dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tiếng Lòng
 
 
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
 
<<<    

Lời Cảm Tạ 22
Chúa là Gia Nghiệp con

Tin: Lạy Chúa Giêsu, con tin thật con đã được rước Thịt và Máu Cực Thánh Chúa, trọn bản tính Thiên Chúa vào lòng con. Thân xác và linh hồn Chúa ngự thật trong tấm bánh nhỏ mọn con vừa chịu, bề ngoài coi chỉ là bánh và rượu, song bản thể, rượu bánh đã biến mất và đã hóa thành Mình và Máu Chúa. Xưa Chúa đã làm phép lạ nước lã hóa thành rượu ngon tại tiệc Cana; đã làm cho hai con cá, và năm tấm bánh nhỏ hóa nhiều, nuôi hơn 5,000 người mà con dư 12 thúng; cũng như Chúa phán một lời thì có mọi sự trong trời đất, thì nay Chúa làm cho bánh rượu hóa nên Mình Máu Chúa đâu có khó gì! Lạy Chúa con tin. Lạy Chúa, Chúa đang ngự trong lòng con, con sấp mình thờ lạy Chúa; con yêu mến Chúa hết lòng. Xin Chúa thêm Đức Tin cho con.

Cậy: Lạy Chúa, con đâu đáng rước Chúa, Chúa là Chúa cả, trời đất chứa chẳng đủ. Con là vật gì? Con là kẻ rất hèn mọn đã phạm muôn vàn tội lỗi xấu xa, đầy tính mê nết xấu; chưa giữ nghĩa cùng Chúa cho trọn; không ngày nào mà không xúc phạm tới Chúa; đã mang án trầm luân hỏa ngục muôn đời; đã vô ơn tệ bạc cùng Chúa. Thật con không xứng đáng rước Chúa. Nhưng chỉ vì Chúa yêu thương mà ngự vào lòng con. Ôi Chúa rộng rãi vô cùng! Chúa đã ban cho con Mình Máu Chúa, thì chẳng còn của gì hơn. Chúa giầu có phú quí vô cùng, chẳng còn gì quí trọng hơn Mình Máu Chúa đang ngự trong lòng con, như của riêng con. Lạy Chúa, con trông cậy lòng thương bao la của Chúa.

Mến: Lạy Chúa yêu thương! Chúa cao trọng vô cùng đang ngự trong con, con phải yêu mến làm sao cho cân xứng? Lạy Chúa là Đấng đáng yêu mến vô cùng, xin ban cho con được yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, và hết linh hồn con. Xin Chúa cho hết mọi việc con làm, lời con nói, và các sự con tư tưởng, chỉ quy về yêu mến Chúa và làm sáng danh Chúa.
Phó Dâng: Lạy Chúa, con xin dâng trọn hồn xác con để yêu mến Chúa, làm tôi Chúa đến trọn đời. Lạy Chúa, này linh hồn con, con xin dâng cho Chúa để yêu mến Chúa, mà không dám dính bén thụ tạo nào, nhưng chỉ biết qui hướng về Chúa. Lạy Chúa, đây thân xác và sức lực con, con xin dâng cho Chúa, để làm mọi việc vì yêu mến Chúa và phục vụ Chúa trong mọi người. Này trí khôn và ý chí, con xin dâng cho Chúa, để chỉ lo mưu ích và làm vinh danh Chúa. Này chân tay, miệng lưỡi, và mọi cơ quan, con xin dâng lên Chúa, chỉ để hoạt động theo ý Chúa. Lạy Chúa, con muốn thuộc trọn về Chúa trong mọi giây phút, xin chớ để con rời xa Chúa bao giờ.

Cầu xin: Ôi Chúa Giêsu chí nhân, chí ái cực trọng vô cùng đang ngự trong con! Chúa biết cả những nhu cầu khẩn thiết của con. Chúa biết con bị chìm ngụp trong vực sâu thẳm của tội ác và thói hư. Chúa biết con phải đau khổ, xao xuyến, và nhơ nhuốc đến độ nào! Con đến với Chúa với hai bàn tay trắng, nhờ lượng từ bi Chúa ban ơn. Con đói lả, xin Chúa bổ sức lại; con giá lạnh, xin Chúa sưởi nóng trong lửa mến Chúa; con đui mù, xin Chúa đến và soi sáng con trong ánh sáng Chúa.

Xin Chúa làm cho mọi của trần tục trở nên đắng đót cho con, và mọi thống khổ ngược đãi nên dịp cho con luyện đức nhẫn nhục. Xin cho con khinh chê và quên lãng mọi của trần gian. Xin hướng tâm hồn con lên trời với Chúa, đừng để con lưu lạc trên mặt đất này. Hy vọng từ nay cho đến muôn đời, chỉ một Chúa là của ăn và của uống cho con, là tình ái và vui sướng của con, là hạnh phúc và mọi may lành của con. Ước chi sự hiện diện của Chúa trong con sẽ sưởi nóng, thiêu hóa, và hoán cải con, để nhờ ơn tận hiệp và sức cảm thông của tình yêu mãnh liệt, con cũng có một tinh thần như các thánh của Chúa.

Xin đừng để con xa lìa Chúa, mà chưa được ăn no, uống thỏa, nhưng hãy xử khoan hồng với con, như bao lần Chúa đã đặc cách xử với các thánh. Giả như con có biến thành cục lửa đỏ, và óc tự ái của con có bị thủ tiêu, cái đó không có gì là lạ, vì Chúa chính là lửa nóng không bao giờ tắt, và là ái tình luyện lọc soi sáng tâm hồn.

Xin Chúa ban muôn phúc lành cho Đức Thánh Cha, cho các bậc trong Giáo Hội Chúa được nên thánh, nên ánh sáng, nên muối mặn, xứng đáng là đại diện Chúa dưới trần gian. Xin ban cho các bề trên, cha mẹ, anh em, họ hàng thân thuộc con được an lành xác hồn. Lạy Chúa, xin ban cho những kẻ làm ơn lành cũng như những ai làm thiệt hại con cách nào, được sống an vui và tăng công phúc, khỏi mọi khốn khó đời này và đời sau. Xin cho những người công giáo được bền vững trong ơn nghĩa Chúa. Xin Chúa cho những người chưa nhận biết đạo thánh Chúa, được ơn soi sáng về đàng chính nẻo ngay. Xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là các linh hồn mồ côi, được mau hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.

Sau hết, xin Chúa làm cho con và cho hết mọi người, được trở nên những con ngoan hiền của Mẹ Đồng Trinh Maria, và cho chúng con luôn hăng hái làm tông đồ cho Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ. Amen.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)