dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tiếng Lòng
 
 
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
 
<<<    

Lời Cảm Tạ 19
Giêsu: Con Mẹ Maria

Hỡi Giêsu bé nhỏ của em ơi! Sướng quá, thế là em được thuộc trọn về Anh, và Anh thuộc trọn về em rồi! Em được rước Mình và Máu Thánh Anh ngự vào lòng em. Em được tan hòa trong Anh, và Anh biến hóa em trong Anh như giọt nước tan trong chén thánh rồi. Sướng quá, hỡi Giêsu bé nhỏ của lòng em ơi!

Mẹ Maria đã dọn lòng em đón rước Anh. Giờ đây, em và Anh đang được lòng Mẹ ấp yêu. Anh và em đã được khăng khít nên một Giêsu bé nhỏ trong lòng Mẹ.

Ôi Giêsu yêu dấu! Xin Anh hãy làm cho lòng em biết quảng đại hy sinh, để em có thể chứng tỏ lòng em thật yêu Anh. "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng". Em được ở trong Anh là Thiên Chúa luôn rộng lòng thương xót, nên em xin Anh làm cho lòng em biết quảng đại hy sinh như Têrêsa nhỏ, từ ba tuổi đã hứa không tiếc với Chúa một hy sinh nào. Xin Anh cho em được lòng quảng đại như thế nhá! Em quảng đại hy sinh để vui lòng Anh và Mẹ, để Anh cho nhiều linh hồn tội lỗi trở về, để xin Anh ban muôn ơn xuống cha mẹ và anh chị của em, để xin Anh ban muôn hồng phúc xuống . . . và xuống . . . của em.

Hỡi Anh Giêsu bé nhỏ dấu ái! Em cảm thấy giây phút sau rước lễ ở với Anh thật là ngắn ngủi. Em xin Anh kéo dài giờ hạnh phúc này ra suốt ngày hôm nay nhá! Xin Anh cứ tiếp tục ở lại trong linh hồn em mãi mãi, và nhắc cho em nhớ luôn ở lại đây với Anh suốt ngày hôm nay, để dù ăn, dù nghỉ, dù làm việc gì, em muốn làm vì yêu Anh. Ngày hôm nay, em dốc lòng luôn tìm nhiều hy sinh, để cảm ơn Anh đã ngự vào lòng em. Xin Anh Giêsu soi sáng cho em, đừng để em đánh mất dịp hy sinh nào vì Anh! Nào Anh và em, chúng ta cùng xin Mẹ dìu dắt chúng ta luôn sống bên nhau, làm vui lòng nhau qua các bổn phận ngày hôm nay. Amen.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)