dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tiếng Lòng
 
 
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
 
<<<    

Lời Cảm Tạ 24
Giêsu, Cha Nhân Hậu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu dấu của lòng con! Con tin chắc chắn rằng chính Chúa cao cả đang ngự thật trong cung lòng nhỏ hèn của con. Lạy Chúa, con xin hợp với Mẹ Maria, với tất cả các thần thánh và với mọi tạo vật, để sấp mình khiêm cung thờ lạy Chúa là Đấng Tạo Hóa toàn năng. Con xin tôn thờ và thán phục oai quyền tuyệt đối của Chúa trên con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con sấp mình thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu dấu của lòng con! Chúa yêu con quá, nên đã hạ mình trở nên của ăn khiêm hèn để nuôi sống đứa con bé bỏng này. Trước Tình Yêu vô cùng bao la ấy, con chỉ còn biết hợp với Mẹ Maria, và nhờ Mẹ lập đi lập lại ngàn vạn lần rằng "Chúa yêu ơi, con thiết tha yêu mến Chúa, con yêu Chúa hết trái tim con, hết linh hồn con, hết trí khôn con, và hết sức lực con". Xin Chúa nhận lấy lòng con yêu Chúa, tuy bé nhỏ thật, nhưng con xin dâng lên Chúa trọn vẹn, cốt để đền đáp lại phần nào món nợ Tình Yêu Chúa đang trút đổ trên con. Chúa ơi, Chúa hãy chiếm thủ trái tim nhỏ hèn con đi! Chúa hãy bảo vệ những tâm tình của nó, để từ nay không một tạo vật nào có thể phân rẽ nó ra khỏi Đấng đã yêu nó dường ấy. Ôi lạy Đấng đang ban toàn thể khối lửa hừng hực ái ân trên con! xin toàn thiêu con đi, để con được thuộc trọn về riêng một mình Chúa thôi. Lạy Chúa, con yêu Chúa; con yêu Chúa tha thiết.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu dấu của lòng con! Chúa đã dựng nên con, bảo tồn con, và tràn đổ trên xác hồn nhỏ hèn của con muôn ngàn hồng ân như thác lũ. Nhưng tất cả mọi hồng ân chan hòa ấy cũng không quí bằng chính Chúa. Và Chúa ơi, chính Tình Yêu vô cùng lớn lao của Chúa đã khiến Chúa ban chính mình Chúa cho con. Ôi vĩ đại thay tình yêu của một Thiên Chúa toàn năng! Ôi tình yêu cuồng nhiệt của một Tạo Hóa! Đấng Thánh vô cùng đang giam mình trong vật hạn hữu, Đấng Toàn Năng đang tự hạ làm của ăn nuôi loài thụ tạo yếu hèn; Đấng Toàn Thiện Toàn Ái đang ấp yêu và tìm yêu đương nơi trái tim thơ mọn rất dễ bội bạc con đây! Chúa ơi, con cảm ơn Chúa! Mẹ ơi, xin cảm ơn Chúa giúp con với! Lạy Chúa yêu đương, xin thương nhận lấy lòng biết ơn rất chân thành từ đáy tim con. Xin Chúa dạy con luôn biết sống ngoan thảo xứng với lòng biết ơn đòi buộc. Xin Chúa làm cho cả cuộc sống còn lại của con cứ thổn thức và vang dội mãi tiếng lòng ân ái và tri ân đối với Đấng đã nuôi con bằng chính Thịt Máu chí thánh và quí báu vô cùng của Ngài. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa; con cảm ơn Chúa thật lòng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu dấu của lòng con! Chúa đang ngự trong cùng lòng bé mọn của con. Tình yêu cực độ của Chúa như thúc giục con, "Con xin sẽ được, tìm sẽ thấy, và gõ sẽ mở." Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con biết luôn ở lại trong Tình Yêu Chúa. Xin Chúa ban cho con biết yêu Mẹ Maria say sưa. Xin Chúa ban cho con luôn mạnh mẽ ham ước làm thánh. Xin Chúa ban cho con biết yêu anh em con như Chúa yêu con. Và Chúa ơi, muôn ngàn ơn khác nữa cần cho Giáo Hội, cần cho các linh hồn, cần cho tổ quốc, cần cho gia đình và mọi người thân yêu của con, xin Chúa cũng thương ban nữa. Sau hết, xin Chúa cứ ở lại mãi trong trái tim nhỏ hèn của con; Chúa đừng bỏ con nhé! Thiếu Chúa, đời con sẽ mất tất cả hạnh phúc và hy vọng. Lạy Chúa, con yêu Chúa tha thiết. Xin Chúa ở lại mãi với con, ở lại mãi với con cho đến đời đời. Amen.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)