dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Thể, Nguồn Tình Thương
 
 

 
<<<    


Chúa Giêsu hiện diện thực trong phép Thánh Thể

 

            Năm 1848,  từ khi trung đoàn chuyển về Orleans,  bên Pháp,  thì cha sở nhà thờ chính tòa ngạc nhiên mỗi ngày từ 1 đến 3 giờ chiều,  thấy một binh sĩ nghiêm chỉnh trong quân phục,  đứng như tượng gỗ trước bàn thờ. Cha muốn biết tên lính ấy là ai và tại sao anh đứng như vậy mỗi ngày.

            Một hôm có viên đại úy cùng bà vợ đạo đức đến viếng nhà thờ.  Cha mới có dịp hỏi xem anh linh ấy là ai.  Quả nhiên,  khi chuông nhà thờ điểm một tiếng thì chàng lính đó tiến vào nhà thờ cầu nguyện một lát rồi tiến đến bên bàn thờ chính đứng đó. Viên đại úy vừa thấy vội la lên :

- Ồ,  tưởng ai chứ hoá ra thằng linh thân tín của con.  Anh can đảm và trung thành lắm.   Rồi ông gọi người lính tới mà hỏi L

-    Chú làm gì ở đây ?  Người lính trả lời :

-   Thưa đại úy,  em đến đây để gác hai giờ đồng hồ cho Chúa.  Đại úy cũng như các ông lớn đều có người hộ tống.  Chúa còn lớn hơn tất cả,  mà không có một người hộ tống,  nên em tình nguyện làm lính hầu canh gác cho Chúa. (Récomp. Hebdon. số 78).

            Thái độ ngây thơ của anh lính có lẽ làm cho người nghe nghĩ là anh không bình thường.  Nhưng thật ra hành động của anh chứng tỏ một lòng yêu mến và kính trọng Chúa Giêsu hiện diện thật trong nhà chầu.  Niềm tin ấy cũng là nòng cốt đức tin Công Giáo về sự hiện diện thực của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.

            Chúa hiện diện giữa dân Người bằng nhiều cách như : Ngài hiện diện trong chính Cộng Đoàn "Đâu có 2 người cầu nguyện Ta ở giữa" (Mt.18:20). Ngài hiện diện trong khi thi hành chức vị tư tế.  (Dâng Thánh lễ,  đọc Tin Mừng,  rửa tội...)  Nhất là Chúa hiện diện trong Phép Thánh Thể "Đây là Mình Ta,  là Máu Ta (Mc.14:22) (Cf,SC 7).  Hiển nhiên Chúa muốn nói về sự hiện diện thực sự của Ngài, Đấng tự hiến tế làm lễ hy sinh vì chúng ta.  Nghĩa là Ngài tự hiến mạng sống vì chúng ta.   Sự hiện diện của Chúa Thánh Thể cũng là sự hiện diện bởi lời truyền phép "Vì thế,  chúng con xin cha đổ Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này để biến thành Mình và Máu Đức Giêsu Kitô,  Chúa chúng con,  cho chúng con được hưởng nhờ" (Khinh Nguyện Thánh Thể II).

            Làm sao bánh và rượu sau khi truyền phép lại có thể là Mình và Máu Chúa Kitô ?

Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 trong thông điệp "Mầu Nhiệm Đức Tin - Mysterium Fidei" đã khẳng định : Chúa Giêsu hiện diện trong Phép Thánh Thể bằng sự biến đổi trọn vẹn bản chất bánh thành Mình Chúa Kitô và rượu thành Máu Chúa Kitô.  Đó là dấu chỉ thực tại thánh thiêng và là dấu chỉ lương thực thiêng liêng.  Và Giáo Hội Công Giáo gọi sự biến đổi đó là sự biến thể (transubstantio). 

 

Tích chuyện : 
 

Phép lạ Thánh Thể biết mất

ở Darroca,  Tây Ban Nha,  Năm 1239
 

            Thành phố Daroca thuộc miền Đông Bắc Tây Ban Nha,  là địa điểm qua trọng thứ 9 trong thời Đế Quốc Roma cai trị.  Năm 1239 đã xảy ra phép lạ "Chiếc khăn thấm máu Chúa Kitô" như sau : Năm đó vua Zaen Moro,  người Saraxen chiêu binh từ Phi Châu  chiếm thành Valencia,  dưới quyền cai trị của vua Don Jaine.  Biết ý định cùng quân số đông đảo của vua Zaen Moro,  nên vua Don Jaine truyền cho quân lính của mình dâng lễ và rước lễ hết để Chúa Thánh Thể tăng cường sức chiến đấu cho thắng trận.

            Sau khi rước lễ,  bất ngờ quân của vua Saraxen tấn công. Vị Linh Mục sợ quá liền gói Mình Thánh Chúa lại rồi dấu dưới hòn đá ở gầm bàn thơ.  Sau chiến trận,  quân của vua Saraxen  rút lui nhục nhã.  Quân của vua Don Jaine trở về qùy gối trước bàn thờ để tạ ơn Chúa.   Vị Linh Mục tới viên đá dấu Mình Thánh Chúa lấy bọc khăn đựng Mình Thánh ra.  Ngài mở khăn ra thì Mình Thánh Chúa đã biến mất,  chỉ để lại 6 vết Máu  Thánh Chúa in dấu lại.  Đó là dấu Chúa tỏ ra để chứng thực Chúa đã bảo vệ và yêu thương đoàn quân của vua.

            Ngài đem khăn thánh cho quân lính chiêm ngưỡng và thờ lạy.  Một thánh đường được xây cất tại đây để ghi giữ chứng tích khăn thánh Chúa làm phép lạ.   Đến thế kỷ 15, 16 một thánh đường mới rộng rãi hơn được xây dựng và lập một Học Viện gọi tên là Học Viện Đức Mẹ Maria. Đã hơn 7 thế kỷ,  khăn thánh vẫn là sở hữu và tôn trọng của thành phố Daroca. 

 

 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)