dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Thể, Nguồn Tình Thương
 
 
Lm. Nguyễn Thông Phúc 
 
<<<    


Chiến đấu dưới 2 bóng cờ

 

Nói đến Phép Thánh thể, không ai nghĩ rằng đó chỉ là một tấm bánh trắng đựng trong chiếc bình vàng. Trái lại, chúng ta tin rằng có Chúa ngự thật trong bánh thánh đó. Mở lại Phúc âm, chúng ta thấy Chúa tuyên bố rằng, không úp mở, không bằng dụ ngôn. Ngài phán, "Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời trường sinh" (Jn 6:26-59). Và để cho rõ ràng hơn, Ngài minh xác: "Này là mình Ta, hãy cầm lấy mà ăn... Này là chén máu Ta, hãy cầm lấy mà uống" (Mt 26:26). Cũng đã có lần Ngài công khai khuyến khích: "Ai ăn thịt Ta và uống máu ta, kẻ ấy ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy" (Jn 6:56). Ghê quá. Rùng rợn quá! Ai dám ăn thịt và uống máu người? Kinh khủng thật! Nhưng không, đó là chân lý huyền nhiệm. Đó là sáng kiến độc đáo của Thiên Chúa làm Người. Những chân lý khác Chúa nói bằng hoán tỉ, dụ ngôn. Chẳng hạn dụ ngôn người gieo giống, dụ ngôn đứa con hoang... Sau mỗi dụ ngôn Chúa thường giải thích. Còn nói về nhiệm tích Mình Thánh Chúa, Ngài tuyên bố, xác nhận mà không giải thích. Đến nỗi thính giả đương thời nghe lấy làm khó chịu. Họ bỉu môi không thèm nghe, rồi biết mất! Các tông đồ cũng liếc nhau toan bỏ Chúa vì câu chuyện 'ăn thịt uống máu' quá chói tai. May có ông Phêrô đứng ra đại diện đỡ lời: "Thưa Thầy, chúng con theo Thầy vì chỉ có Thầy phán ra lời hằng sống."

Chúng ta tin chắc chắn có Chúa ngự thật trong Phép Mình Thánh. Nhưng sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Để trả lời cho câu hỏi đó, xin mời mọi người theo dõi câu chuyện cảm động dưới đây:

 

Năm 1880, đại tướng La Tour d'Auvergne đã can đảm lãnh cái chết oanh liệt nơi chiến trường Neubourg cạnh sống Danube. Binh sĩ đem xác người về mổ ngực lấy quả tim, ướp thuốc thơm rồi kính cẩn đặt vời 1 chiếc hộp mạ vàng. Một chiến binh mang cờ danh dự đeo hộp quý trước ngực. Để kích thích tinh thần chiến đầu khi xuất quân, viên chỉ huy hô to: Đại tướng La Tour d'Auvergne! Lập tức tất cả quân sĩ đồng thanh: "Trái tim người vẫn còn ở giữa chúng ta. Vạn tuế, vạn tuế!" Có những lần cuộc chiến trở nên khốc liệt, binh sĩ gần như ngã lòng toan đào ngũ. Vị tư lệnh cho binh sĩ giữ hộp vàng lao mình và đất địch, thế là cả đạo quân hăng say tiến vào lòng địch để tái chiếm quả tim hồng. Nhờ thế họ đã luôn luôn chuyển bại thành thắng cách vẻ vang.

 

Trong cuộc chiến hằng ngày, chúng ta trải qua bao hy sinh, bao gian khổ. Chúng ta dang chiến đấu cho chính nghĩa Nước Trời, nhiều khi sống qua những giây phút cam gõ hầu hùng, mà chỉ mình ta biết được. Giữa những đoạn đường lo âu, ta hãy tin tưởng nơi Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài đã can đảm chết trên Núi sọ, nhưng Thánh Thể và Bửu huyết Ngài còn đó. Ngài vẫn hiện diện và chiến đấu bên cạnh chúng ta. Ta hãy cản đảm xông pha trong chiến trường cuộc sống với sự hỗ trợ thần tình của Ngài. Phép Mình Thánh Chúa là sức mạnh, nguồn vui, là an ủi. Bí tích Thánh Thể là động lực thêm can đảm cho mọi người. Đây là tiếng Ngài mời gọi: "Hỡi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến để Ta bổ sức lại cho." Chẳng còn ai gồng gánh vất vả hơn người dân Việt: sinh ra trong chinh chiến, sống trong lửa đạn, chứng kiến bao nhiêu tang chế tù đày... kẻ ở cũng như người ra đi đều nặng chĩu muôn vàn khổ cực.

 

Hãy tin. Hãy đến. Hãy múc lấy nguồn sức mạnh siêu nhiên nơi Nhà chầu, nơi Bàn thánh. Đó là suối nước trường sinh giải lao rất công hiệu. Khởi đi với thần lực chúng ta sẽ thừa sức chiến đấu. Không những chiến đấu chống kẻ thù hữu hình như các quân sĩ mà còn can đảm chống lại thứ kẻ thù độc ác hơn: đó là tội lỗi, ác thần, thế gian và chính bản thân khi nó dấy loạn...

 

Lạy Chúa Kitô, Chúa chẳng những để lại Trái tim hồn mà còn để lại bầu huyết vô giá và thân thể Chúa trong bầu huyết vô giá và thân thể Chúa trong Bí tích nhiệm mầu. Chúa lập nên phép lạ đó để kết hợp, nuôi sống hồn xác chúng nhân. Xin bổ sức để chúng con đủ nghị lực chiến đấu dưới hai bóng cờ: bóng cờ tự do và bóng cờ thánh giá.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)