dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tiếng Lòng
 
 
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
 
<<<    

Lời Cảm Tạ 6
Magnificat

"Linh hồn con ngợi khen Chúa", tình Ngài đã đổ tràn trên con quá xá. Sau khi con đã được lãnh nhận Mình Máu Chúa vào trong tâm hồn lạnh lẽo giá băng của con, con liền trở nên nóng cháy như là than hồng trong lò ngàn năm. Ôi, thật là một sự lạ lùng cho tâm hồn con, sau khi được lãnh nhận Mình và Máu Chúa vào lòng. Chúa đã sưởi ấm lại tâm hồn lạnh giá của con. Con ước chi từng giây, từng phút,và cho đến muôn đời con luôn cảm tạ ơn Chúa đã ngự vào tâm hồn con.

Ôi, Chúa Giêsu suối nguồn tình ái của con ơi! Chúa đã ban cho con biết bao ơn lành mà con chưa từng biết đến. Nhưng vì tình thương hải hà, Chúa đã không bỏ rơi con mà lại xuống thế, đã trở nên một tạo vật nhỏ bé, mỏng dòn, yếu đuối như con. Chúa đã chết trên thập giá để chuộc tội cho con, giao hòa con với Chúa Cha, và biến con trở thành chiên con của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể yêu quí của lòng con! Con muốn dâng Mình và Máu Thánh Chúa lên Chúa Cha để tạ ơn Cha, vì Chúa là Vị Tư Tế Đầu Tiên và là của lễ đẹp lòng Cha nhất. Xin cho con biết dâng đời sống con làm của lễ đẹp lòng Chúa Cha. Xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ơn thánh trong tâm hồn con, để con được kiên nhẫn, hiền hòa, và nhân hậu. Xin cho con hằng ngày kết hợp mật thiết với Chúa, để cuộc đời con trở nên lời ca tụng Chúa không ngừng. Xin cho con biết mưu cầu lợi ích cho anh em, để cùng nhau đạt tới ơn cứu độ.

Chúa Giêsu của con ơi! Chúa là Thiên Chúa toàn năng, con vừa bước sang ngày mới. Xin gìn giữ con hôm nay khỏi sa phạm tội và hướng dẫn con luôn thi hành thánh ý Chúa trong mọi tư tưởng, lời nói, và việc làm. Con thật lòng khẩn nài Chúa những ơn trên. (CGKPV, p.891)

Lạy Chúa mỹ miều khả ái, nhân việc Chúa ban Mình Chúa qua Bí Tích Thánh Thể hôm nay. Con tin chắc Chúa không tiếc những ơn khác, vậy xin Chúa ban cho con: ơn biết kính mến Chúa là một Thiên Chúa duy nhất. Ơn biết yêu thương Anh em như Chúa yêu. Được lòng trong sạch khiêm nhường như Mẹ Maria. Ơn luôn biết mình là một tạo vật khốn nạn, mỏng dòn, và yếu đuối, để con yêu thích sống hèn hạ và làm đầy tớ vô ích của Chúa.

Xin Chúa củng cố các ơn gọi mà Chúa đã ban, để mọi người sống trung thành và phó thác trọn hảo như Mẹ đã tận hiến cho Chúa từ lúc ba tuổi. Lạy Chúa, con thật ước ao giờ thánh này dài hơn nữa để con trò chuyện với Chúa, nhưng với phận sự của con, con hẹn gặp Chúa trong các việc con làm trong ngày hôm nay: học hành, ăn uống, chơi, giải trí, hoặc giúp đỡ tha nhân, đều làm trong tình yêu Chúa. Amen.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)