dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tiếng Lòng
 
 
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
 
<<<    

Lời Cảm Tạ 20
Dâng Lời Tri Ân

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu dấu của hồn con! Con tin thật Chúa đang ngự thật trong linh hồn nhỏ bé của con. Con xin hợp với Trái tim Vô nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để thờ lạy, tin yêu và trông cậy vào lòng nhân hậu Chúa. Con yêu Chúa hết lòng, hết sức, và hết trí khôn con.

Giêsu bé nhỏ của con ơi! Con, một tạo vật tràn đầy tội lỗi, rất nhiều lần đã xúc phạm đến giới răn Chúa qua các sự con tư tưởng, lời con nói, và các việc con làm. Con là một thụ tạo rất yếu đuối, giờ đây, con thật lòng thống hối, xin Chúa tha thứ cho con.

Giêsu bé nhỏ của con ơi! Con xin cám ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã trào đổ trên con. Con thật thấy bất xứng với mọi ơn trọng đại Chúa ban cho con: được ăn uống Mình Máu Thánh Chúa mỗi ngày, cách riêng được ơn kêu gọi vào nhà Chúa. Giờ đây, con chỉ biết dâng lên Chúa tất cả mọi sự của con, để mọi sự trong con là của Chúa, và để nói lên lòng biết ơn chân thành của con.

Mẹ yêu dấu của con ơi! Con ngợi khen Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ của những tội nhân, mà con đây là đứa con tội lỗi nhất. Con tin Mẹ, con trông cậy Mẹ, và con yêu mến Mẹ hơn hết mọi loài mọi vật. Con ước ao yêu mến Mẹ hơn hết mọi tạo vật yêu mến Mẹ. Xin Mẹ hãy làm cho con yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, Con Mẹ, hết sức, hết linh hồn con, và hết trí khôn con.

Hỡi Giêsu chí ái, con xin dâng lên Chúa tất cả thân nhân, và ân nhân của con. Con cũng dâng lên Chúa những người đã bị con làm cho họ đau khổ, những người làm phiền đến con, những người cậy nhờ chúng con cầu nguyện, những người chúng con có bổn phận cầu cho họ. Xin Chúa Giêsu rộng tay ban phúc lành xuống cho họ. Xin Chúa luôn hướng dẫn chúng con trong ngày mới này được biết chu toàn thánh ý Chúa, cứu hàng vạn linh hồn về cho Chúa. Amen.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)