dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tiếng Lòng
 
 
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
 
<<<    

Lời Cảm Tạ 12
Cảm Mến Hồng Ân

Ôi Giêsu, rất khả ái và yêu mến của lòng con ơi! Vì Chúa yêu mến chúng con vô cùng tận, Chúa đã giáng trần, mang một thân phận nhỏ bé, nằm trong máng cỏ, hoàn toàn phó thác trong cung lòng Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse là Thân Phụ Ngài. Chúa đã sống, lớn lên trong một hoàn cảnh rất đơn nghèo, bần cùng, không được ai để ý tới. Vì tội lỗi của nhân trần tràn ngập, Chúa đã đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, cho kẻ đui mù được thấy, cho kẻ đói được ăn, cho kẻ bệnh tật được lành sạch. Chúa đã làm nhiều phép lạ hầu cho kẻ cứng lòng được thấu tỏ Chúa là Cha đầy quyền năng. Trước khi lìa cõi đời, Chúa đã để lại cho chúng con phép Thánh Thể, để nuôi sống linh hồn chúng con trên đường lữ thứ này. Chúa đã chết một cách ô-nhục trên thập tự để cứu chuộc chúng con. Chúa đã sống lại và về trời vinh hiển với Chúa Cha.

Hỡi Giêsu bạn yêu dấu của con! Con xin lỗi Chúa, vì nhiều lúc con đã thiếu lòng tin vào Chúa, đã nhiều lần lầm đường lạc lối chạy theo những thói hư trần tục, những lôi cuốn của trần gian, đã theo đuổi chiếm đoạt danh cao tiếng tốt cho riêng mình con, và còn rất nhiều lần con đã làm phật lòng Chúa. Nhưng vì lòng Chúa đã thương con vô bờ bến, Chúa đã tự nhốt mình vào một căn phòng nhỏ bé và đơn côi, đợi chờ con đến trò chuyện với Chúa; trái lại con đã nhiều lần không muốn đến thăm viếng Chúa. Nay con đã biết lỗi, xin Chúa hãy tha thứ cho con. Xin Chúa hãy sống và hành động trong con, uốn nắn con theo ý Chúa muốn. Để đáp lại biết bao nhiêu lần Chúa đã chịu đau khổ vì con, con xin làm bất cứ việc gì cho Chúa. Chỉ cần Chúa phán một lời thì dù có phải vượt biển, băng núi con cũng xin tuân theo. Dù có phải chịu trăm ngàn sự đau khổ, con cũng nhất định làm miễn là việc đó đẹp lòng Chúa.

Hỡi Chúa Giêsu Thánh Thể yêu dấu! Xin Chúa thuơng chúc lành cho các Bề trên liên hệ, Cha Mẹ, và thân bằng quyến thuộc của con còn sống được hồn-an xác-mạnh, nếu đã qua đời được về hưởng nhan thánh Chúa. Đặc biệt cho những ai đã làm thiệt hại con cũng được sống tươi vui trong tình thương vô hạn lượng của Chúa là Cha chúng con. Amen.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)