghe được tiếng nói trong tâm hồn: "Ôi, giá mà các tội nhân biết được Tình Thương của Cha, có lẽ họ đã không phải hư mất quá đông như vậy. Con hãy nói cho các tội nhân đừng sợ đến gần bên Cha; con hãy nói cho họ về Tình Thương vô bờ của Cha."

1397   Chúa phán với tôi, "Một linh hồn hư mất cũng làm cho Cha phải sầu não đến chết. Con hãy luôn luôn an ủi Cha khi con cầu nguyện cho các tội nhân. Kinh nguyện làm thỏa lòng Cha nhất là lời cầu cho các tội nhân ăn năn hối cải. Ái nữ của Cha, con hãy biết rằng lời cầu ấy luôn luôn được Cha đoái nghe và chấp nhận."

1485   Lời của Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn tội lỗi.

Chúa Giêsu: "Hỡi linh hồn tội lỗi, con đừng sợ hãi Ðấng Cứu Ðộ của con. Chính Cha đi bước đầu tiên để đến với con, vì Cha biết rằng tự sức con, con không thể nhấc nổi bản thân để đến cùng Cha. Con nhỏ ơi, con đừng trốn tránh Hiền Phụ của con; con hãy sẵn lòng tâm sự cởi mở với Thiên Chúa tình thương, Người rất muốn nói những lời tha thứ và ban phát dư đầy ân sủng của Người cho con. Linh hồn con đắt giá chừng nào đối với Cha! Cha đã ghi tên con trong bàn tay Cha; con đã được khắc sâu như một thương tích trong Trái Tim Cha."

1520   Hôm nay Chúa phán với tôi: "Cha đã mở rộng Trái Tim Cha như một nguồn mạch Tình Thương sống động. Các linh hồn hãy kín múc sức sống từ nguồn mạch ấy. Họ hãy đến với biển cả Tình Thương này với niềm tín thác mạnh mẽ. Các tội nhân sẽ được nên công chính, và những người công chính sẽ được kiện cường trong điều thiện hảo. Bấy kỳ ai đặt trọn niềm tín thác vào Tình Thương Cha sẽ được tràn ngập niềm an bình chí thánh của Cha trong giờ lâm tử."

1521   Chúa phán với tôi, "Hỡi ái nữ của Cha, con đừng chán ngại loan truyền Tình Thương Cha. Như vậy, con sẽ làm giãn khát Trái Tim Cha hằng rực lên ngọn lửa thương xót các tội nhân."

1665   Trong giờ chầu Thánh Thể buổi tối, tôi đã được nghe những lời sau đây: "Con xem lòng thương xót của Cha dành cho các tội nhân lúc này đang biểu dương trong tất cả quyền năng. Con hãy xem con đã viết quá ít ỏi, chỉ là một giọt nhỏ về Tình Thương của Cha. Con hãy làm hết sức mình để các tội nhân có thể đến được với lòng nhân lành của Cha."

1666   Thứ sáu tuần thánh. Tôi đã được nhìn thấy Chúa Giêsu chịu khổ hình nhưng chưa bị treo lên thập giá. Lúc ấy vẫn chưa đến giờ đóng đinh, và Chúa phán bảo tôi rằng: "Con là trái tim của Cha. Con hãy nói cho các tội nhân biết về Tình Thương Cha." Chúa ban cho tôi một tri thức nội tâm về toàn bộ vực thẳm Tình Thương Người dành cho các tội nhân, và tôi biết rằng những điều tôi đã viết thực sự chỉ là một giọt nhỏ mà thôi.

1728   "Con hãy viết: Cha là Ðấng Ba Lần Thánh và Cha gớm ghét ngay cả một tội nhỏ mọn nhất. Cha không thể yêu thương một linh hồn vương nhơ tội lỗi; nhưng nếu họ hối cải, thì lòng quảng đại Cha dành cho họ sẽ không còn một giới hạn nào; Tình Thương Cha ôm chặt và thánh hóa họ. Với lòng nhân lành, Cha theo đuổi các tội nhân trên mọi nẻo đường họ đi, và Trái Tim Cha hớn hở vui mừng khi họ trở về với Cha. Cha quên bẵng nỗi đắng cay mà họ đã gây ra cho Trái Tim Cha và Cha vui mừng vì họ trở về. Con hãy cho các tội nhân biết rằng không ai có thể thoát khỏi tay Cha; nếu họ trốn tránh Trái Tim từ ái của Cha, họ sẽ sa vào bàn tay công thẳng của Cha. Con hãy cho các tội nhân biết Cha lúc nào cũng đợi chờ họ, lúc nào cũng lắng tai nghe tiếng đập của trái tim họ? Khi nào nó sẽ đập nhịp vì Cha đây? Con hãy viết rằng Cha đang nói với họ qua nỗi đau cắn rứt của lương tâm họ, qua những thất bại và đau thương của họ, qua những cơn giông tố, và qua tiếng nói của Giáo Hội. Nhưng nếu họ cứ lãng phí các hồng ân của Cha, Cha sẽ thịnh nộ với họ, kệ mặc họ với những hậu quả họ muốn."

1739   "Ái nữ của Cha, con hãy viết rằng Cha chính là Tình Thương đối với linh hồn sám hối. Sự xấu xa tày đình nhất của một linh hồn cũng không làm cho Cha phải nổi thịnh nộ; ngược lại, Trái Tim Cha chỉ động lòng tha thiết thương xót họ mà thôi."


Chương V
Ðáp Ứng Tình Thương Của Chúa

Chúng ta phải đáp lại Tình Thương Chúa như thế nào? Bằng cách tín thác vào Người và sống nhân ái ? đó là những cách thế căn bản.

Tín thác vào Chúa là cách thế căn bản để đáp lại và để tin nhận Tình Thương của Người, đồng thời cũng là cách thế để tạ ơn Người. Tín thác là trao phó trọn vẹn cuộc đời chúng ta trong tay Chúa với niềm phó thác. Người là Thiên Chúa và Người luôn yêu thương, chăm sóc chúng ta. Lòng tín thác là chiếc bình để kín múc tình thương.

"Các con hãy nhân lành vì Cha là Ðấng Nhân Lành" ? trong ngôn ngữ, hành động, và lời cầu nguyện. Ðây là cách thế căn bản để biểu thị niềm tín thác của chúng ta nơi Chúa ? bằng ngôn ngữ là qua việc rao giảng, dạy dỗ, và viết lách, nhờ đó, chúng ta giúp người khác hiểu biết thêm về Tình Thương Thiên Chúa; bằng việc làm là tỏ cho người khác thấy được thế nào là sống nhân lành; bằng cầu nguyện là kêu nài Tình Thương Chúa cho các tội nhân và tán dương Tình Thương của Người. 

Là những linh mục, chúng ta cần phải tăng bội niềm tín thác vào Chúa, đưa dẫn các linh hồn đang hoang mang đến chỗ tín thác vào Tình Thương của Người, và chính chúng ta cũng phải thực thi Tình Thương.

50   Chúa Giêsu than thở với tôi rằng, "Sự nghi ngờ của các linh hồn đang xé nát lòng Cha. Sự nghi ngờ của một linh hồn ưu tuyển còn làm cho Cha đau đớn hơn nữa; mặc dù Cha dành cho họ một tình yêu vô hạn, nhưng họ vẫn không chịu tin tưởng vào Cha. Thậm chí cái chết của Cha vẫn còn chưa đủ đối với họ. Khốn cho linh hồn nào lạm dụng những ân sủng này."

687   "Cha ước ao ban phát những hồng ân vô cùng đặc biệt cho những linh hồn tin tưởng vào Tình Thương Cha."

300   + Ôi, Cha đã phải đau đớn biết bao vì sự nghi ngờ của một linh hồn! Họ tuyên nhận Cha là Ðấng Chí Thánh và Công Bằng, nhưng không tin Cha là Tình Thương và không tin vào lòng nhân lành của Cha. Ðến như ma quỉ cũng tán dương ưu phẩm công bằng của Cha, nhưng không tin vào lòng nhân lành của Cha."

379   Trong một giờ chầu Thánh Thể, Chúa Giêsu đã hứa với tôi rằng: "Những linh hồn đến nương nhờ Tình Thương Cha, cũng như những linh hồn tôn vinh và rao truyền cho tha nhân về Tình Thương Cha, đến giờ lâm chung của họ, Cha sẽ xử với họ theo lòng nhân ái vô cùng của Cha."

Chúa Giêsu còn phán: "Trái Tim Cha sầu muộn vì ngay các linh hồn ưu tuyển cũng không hiểu biết về lượng Tình Thương hải hà của Cha. Tình thân ái giữa họ với Cha dù sao cũng bị đầu độc vì sự nghi ngờ của họ. Ôi, điều ấy đả thương Thánh Tâm Cha đau đớn biết bao! Con hãy nhớ lại cuộc Thương Khó của Cha, và nếu không tin những lời của Cha, ít ra con cũng hãy tin vào các thương tích của Cha."

742   "Ái nữ của Cha, nếu Cha muốn nhờ con làm cho người ta tôn sùng Tình Thương của Cha, thì con phải là người đầu tiên trỗi vượt trong niềm tin tưởng vào Tình Thương Cha. Cha yêu cầu con hãy thực hiện các công việc của tình thương, tức là những công việc con phải thực hiện chỉ vì yêu Cha. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái đối với những người lân cận. Con không được rút lui, kiếm cớ thoái thác hay tự miễn cho mình khỏi những công việc này.

Cha ban cho con ba phương thế để sống nhân ái với người chung quanh: thứ nhất ? bằng việc làm, thứ hai ? bằng ngôn ngữ, thứ ba ? bằng cầu nguyện. Trong ba cấp độ này hàm chứa sự sung mãn của lòng nhân ái và là một bằng chứng không thể nghi ngờ về tình yêu con dành cho Cha. Bằng cách này, một linh hồn sẽ tôn vinh và sùng kính Tình Thương của Cha. Ðã hẳn Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh sẽ là đại lễ kính Tình Thương Cha, nhưng vẫn còn phải có những hành vi nhân ái nữa, và Cha đòi phải thờ phượng Tình Thương Cha qua việc cử hành trọng thể ngày đại lễ ấy và tôn kính bức ảnh Tình Thương. Qua bức ảnh này, Cha sẽ ban phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Ðó sẽ một vật nhắc nhở về các yêu sách của Tình Thương Cha, bởi vì một đức tin cho dù mạnh mẽ nhất cũng chẳng lợi ích gì nếu không có những việc làm kèm theo."

1148   "Mọi linh hồn, nhất là linh hồn các tu sĩ, phải phản ảnh Tình Thương Cha. Trái Tim Cha chan chứa tình yêu thương và lân tuất đối với tất cả mọi người. Trái tim của những người yêu quí của Cha cũng phải nên giống Trái Tim Cha; trái tim ấy cũng phải trào ra nguồn Tình Thương của Cha cho các linh hồn; nếu không, Cha sẽ không nhận họ là những người thuộc về Cha."

1316   Ngày 1.10.1937. "Hỡi ái nữ của Cha, Cha cần sự hy sinh được thực hiện vì yêu mến, bởi vì chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa đối với Cha. Những món nợ của thế giới đối với Cha thật vô cùng to lớn; nhưng những linh hồn thanh sạch có thể đền đáp bằng sự hy sinh và việc thực thi tinh thần nhân ái của họ."

1317   Lạy Chúa, con hiểu những lời Chúa dạy, và cả sự lớn lao của tình yêu thương lẽ ra phải giãi chiếu nơi linh hồn con. Chúa Giêsu phán: "Hỡi ái nữ của Cha, Cha biết rằng con hiểu điều đó và làm mọi sự hết sức của con. Nhưng con hãy viết điều này cho nhiều linh hồn thường hay lo lắng vì không có các phương tiện vật chất để thực hiện hành vi nhân ái. Tuy nhiên, nhân ái tinh thần không cần những phép ban cũng chẳng cần những kho của cải, nhưng lại đáng công hơn và nằm trong tầm với của mọi linh hồn. Nếu linh hồn không thực thi lòng nhân ái dưới một hình thức nào cả, họ sẽ không hưởng được Tình Thương của Cha trong ngày thẩm xét. Ôi, chớ gì các linh hồn biết cách thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ, họ sẽ không bị xét xử vì đã dùng lòng nhân ái của mình mà ngăn chặn được sự phán xét của Cha."

1578   "Các linh hồn đang gắng bước trên đường hoàn thiện hãy kính thờ Tình Thương của Cha cách riêng, bởi vì Cha sẽ ban cho họ dư đầy những ân sủng tuôn tràn từ lòng thương xót của Cha. Cha muốn các linh hồn ấy phải trỗi vượt về sự tín thác vô bến bờ vào Tình Thương Cha. Chính Cha sẽ ân cần quán xuyến việc thánh hóa các linh hồn ấy. Cha sẽ lo liệu mọi sự cần thiết cho việc nên thánh của họ. Những ân sủng của Tình Thương Cha được chỉ kín múc bằng một chiếc bình duy nhất mà thôi: đó là lòng tín thác. Linh hồn nào càng tín thác, càng được lãnh nhận nhiều. Những linh hồn tín thác vô hạn sẽ là một nguồn an ủi lớn lao cho Cha, bởi vì Cha trào đổ tất cả những báu tàng cho Cha cho họ. Cha vui thỏa khi họ xin nhiều, bởi vì khát vọng của Cha là được ban phát nhiều, ban phát rất nhiều."

1695   Rồi tôi được nghe những lời Chúa phán: "Cha vui mừng vì con đã cư xử đúng tư cách là ái nữ của Cha. Con hãy luôn nhân lành như Cha là Ðấng Nhân Lành. Con hãy yêu thương mọi người, kể cả những kẻ thù đối kháng với con, chỉ vì yêu mến Cha, để Tình Thương Cha có thể hoàn toàn phản chiếu qua tấm lòng của con."

1777   "? Thà rằng trời đất trở về hư không chứ Tình Thương Cha không thể nào không ấp ủ linh hồn có lòng tín thác."

1784   Hôm nay, trong giờ chuyện vãn khá lâu, Chúa phán với tôi, "Cha khao khát ơn cứu độ cho các linh hồn biết bao! Hỡi thư ký rất quí yêu của Cha, con hãy viết rằng Cha muốn trào đổ sự sống thần linh của Cha cho các linh hồn để thánh hóa họ, giá mà họ cũng sẵn lòng đón nhận ơn Cha. Các linh hồn tội lỗi nhất cũng sẽ đạt đến sự thánh thiện cao vời nếu như họ tín thác vào Tình Thương Cha. Những cõi sâu nội tại trong hữu thể Cha sung mãn trào tràn Tình Thương, và đang trào đổ ra cho tất cả những gì Cha đã tạo dựng. Niềm vui sướng của Cha là hoạt động trong một linh hồn, đổ đầy cho nó Tình Thương của Cha và làm cho nó nên thánh. Vương quốc Cha trên thế gian này là sự sống của Cha trong các linh hồn." 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)