dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tiếng Lòng
 
 
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
 
<<<    

Lời Cảm Tạ 14
Giêsu Hiến Lễ Tạ Ơn

Hỡi Chúa Giêsu Thánh Thể! Con một tạo vật bất xứng, đầy tội lỗi, không đáng đến cùng Chúa là Chúa nhân lành. Nay Chúa lại nhận con là em, và đặc biệt hơn nữa là đã ban cho con bánh hằng sống, là chính Thịt Máu Chúa để nuôi sống linh hồn con.

Hỡi Chúa Giêsu bé nhỏ của lòng con ơi! Chúa quá yêu con thế mà con chẳng biết, lại còn phản nghịch cùng Chúa lòng lành dường ấy. Chúa vì quá yêu con nên đã hãm mình nơi nhà tạm nhỏ bé và bất xứng đối với Chúa. Nay Chúa lại thương ngự vào lòng con, lòng đầy dơ bẩn và hèn hạ này. Con không biết cảm ơn Chúa thế nào cho xứng với tình yêu Chúa đã trao ban cho con.

Hỡi Mẹ Maria, xin giúp con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn trông nom và dưỡng nuôi con trong vòng tay của Ngài. Mẹ ơi, xin cầu cùng Chúa ban ơn xuống cho gia đình con, thân quyến họ hàng của con, và đặc biệt hơn là các anh hướng dẫn của con, để các anh luôn khoẻ mạnh, an vui và thánh thiện. Xin Chúa thương gia tăng ơn sức mạnh, để con can đảm vững tiến trên đường làm thánh Đồng Công nước trời. Xin Chúa cho con biết thương yêu anh em thật lòng. Xin Chúa cho con và mọi anh em con được yêu Mẹ Maria với lòng thơ thảo, tin yêu phó thác trọn đời chúng con cho Mẹ, vì Mẹ là Hiền Mẫu của con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là Vua Hòa Bình, xin Chúa thương đến quê hương Việt nam thân yêu của con. Xin Chúa mau giải thoát dân tộc con khỏi ách Cộng Sản vô thần. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin Chúa luôn hiện hữu mọi nơi mọi lúc, giờ đây là lúc con bước vào một ngày sống mới, xin Chúa gia tăng Đức Tin và sức sống trong linh hồn con, để con biết gieo rắc Tin Mừng của Chúa đến mọi người, qua lối sống hằng ngày của con. Xin Chúa và Mẹ luôn nâng đỡ, ủi an khuyến khích con vượt qua kiếp sống lưu đầy này.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng chăn chiên lành, chính Chúa đã nói: "Lúa chín đầy đồng, nhưng thợ gặt thì thiếu thốn". Vậy giờ đây con cầu xin: "Jesus, Son of the eternal Father and Mary Immaculate, grant to our boys and girls, the generosity necessary to follow your call, and the courage required to overcome all obstacles to their vocation. Give to parents, that faith, love and spirit of sacrifice, which will inspire them to offer their children to God's service, and cause them to rejoice exceedingly, whenever one of their children is called to the priesthood or religious life. Let your example and that of your Blessed Mother and St. Joseph, encourage both children and parents, and let your grace sustain them. Amen.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)